Financiering en verslaggeving opdracht 5.24

Stel de bovenstaande balans op per
31-12-2018 in de vorm van een liquiditeitsbalans
1 / 26
next
Slide 1: Open question
Bedrijfseconomie Middelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Stel de bovenstaande balans op per
31-12-2018 in de vorm van een liquiditeitsbalans

Slide 1 - Open question

Slide 2 - Slide

Bereken de intrinsieke waarde per aandeel na de winstverdeling en na de uitreiking van de aandelen

Slide 3 - Open question

Bereken de intrinsieke waarde per aandeel na de winstverdeling en na de uitreiking van de aandelen
Eigen vermogen: €6.150.000
Aantal aandelen: (4.000.000+200.000)/1.000=4.200 stuks
6.150.000/4.200=€1.464,29

Slide 4 - Slide

Bereken het percentage cashdividend en stockdividend

Slide 5 - Open question

Bereken het percentage cashdividend en stockdividend
Cashdividend €140.000 
Stockdividend €200.000
(140.000+200.000)/85*100= €400.000 (de dividendbelasting er weeer bij op.)
400.000/4.000.000*100=10%
Dividend werd verdeeld in de helft stock en helft cashdividend. Dus 5% voor beide 

Slide 6 - Slide

Cashflow
Bruto dividend + ingehouden winst + afschrijving
of
nettowinst na belasting + afschrijving 

Slide 7 - Slide

Bereken de cashflow van de nv Betona over 2018

Slide 8 - Open question

Bereken de cashflow van de nv Betona over 2018
Afschrijving: 2.800.000-2.400.000=€400.000
1.000.000-250.000 (vennootschapsbelasting)+400.000=€1.150.000
of
750.000+400.000=€1.150.000 

Slide 9 - Slide

Bereken de interestkosten over de hypotheek in 2018

Slide 10 - Open question

Bereken de interestkosten over de hypotheek in 2018
1/2 jaar €1.400.000
1/2 jaar €1.000.000
Hypotheeklening: (1.400.000+1.000.000)/2/100*8=€96.000

Slide 11 - Slide

Bereken de interestkosten over de converteerbare obligatielening in 2018

Slide 12 - Open question

Bereken de interestkosten over de converteerbare obligatielening in 2018
Obligatielening:
3/4 van het jaar €1.100.000
1/4 van het jaar €800.000
(0,75*1.100.000+0,25*800.000)/100*9=€99.000

Slide 13 - Slide

Bereken de interestkosten over de onderhandse lening en het bankkrediet in 2018

Slide 14 - Open question

Bereken de interestkosten over de onderhandse lening en het bankkrediet in 2018
Onderhandse lening:
(1.200.000+1.000.000)/2*0,09=€99.000
Bankkrediet:
0,14*400.000=€56.000

Slide 15 - Slide

Totale kosten vreemd vermogen
€342.250

Slide 16 - Slide

Bereken het gemiddeld interestpercentage over het vreemd vermogen in 2018

Slide 17 - Open question

Bereken het gemiddeld interestpercentage over het vreemd vermogen in 2018
Het totale vreemde vermogen: €5.150.000
Interestkosten: €342.250
342.250/5.150.000*100=6,67%

Slide 18 - Slide

REVvb
NWvb/GEV*100%

voor deze vraag hoef je niet het gemiddelde eigen vermogen te berekenen. Je mag het eigen vermogen van de balans aflezen 

Slide 19 - Slide

Bereken REVvb

Slide 20 - Open question

Bereken REVvb
Nettowinst voor belasting €1.000.000
Eigen vermogen €6.150.000
1.000.000/6.150.000*100=16,26%

Slide 21 - Slide

RTVvb
(Nettowinst voor belasting + interestkosten)/totaal vermogen *100%

Slide 22 - Slide

Bereken RTVvb

Slide 23 - Open question

Bereken RTVvb
Nettowinst voor belasting €1.000.000
Interestkosten €342.250
Totale vermogen €11.300.000

Slide 24 - Slide

Bereken de rentabiliteit van het EV na belasting met onderstaande formule

Slide 25 - Open question

Bereken de rentabiliteit van het EV na belasting met onderstaande formule
REVnb=(1-b){RTVvb+(RTVvb-IVV)VV/EV}
(1-0,25){11,89+(11,89-6,67)5.150.000/6.150.000=12,20%
Controle
0.75*1.000.000=€750.000
750.000/6.150.000*100=21,20%

Slide 26 - Slide