Hoofdstuk 2 - Instructie Digitale poster maken

Van de Bergen naar de Zee
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Van de Bergen naar de Zee

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen

 1. Uitleg over de werkwijze komende periode
 2. Doornemen van de planning
 3. Uitleg gebruik Word
 4. Aan de slag

Slide 2 - Slide

Van de Bergen naar de Zee
Alpen
Gletsjers
De Rijn
Kustvormen

Slide 3 - Slide

De Alpen

Slide 4 - Slide

De Alpen | Hoofddoelen
 • hoe de Alpen zijn gevormd en wat daarvan de oorzaak was
 • wat de verschillen tussen een oud en een jong gebergte zijn en waardoor die verschillen zijn ontstaan
 • wat het verschil is tussen verwering en erosie 

Slide 5 - Slide

De Alpen | Begrippen
 • middelgebergte, 
 • neerslag, 
 • oud gebergte, 
 • plaat, 
 • plooiingsgebergte, 
 • reliëf, 
 • schol, 
 • sedimentatie,
 • sedimentgesteente,
 • verwering,
 • verweringsmateriaal,
 • vorstverwering 
 • aardkorst,
 • biologische verwering,
 • breuk,
 • chemische verwering,
 • endogene kracht,
 • erosie,
 • exogene kracht,
 • heuvelland,
 • hooggebergte,
 • jong gebergte,
 • laagland,
 • mechanische verwering,

Slide 6 - Slide

De Alpen | Basisboek
 • B66: Endogene en exogene krachten
 • B77: Reliëf
 • B81: Verwering
 • B84: Erosie en sedimentatie
 • Afbeelding Hoogteprofiel door Europa van Sardinië naar Zweden
 • B109: Gesteentekringloop

Slide 7 - Slide

Gletsjers

Slide 8 - Slide

Gletsjers | Hoofddoelen
 • hoe een gletsjer bijdraagt aan de afbraak en de opbouw van het landschap
 • wat de kenmerken zijn van de bovenloop van de Rijn
 • hoe hydro-elektriciteit wordt opgewekt
 • hoe de waterval van Schaffhausen is ontstaan

Slide 9 - Slide

Gletsjers | Begrippen
 • gletsjertunnel, 
 • grondmorene, 
 • grondwater, 
 • hydro-elektriciteit, 
 • ijstijd, 
 • interglaciaal, 
 • landijs, 
 • mechanische verwering, 
 • neerslag, 
 • U-dal, 
 • V-dal, 
 • verwering, 
 • bovenloop, 
 • condenseren, 
 • eindmorene, 
 • erosie, 
 • evapotranspiratie, 
 • firn, 
 • firnbekken, 
 • gemengde rivier, 
 • glaciaal, 
 • gletsjer, 
 • gletsjerpoort, 
 • gletsjerrivier, 
 • verweringsmateriaal, 
 • waterkringloop, 
 • zijmorene

Slide 10 - Slide

Gletsjers | Basisboek
 • B83: Afvoer van verweringsmateriaal
 • Afbeelding Hoogteprofiel door Europa van Sardinië naar Zweden.
 • B86: IJstijden
 • B87: Gletsjers
 • B118: De waterkringloop

Slide 11 - Slide

De Rijn

Slide 12 - Slide

De Rijn | Hoofddoelen
 • wat de kenmerken zijn van de Rijn in de Bovenrijnse Laagvlakte en in de Middenrijn
 • waarom en hoe een rivier meandert
 • waardoor een delta ontstaat
 • waardoor er meer kans is op overstromingen

Slide 13 - Slide

De Rijn | Begrippen
 • regenrivier, 
 • regiem, 
 • rivier, 
 • sediment, 
 • sedimentatie, 
 • slenk, 
 • stroomgebied, 
 • verhang, 
 • verstening 
 • verval, 
 • waterscheiding
 • benedenloop, 
 • bovenloop, 
 • debiet, 
 • delta, 
 • erosie, 
 • estuarium, 
 • gemengde rivier, 
 • gletsjerrivier, 
 • hoefijzermeer, 
 • horst, 
 • infiltratie, 
 • meander, 

Slide 14 - Slide

De Rijn | Basisboek
 • Afbeelding Hoogteprofiel door Europa van Sardinië naar Zweden.
 • B90: Meanderende rivier
 • B120: Rivieren
 • B121: Verval en verhang

Slide 15 - Slide

Kustvormen

Slide 16 - Slide

Kustvormen | Hoofddoelen
 • welke factoren de hoogte en de kracht van golven bepalen
 • waarom sommige golven de kust opbouwen en andere golven de kust afbreken
 • hoe een aanslibbingskust wordt gevormd
 • hoe een afbraakkust wordt gevormd
 • de oorzaak van de winterstormen van 2013-2014

Slide 17 - Slide

Kustvormen | Begrippen
 • kustduin, 
 • lagedrukgebied, 
 • strandwal
 • aanslibbingskust, 
 • afbraakkust, 
 • atmosfeer, 
 • biosfeer, 
 • branding, 
 • erosie, 
 • geofactor, 
 • golf, 
 • hogedrukgebied, 
 • hydrosfeer, 
 • isobaar, 
 • klifkust, 

Slide 18 - Slide

Kustvormen | Basisboek
 • Afbeelding Hoogteprofiel door Europa van Sardinië naar Zweden.
 • B55: Hoge druk en lage druk
 • B61: Weerkaart
 • B91: Kustvormen
 • B93: Systeem aarde
 • B94: Geofactoren

Slide 19 - Slide

Planning
5 lessen | Werken aan de poster + korte uitleg
1 les | uitwisselen tussen expertgroepen
1 les | voorbereiding op het proefwerk
1 les | proefwerk hoofdstuk 1

Slide 20 - Slide

Het maken van een digitale poster

Slide 21 - Slide

Aan de slag | maak een keuze
Alpen
Gletsjers
De Rijn
Kustvormen

Slide 22 - Slide