Grammatica Engels M2: Present continuous

Grammatica M2:

Present continuous
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Grammatica M2:

Present continuous

Slide 1 - Slide

Present continuous
De present continuous gaat over de tegenwoordige tijd

Je gebruikt deze tijd bij dingen die nu aan het gebeuren zijn

Je herkent deze tijd aan de volgende signaalwoorden:
right now, now, at the moment, at this moment

Slide 2 - Slide

Present continuous
In deze zinnen wordt bijvoorbeeld een present continuous gebruikt omdat het gaat over iets dat nu aan het gebeuren is

The teacher is talking to the students right now
My father is eating his dessert at the moment
What are you doing now?


Slide 3 - Slide

Present continuous
De present continuous maak je op de volgende manier:
Onderwerp + vorm van 'to be' + werkwoord + ing 
am
are
is

I am speaking, you are writing, she is working

Slide 4 - Slide

Spellingsregels voor -ing
Werkwoord dat eindigt op een stomme -e (bv. to come)
De -e valt weg als je er -ing achter plakt
coming
Werkwoord van één lettergreep met een korte klinker voor de medeklinker (bv. to stop)
De medeklinker wordt verdubbeld als je er -ing achter plakt
stopping
Werkwoord dat eindigt op een -L
(bv. to travel)
De -L wordt verdubbeld als je er -ing achter plakt
travelling
Werkwoord dat eindigt op -ie 
(bv. to lie)
De -ie verandert naar -y
lying

Slide 5 - Slide

Vragen - Ontkenningen

I am not speaking / Am I speaking?
You are not writing / Are you writing?
She is not working / Is she working?
We are not listening / Are we listening?
You are not walking / Are you walking?
They are not dancing / Are they dancing?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Oefeningen

Zet het werkwoord tussen haakjes in de present continuous. Schrijf de hele zin op.

Slide 8 - Slide

I (to study) ... at the moment

Slide 9 - Open question

I (to study - not) ... at the moment

Slide 10 - Open question

(I - to study) ... at the moment?

Slide 11 - Open question

You (to listen) ... right now

Slide 12 - Open question

You (to listen - not) ... right now

Slide 13 - Open question

(you - to listen) ... right now?

Slide 14 - Open question

She (to talk) ... to him at this moment

Slide 15 - Open question

We (to have) ... a really good time

Slide 16 - Open question

They (to dance) ... now

Slide 17 - Open question

My brothers (to live) ... in London this year

Slide 18 - Open question