Presentatie Zorg en welzijn leerjaar 2

1 / 19
next
Slide 1: Video
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Hoe ziet het profiel van zorg en welzijn er uit? 

Slide 2 - Slide

 • Mens en Activiteit 
 • Mens en Omgeving 
 • Mens en Zorg 
 • Mens en gezondheid 

4 Profielvakken

Slide 3 - Slide

Mens en Activiteit 
Mens en Zorg 
 • Acitiveiten organiseren

 • Deelnemers ontvangen

 • Een draaiboek maken 

 • Deelnemers stimuleren
 • Ondersteunen van bewegen en verplaatsen

 • EHBO technieken toepassen

 • Verzorgende activiteiten

Slide 4 - Slide

Mens en omgeving 
Mens en Gezondheid
Schoonmaak werkzaamheden  

Kleding wassen en verzorgen

Baliewerkzaamheden verrichtenGezondemaaltijd samenstellen

Gezonde maaltijden bereiden

Info geven over een gezonde leefstijl

Slide 5 - Slide

 
6 uur per week 

 
6 uur per week 
1 Profiel module
in leerjaar 3 

   
1 Profiel module
in leerjaar 4 
Het programma in leerjaar 3 en 4

Slide 6 - Slide

Eindopdracht profielmodule

Mens  & Activiteit 

Een High-Tea organiseren voor de schoonmaakploeg

Slide 7 - Slide

Eindopdracht profielmodule

Mens  & Omgeving

Een sieraad maken van gerecycled materiaal

Slide 8 - Slide

2 Beroepsgerichte keuzevakken
 • De leerling moet een keuze maken 
 • Keuzevakken verdiepen en verbreden
 • De school bepaalt waaruit jij mag kiezen
 • Denk aan: 


Slide 9 - Slide

Het ondersteunen bij sport & Bewegings activiteiten

Slide 10 - Slide

Voorkomen van ongevallen en EHBO

Slide 11 - Slide

Welzijn van kind en jongeren

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Stelling:
Pesten op het werk is oké je bent inmiddels oud genoeg


Groen:  Je bent inderdaad oud genoeg om je te verweren 
Rood: Nee pesten is nooit oké

Slide 14 - Slide

Stelling: 
Als je werkt of stage loopt, moet je op je uiterlijk letten 


Rood : Nee hier hoef je niet op te letten
Groen: Ja hier moet je op letten

Slide 15 - Slide

Stelling: 
Als je stage loopt spreek je jouw leidinggeven de met U aan


Rood: Nee, dit hoeft niet, je loopt stage 
Groen: Ja, dit is een kwestie van fatsoen 

Slide 16 - Slide

Het beroepenveld 

Slide 17 - Slide

Wat vinden wij belangrijk binnen Zorg & Welzijn
 Respect
Studiehouding
Geen telefoon in de les

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide