10.1 Dekolonisatie

10.1 Dekolonisatie
1 / 42
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

10.1 Dekolonisatie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Dekolonisatie van Azië, Midden-Oosten en Afrika

Oorzaken en gevolgen onafhankelijkheid

Analyse spotprenten

Slide 2 - Slide

Tijdvak 10 (1945-heden)
 1. Dekolonisatie 
 2. De Koude Oorlog
 3. Sociaal-culturele veranderingen en toenemende welvaart in de jaren 1960 
 4. Eenheid en verdeeldheid in Europa
 5. Multiculturele en pluriforme samenlevingen 
 6. Naar de wereld van nu

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Deze kaart uit 1945 doet sterk denken aan
A
Het Modern Imperialisme
B
De nederlaag van Hitler
C
De opkomst van de VS en de SU als wereldmachten
D
Nog meer aardrijkskunde

Slide 5 - Quiz

Bedenk waarom in de zomer van 1945 de dekolonisatie in Zuidoost-Azië in een stroomversnelling kwam
timer
2:00

Slide 6 - Open question

Het einde van de wereldrijken
Groeiend nationalisme in kolonies = gevoel dat je één volk bent en dus ook één (onafhankelijk!) land wil zijn - proces dat al rond 1900 sterk opkomt (onderwijs, WOI) - groeiend verzet tegen het Europees imperialisme

Tweede Wereldoorlog:
 • Japan (Aziatisch) verslaat in een snelle opmars Europese landen
  (Fransen in Laos/Cambodja/Vietnam, Engelsen in Singapore, Maleisië,
  Nederlanders in Indonesië)
 • Daardoor: macht kolonisator weg
 • 15 augustus 1945: Japan weg, want capituleert
 • En dan? Geen Japan, geen Europa: machtsvacuüm
 • Europese landen verzwakt door WOII, dus snel ingrijpen is niet mogelijk/wenselijk
 • De wereld van na WOII is totaal anders dan die van voor WOII (SU + VS dominant, Europa tweede viool)
 
Vanaf 1945 (tot ong. in de jaren 1970) dekolonisatie in Azië en Afrika - dit is dus een proces

Slide 7 - Slide

Dekolonisatie Indonesië

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video

Excuses - terecht of niet?
Geef antwoord op de volgende vragen

 1. Hebben excuses maken over gebeurtenissen uit het verleden zin? Waarom wel/niet? 
 2. Stelling: als er geen ooggetuigen meer in leven zijn, hebben excuses maken geen zin. Geef een beargumenteerd commentaar 
 3. Voor meerdere gebeurtenissen uit het Nederlandse verleden wordt (mogelijk) excuses aangeboden. Zoek op waarvoor. 
timer
5:00

Slide 10 - Slide

Excuses maken over gebeurtenissen uit het verleden heeft zin
A
Eens
B
Oneens

Slide 11 - Quiz

Als er geen ooggetuigen meer in leven zijn, hebben excuses maken geen zin

Slide 12 - Open question

Voorbeelden van historische excuses

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

Het is terecht dat Nederland excuses aan Indonesië heeft aangeboden voor het geweld tijdens de dekolonisatie
A
Eens
B
Oneens
C
Geen mening

Slide 16 - Quiz

Deze vraag over de dekolonisatie van Nederlands-Indië heb ik nog

Slide 17 - Open question

l'Histoire se répète?
China lanceert 'One Belt One Road' in 2013 - de nieuwe zijderoute

In ruil voor het aangaan van Chinese leningen bouwt China infrastructurele projecten (havens, treinverbindingen) door Chinezen, voor lokale markten (en voor Chinezen)

Voorbeeld: Kenia (Afrika) - De wereld van de Chinezen (afl. 1 - eerste 13 min.)
Kijkvraag: vind je wat je ziet en hoort een vorm van Chinees kolonialisme?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

De aanwezigheid van China in Kenia is een voorbeeld van nieuw imperialisme
A
Mee eens
B
Enigszins mee eens
C
Mee oneens
D
Geen mening

Slide 20 - Quiz

Cartoons toelichten!

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Lesdoelen
Dekolonisatie van Azië, Midden-Oosten en Afrika

Oorzaken en gevolgen onafhankelijkheid


Slide 25 - Slide

Verwerking leerstof 10.1
Basis: 2 3 4 5 9 11 13 Hh: 1 10 15 17 21 Vd: 22 23 26

Slide 26 - Slide

Cartoons 10.1
 1. Er volgen vijf cartoons in LessonUp. 
 2. Je krijgt telkens 4 minuten om vanuit 10.1 je in te lezen over de gebeurtenis waarover de cartoon gaat. 
 3. Je legt uit
  - over welke gebeurtenis de cartoon volgens jou gaat
  - welke boodschap de tekenaar heeft
 4. De spinner wijst telkens iemand aan die de cartoon toelicht

Slide 27 - Slide

De erfenis, 1948
timer
4:00

Slide 28 - Slide

Bibi (Benjamin Netanjahu, premier Israel):
"Ik ben nog steeds voorstander van een twee-staten-oplossing" (2015)
timer
4:00

Slide 29 - Slide

Augustus 1956
"De man aan de kraan"

Op het zwarte vat staat 'olie', op het kraantje 'Suez'
timer
4:00

Slide 30 - Slide

Nassers tomb? (Nassers graf?) - 1956

Op de sarcofagen staan 'G.B.' en 'France', op de broekspijp staat 'Nasser' en op het kruikje 'Suez'
timer
4:00

Slide 31 - Slide

Op de toren staat 'Algerien Politik' (Algerijnse politiek)

Bovenop de toren staat Charles de Gaulle (president van Frankrijk in 1962)

Op het tonnetje staat 'ultras'

Op de tas staat 'Hilfe aus Peking Moskou' (hulp uit Peking en Moskou)
timer
4:00

Slide 32 - Slide

Dekolonisatie en Koude Oorlog
In een interview met een Amerikaanse journalist oordeelde Ho Chi Minh in 1946 over de oorlog tegen de Fransen:

Het zal niet hopeloos zijn. Wij hebben een wapen dat krachtiger is dan het modernste kanon: nationalisme. Onderschat zijn kracht niet. Er zijn miljoenen hutten waar onze troepen kunnen schuilen. Het wordt een oorlog tussen een olifant en een tijger. Als de tijger stilstaat zal de olifant hem met zijn machtige slagtanden verpletteren. Maar de tijger staat niet stil. Overdag schuilt hij in de jungle, 's nachts komt hij eruit. Dan springt hij op de rug van de olifant en scheurt er grote brokken vlees uit, waarna hij weer verdwijnt in de donkere jungle. En langzaam zal de olifant doodbloeden. Dat zal de oorlog in Vietnam zijn. 

Slide 33 - Slide

Wie wordt in Ho's metafoor bedoeld met de olifant, en wie met de tijger?
A
De olifant is de Vietnamese bevolking, de tijger is de Franse kolonisator
B
De Franse kolonisator is de olifant, de tijger is de Vietnamese bevolking

Slide 34 - Quiz

Wat is de boodschap van Ho's metafoor?

Slide 35 - Open question

De VS gaan zich steeds meer bemoeien met Frans-Indochina/Vietnam. Dit is bijzonder, omdat...
A
de VS bang waren voor een nieuwe wereldoorlog
B
de VS zich alleen bezig hielden met (West-)Europa
C
de VS zelf als oud-kolonie een tegenstander van kolonialisme waren
D
ook toen al de Amerikaanse buitenlandse politiek 'America First' was

Slide 36 - Quiz

De VS gaan zich steeds meer bemoeien met Frans-Indochina/Vietnam. Dit is te begrijpen, omdat...
A
de VS bang waren voor een nieuwe wereldoorlog en dat probeerden ze op deze manier te voorkomen
B
de VS de grondstoffen uit Vietnam veilig wilden stellen
C
de VS wilden voorkomen dat Vietnam/Zuidoost-Azië onder communistische invloed zou komen
D
de Amerikanen hun nieuwe type waterstofbom (krachtiger dan atoombommen) wilden testen

Slide 37 - Quiz

Slide 38 - Slide

De tekenaar maakt duidelijk dat:
A
het met de V.S. net als met Frankrijk slecht gaat aflopen in Vietnam
B
de V.S. niet weten hoe ze met dekolonisatie moeten omgaan
C
de V.S. naar een uitweg uit de problemen in Vietnam zoeken
D
de V.S. de nieuwe wereldleider zijn en Frankrijk niet meer

Slide 39 - Quiz

Dekolonisatie Vietnam
 • 1945: einde Japanse bezetting van Frans-Indochina (Vietnam, Laos, Cambodja)
 • Ho Chi Minh leider dekolonisatie Vietnam. Communist. Wens/droom: Vietnam onafhankelijke, communistische staat

 • Dekolonisatieoorlog 1945-1954 tegen de Fransen
 • 1954: Franse nederlaag bij Dien Bien Phu (fort). 
 • Onderhandelingen. Uitkomst: Vietnam onafhankelijk, scheiding Noord- en Zuid-Vietnam
 • Noorden: communisme, gesteund door China (en SU), Zuiden: kapitalisme (Westerse marionetregering), in 1956 verkiezingen over Vietnamese eenwording
 • Angst VS: bevolking kiest massaal voor communisme, met gevolgen voor Vietnam en de regio (dominotheorie). Scheiding blijft, toenemende vijandelijkheden tussen Noord en Zuid

Slide 40 - Slide

Lesdoelen
Dekolonisatie van Azië, Midden-Oosten en Afrika

Oorzaken en gevolgen onafhankelijkheid

Analyse spotprenten

Slide 41 - Slide

Verwerking leerstof 10.1
Basis: 2 3 4 5 9 11 13 Hh: 1 10 15 17 21 Vd: 22 23 26

Slide 42 - Slide