Erosie, verwering, sedimentatie - de basis

Exogene processen
Erosie 

 Verwering

Sedimentatie
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Exogene processen
Erosie 

 Verwering

Sedimentatie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen

- Ik kan het verschil uitleggen tussen erosie en verwering.

- Ik kan het proces van erosie beschrijven.

- Ik kan het proces van sedimentatie beschrijven.

Slide 2 - Slide

Onder welke krachten vallen erosie en verwering?
A
endogene kracht
B
hydrologische krachten
C
meteorologische krachten
D
exogene kracht

Slide 3 - Quiz

Welk begrip hoort bij de volgende omschrijving; 'Het uiteen vallen van gesteente onder invloed van weer en plantengroei'.
A
erosie
B
sedimentatie
C
verwering
D
verval

Slide 4 - Quiz

Verwering: Het uiteen vallen van gesteente onder invloed van weer en plantengroei.

Erosie: Het afschuren en afschuren van hard gesteente door met verweringsmateriaal geladen water, wind of ijs.

Slide 5 - Slide

Verwering  in de theorie
& in de praktijk

Slide 6 - Slide

Verwering = ?

Slide 7 - Open question

Verwering: Het uiteen vallen van gesteente onder invloed van weer en plantengroei.

Erosie: Het afschuren en afschuren van hard gesteente door met verweringsmateriaal geladen water, wind of ijs.

Slide 8 - Slide

Erosie = proces van slijtage
Berg ondervindt erosie door gletsjer
De berg had niet altijd al deze vorm. Doordat de gletsjer (ijs) is gaan schuren langs het vaste oppervlak (de berg) nam het ijs langzaam aan steeds een stukje steen, grind of maar een paar zandkorrels mee. Dit proces van slijtage (erosie) wordt in dit geval veroorzaakt door de gletsjer met als gevolg dat de berg is uitgeschuurd. 

Slide 9 - Slide

Erosie = ?

Slide 10 - Open question

Sedimentatie = Het neerleggen van verwerings- en/of erosiemateriaal. 
De rivier neemt veel met zich mee: 
Bij een hoge stroomsnelheid: klei, zand, grind en stenen

Bij een gemiddelde stroomsnelheid: klei, zand grind.

Bij een lagere stroomsnelheid: klei (soms zand).

Wat valt je nu op? 

Slide 11 - Slide

Hoge stroomsnelheid
Lage stroomsnelheid
Erosie
Sedimentatie
Groot verval
Klein verval
Bovenloop
Benedenloop
Buitenbocht van een meander
Binnenbocht van een meander

Slide 12 - Drag question

Leerdoelen

- Ik kan het verschil uitleggen tussen erosie en verwering.

- Ik kan het proces van erosie beschrijven.

- Ik kan het proces van sedimentatie beschrijven.

Slide 13 - Slide