8.6 Het moderne imperialisme + filmpje


8.6 Het moderne imperialisme
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson


8.6 Het moderne imperialisme

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat we bedoelen met modern imperialisme.

Slide 2 - Slide

Wat weet je al over het modern imperialisme?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Imperialisme
Imperialisme: het streven naar een groot rijk onder macht van een keizer of één volk

We hebben dit begrip eerder gezien in de voortgaande tijdvakken. Denk aan de Europese expansie, slavernij, overzeese handel, etc.

Europese machten willen meer macht en gebieden (kolonialisme)
Slide 5 - Slide

Modern imperialisme (1)
Modern imperialisme: op zoek naar nieuwe grondstoffen en afzetmarkten werden vele landen in Azië en Afrika gekoloniseerd door Europese landen in de 19e eeuw

Kolonialisme verandert van karakter. 

Het veroveren (en besturen) van gebieden om aan je eigen land toe te voegen.


Slide 6 - Slide

Modern imperialisme (2)
afbeelding: conferentie Berlijn 1884
Moederland controleert de hele kolonie.

Moederland gebruikt de landen en bevolking voor grondstoffen.

Zo ontstonden grote rijken.

Let op: kolonialisme was voor deze tijd voornamelijk handel met kustgebieden

Slide 7 - Slide

Wat is modern imperialisme?
A
Veel grond in Europa veroveren
B
Veel kolonies stichten in Zuid Amerika
C
Veel grond veroveren en besturen in Afrika en Azie
D
Veel handelen met kolonies

Slide 8 - Quiz

Verschil met kolonialisme
1500-1850: kolonialisme
1850-1920: modern imperialisme

Verovering en intensiever bestuur van koloniën

Grondigere exploitatie van de koloniën (bijv. grondstoffen)

Alleen in Afrika en Azië

Nieuwe landen gaan koloniën veroveren, zoals Amerika en Duitsland

Slide 9 - Slide

Oorzaken modern imperialisme:
economie
Grondstoffen voor de groeiende (Europese) industrie

Afzetmarkten voor de groeiende industrie

Slide 10 - Slide

Oorzaken modern imperialisme:
politiek
Nationalisme

Een groot rijk gaf internationale, politieke en militaire aanzien

Slide 11 - Slide

Oorzaken modern imperialisme:
cultuur
Verspreiding van het Christendom

sociaal-Darwinisme: blanke ras zou superieur zijn

White man's burden: de morele plicht van blank Europa om minder ontwikkelde volken beschaving bij te brengen

Slide 12 - Slide

Welk soort motief hadden de Europeanen niet voor modern imperialisme?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 13 - Quiz

Noem 4 oorzaken van het modern imperialisme:

Slide 14 - Open question

Gevolgen voor de koloniën: economie
Wereldwijde arbeidsverdeling

Grondstoffen worden uit de koloniën gehaald, maar worden verwerkt door Europese fabrieken

Iedereen krijgt een taak in de nieuwe wereldeconomie

Slide 15 - Slide

Gevolgen voor de koloniën: politiek
Koloniën raken eigen bestuur kwijt

Koloniën worden direct of indirect bestuurd door de Europese mogendheden

Deel van de inheemse bevolking werd ingeschakeld bij het bestuur en het leger

Inheemse bevolking kan niet in opstand komen. Grote Westerse controle

Slide 16 - Slide

Gevolgen voor de koloniën: cultuur
 Onder invloed van o.a. het Christendom en Westerse rechtspraak werden lokale tradities aangetast

Opdringen van Westerse cultuur

Slide 17 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor handelsmarkten
B
Verovering voor de versteviging van de Amerikaanse macht in de regio
C
Verovering om 'achterlijke gebieden' te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen

Slide 18 - Quiz

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (hier China)
B
Verovering voor de machtspositie in de wereld
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Chinese zijde voor textiel)

Slide 19 - Quiz

Welke van de motieven voor het modern imperialisme wordt hier vooral bekritiseerd?
A
Economische
B
Politieke
C
Culturele
D
Alle drie

Slide 20 - Quiz

White man's burden
Een gedicht van de Engelse dichter en schrijver Rudyard Kipling (1899)

Take up the White Man's burden—
Send forth the best ye breed—
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild—
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child.

Slide 21 - Slide

Leg uit wat de white man's burden is en welke gevolgen dit heeft gehad voor het modern imperialisme

Slide 22 - Open question

Vragen bij par. 8.6

Slide 23 - Slide

Lees par 8.6: Het Fashoda-incident. Leg uit wat het Fashoda-incident was:

Slide 24 - Open question

Leg het verschil uit tussen kolonialisme en modern imperialisme:

Slide 25 - Open question

Hoe heette de conferentie waarbij de grootmachten Afrika verdeelden?
A
Conferentie van Amsterdam
B
Conferentie van Parijs
C
Conferentie van Berlijn
D
Conferentie van Londen

Slide 26 - Quiz

De transportrevolutie versterkte de koloniale expansie. Leg met twee voorbeelden uit hoe:

Slide 27 - Open question

Leg het verschil uit tussen handelskapitalisme en modern imperialisme met als voorbeeld Nederlands-Indië

Slide 28 - Open question

Je bent klaar met de LessonUp. Keer terug naar het virtuele klaslokaal

Slide 29 - Slide