Interactievaardigheden les 6

Module Interactievaardigheden: les 6
1 / 21
next
Slide 1: Slide
interactievaardighedenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Module Interactievaardigheden: les 6

Slide 1 - Slide

Module Interactievaardigheden
Deze module geeft een theoretische basis voor:
B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Slide 2 - Slide

6 interactievaardigheden
1. sensitieve responsiviteit (emotionele ondersteuning, veiligheid) 
2. respect voor autonomie ( kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf leren) 
3. structuren en positief leidinggeven 
4. praten en uitleggen (informatie en uitleg/instructie geven)
5. ontwikkeling stimuleren ( zone van de naaste ontwikkeling) 
6. interacties tussen kinderen begeleiden ( samen werken en samen spelen begeleiden) 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Begeleiden van interacties bij kinderen
 • Mogelijkheden scheppen voor interacties tussen kinderen
 •  Positieve interacties tussen kinderen opmerken en belonen
 • Een voorbeeld zijn voor hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat

Slide 5 - Slide

Begeleiden van interacties 
Hoe begeleid je kinderen positief?


timer
1:00

Slide 6 - Slide

Begeleiden van interacties bij kinderen
 • ondersteun in de interacties die ze hebben
 • positieve interactie versterken
 • negatieve interactie ombuigen
 • positief groepsklimaat creëren
 • laat voorbeeldgedrag zien in de omgang met anderen
 • zorg voor activiteiten die uitnodigen tot samenspel 

Slide 7 - Slide

Proeftuin voor sociale relaties
In de kinderopvang kunnen kinderen oefenen met de onderlinge relaties en rollen:
ruzies, emoties, vriendschappen van wisselende duur, samenspelen en alleen spelen

(doel 3 van het pedagogisch curriculum)

Slide 8 - Slide

Sociaal handelen
De relaties tussen kinderen voltrekken zich vaak los van de volwassenen in het dagelijks leven en tijdens het vrij spel.

Gezamenlijke momenten zoals een maaltijd of een kringgesprek lenen zich goed om sturing te geven aan het sociaal handelen in de groep.

Slide 9 - Slide

Interacties begeleiden bij baby's
 • Vanaf de geboorte beschikken de baby's over spiegelneuronen.
 • Daardoor kunnen ze zich inleven in de gevoelens of ervaringen van een ander.
 • Dit activeert de verschillende emoties in hun eigen hersenen.

Slide 10 - Slide

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat baby’s al op zeer jonge leeftijd sociaal gedrag vertonen
 • 2 maanden - interesse in elkaar. Kijken, geluidjes maken, naar elkaar lachen.
 • 3 tot 2 maanden - kijken baby’s waar een ander naar kijkt.
Vanaf zes maanden beginnen ze te begrijpen wat mensen willen en kunnen ze daarop reageren met hulpgedrag (iets pakken, iets aangeven, iets doen). 
Als je bijvoorbeeld iets wilt oprapen waar je niet bij kunt, dan helpt de baby door er naar toe te kruipen en het voor je op te pakken. Ze blijken ook te begrijpen wat iemand non-verbaal wil duidelijk maken 
(zie www.​youtube.​com).

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Rol van GPM
Jij speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van het groepsproces.
Hoe kun je zorgen voor een aangename en veilige sfeer in de groep, waarin je situaties kan creëren waarin interacties tussen kinderen op een vanzelfsprekende manier ontstaan.

Slide 13 - Slide

Denk aan oefenen van:
 • De beurt nemen
 • Spreektijd opeisen
 • Luisteren naar anderen
 • Rekening houden met groepsbelangen
 • Wachten op elkaar
 • Omgaan met kinderen die je niet zo leuk vind 

Slide 14 - Slide

Inclusie
Dat wil zeggen dat iedereen in de groep wordt opgenomen en dat de GPM-er verschillen tussen kinderen bewust erkent en waardeert.

Het zal jouw taak zijn om steeds een groep te vormen waar ieder kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te zijn en mee te doen.

Slide 15 - Slide

Wist je dat?
Twee- en driejarigen hebben gemiddeld per uur:​

5 kleine botsingen of irritaties hebben met een ander​

6 meningsverschillen​

1 keer ruzie met boosheid of verdriet​De meeste conflicten duren kort en lossen de kinderen zelf op.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Welke ervaring heb je zelf met het begeleiden/oplossen van conflicten tussen kinderen? Hoe ging dat?

Slide 18 - Open question

Je kunt het volgende doen:
 • Creëer gezamenlijkheid en maak die zichtbaar
 • Werk in kleine stamgroepen met kinderen met dezelfde leeftijd 
 • Geef ruimte aan vriendschappen
 • Laat voorbeeldgedrag zien in de omgang met anderen
 • Zorg dat je zelf minder in het middelpunt staat

Slide 19 - Slide

Eindopdracht 
alle vaardigheden 

Slide 20 - Slide

Einde module Interactievaardigheden

Slide 21 - Slide