Voorbereiding DA BPV2

Voorlichting BPV 2
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorlichting BPV 2

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Stage 2
 • BPV boekje 2
 • Leerdoelen
 • Plan van aanpak
 • Gesprekken
 • BPV begeleiding school
 • Examens en Kerntaken / Werkprocessen
 • Afspraken met stageadres
 • Als het anders loopt..

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Na deze les weet de student:

 • wat er van je verwacht wordt van school in je stage
 • wat je van jouw begeleiders op stage mag verwachten
 • wat het stageadres van jou mag verwachten

Slide 3 - Slide

BPV 2
 Beginnend stagiair 
naar
Gevorderd stagiair
naar 
Beginnend beroepsbeoefenaar

Slide 4 - Slide

Gevorderd stagiair

Slide 5 - Mind map

BPV 2 in '20/'21
 • 3 dagen per week op ma/di/wo
 • 2 dagen school op do/vr
 • Uitvoeren examenopdrachten in HA-praktijk
 • Van meekijken naar meer zelfstandigheid naar (bijna) volledig zelfstandig werken.

Slide 6 - Slide

Wat is het verschil tussen school en stage?

Slide 7 - Open question

Stage vs school
- Protocollen en procedures kunnen verschillen.
- Op school leer je een basis, deze basis moet je ook gebruiken voor je examens. Maar in de praktijk kan deze dus afwijken.
- Stage betekent zelf alle vakken van school combineren en toepassen in de praktijk.

Slide 8 - Slide

Zelf voorbereiden:
 • Wat is jouw startpunt, hoever reikt jouw kennis?
 • Wat is jouw stage-ervaring vorig jaar?
 • Wat mis je nog? (praktijk/theorie)
 • Jij moet aan jouw stageadres kunnen uitleggen                              wat jíj nodig hebt.

Slide 9 - Slide

Wat mag jij van het stageadres verwachten?

Slide 10 - Open question

Wat mag het stage adres van jou verwachten?

- beroepshouding
- kennis

Slide 11 - Open question

Wat heb jij nodig
van het stageadres?

Slide 12 - Mind map

Waar ligt voor jou de grootste uitdaging in de bpv?
A
Werk zien liggen, oppakken en leiding durven nemen.
B
Grenzen stellen
C
Feedback krijgen en geven
D
Omgaan met collega's

Slide 13 - Quiz

Stelling: Tijdens de BPV periode bepaalt de stage instelling mijn werkzaamheden.

Slide 14 - Open question

Kennismakingsgesprek
Welke punten wil jij bespreekbaar maken?
Welke vragen zou je kunnen stellen?

Slide 15 - Slide

BPV boekje 2
 • Individueel BPV plan
 • Minimaal 3 leerdoelen
 • Geheimhoudingsformulier
 • Presentie en afsprakenlijst
 • Examenopdrachten op basis van Kerntaken en werkprocessen DA.
 • Beoordelingsformulieren

Slide 16 - Slide

Beschrijf 1 leerdoel voor BPV 2

Slide 17 - Open question

Gesprekken

Introductiegesprek 
Planningsgesprek
(Voortgangsgesprek)
Tussentijdsgesprek
Eindgesprek
> beginnend beroepsbeoefenaar > student neemt regie
> Initiatief nemen gesprek plannen, agendapunten opstellen…

Slide 18 - Slide

BPV begeleiding op school
BBS/SLB lessen in groepjes
Wekelijks casus inbrengen
Skills lessen?

Slide 19 - Slide

Examens
Loop je stage in een huisartsenpraktijk, dan zeer waarschijnlijk in leerjaar 3 stage op poli. 
Dat betekent dat je kerntaak 3 examen al in leerjaar 2 uitvoert. 
Uitvoering: tijdens 2e helft BPV, nadat er bij de tussentijdse beoordeling een voldoende is gegeven.Slide 20 - Slide

Afspraken stageadres

Stagevergoeding?
Reiskostenvergoeding?
Stagecontract
OnStage

Slide 21 - Slide

Als het anders loopt..
 • Als je stage leerjaar 1 niet hebt gehaald /niet hebt gedaan..
 • Als je pas later met stage kunt beginnen..
 • Als het ernaar uit ziet dat je stage 2 niet gaat halen..
 • Wat als jij je uren niet haalt of uren mist? 

Slide 22 - Slide

Wie kan je om hulp vragen om je ontwikkelpunten om te zetten in concrete leerdoelen en acties?
A
Niemand, moet ik in mijn eentje doen
B
Mijn bpv-begeleider
C
Medestudenten
D
Mijn slb-er

Slide 23 - Quiz

Wat is voor jou
het grootste verschil tussen BPV 2
en BPV 1?

Slide 24 - Mind map

Wat ga jij tijdens BPV 2 anders doen dan tijdens BPV1?

Slide 25 - Open question

Leerdoel
Na deze les weet de student:

 • wat er van je verwacht wordt van school in je stage
 • wat je van jouw begeleiders op stage mag verwachten
 • wat het stageadres van jou mag verwachten

Slide 26 - Slide

Einde voorlichting BPV3
Vragen?

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Zijn er nog vragen over de BPV opdrachten 1-2-3?

Slide 29 - Open question

Hoe ga jij je leerproces bijhouden?

Slide 30 - Mind map

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide