Tekstverbanden

1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

De kandidaat kan:
 • leesstrategieën hanteren
 • functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
 • het schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die hij
  hanteert om dit doel te bereiken 
 • een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die
  eenheden benoemen 
 • het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven en
  een samenvatting geven 

Slide 2 - Slide

samenvatten
Samenvatten (leesvaardigheid) werd voorheen in de centrale examens KB en GL/TL getoetst door middel van een geleide samenvattingsopdracht. 

In het centraal examen van 2021 wordt van de vmbo-kandidaat gevraagd om, in verschillende tekstsoorten, hoofdzaken te herkennen, onderscheiden en ordenen. 
Om duidelijk te maken wat deze aanpassing concreet betekent voor het 
onderwijs Nederlands en voor de constructie en afname van vmbo-examens Nederlands in de toekomst, is een aantal voorbeeldteksten en -opgaven geselecteerd en uitgewerkt.

Slide 3 - Slide

Tekstverbanden

Slide 4 - Slide

Welk signaalwoord hoort bij:

Oorzaak - Gevolg
A
neem nou
B
eerst
C
bovendien
D
daardoor

Slide 5 - Quiz

Welk signaalwoord hoort bij:

Opsomming
A
verder
B
ten eerste
C
ook
D
en

Slide 6 - Quiz

Welk signaalwoord hoort bij:

Tegenstelling
A
verder
B
eerst
C
neem nou
D
echter

Slide 7 - Quiz

Welk signaalwoord hoort bij:

Voorbeeld
A
verder
B
eerst
C
neem nou
D
echter

Slide 8 - Quiz

Wat is het tekstverband in dit stukje tekst?

In zijn koffer zaten allemaal spullen die niet van hem waren. Hij zag een roze haarborstel, een pruik, twee leren jassen en een boek.
A
voorbeeld
B
opsomming
C
doel -middel
D
oorzaak-gevolg

Slide 9 - Quiz

Wat is het tekstverband in dit stukje tekst?

In Europa zijn veel kleine landen te vinden. Neem nou Liechtenstein. Heb je daar weleens van gehoord?
A
voorbeeld
B
opsomming
C
doel - middel
D
tegenstelling

Slide 10 - Quiz

Wat is het tekstverband in dit stukje tekst?

Doordat wij niet goed met de Aarde omgaan, worden de zomers steeds warmer. We zouden als mens hier eens maatregelen in moeten nemen.
A
voorbeeld
B
opsomming
C
doel - middel
D
oorzaak-gevolg

Slide 11 - Quiz

Sleep de signaalwoorden naar het juiste verband
Oorzaak-Gevolg
Opsomming
Tegenstelling
echter
ook
maar
doordat
en
toch
waardoor
hoewel

Slide 12 - Drag question

Wat is het verband in deze tekst?

Kinderen groeien op met moderne technologie. Dat heeft veel voordelen. Daar tegenover staat dat allerlei soorten verslaving enorm zijn toegenomen.

Slide 13 - Open question

Wat is het verband in deze tekst?

Doordat ouders steeds meer op hun mobiel bezig zijn, hebben ze vaak niet door hoe het met hun kinderen gaat.

Slide 14 - Open question

Wat is het verband in deze tekst?

Kinderen besteden tegenwoordig te weinig tijd aan hun huiswerk. Daardoor missen ze het oefenen met de leerstof.

Slide 15 - Open question

Wat is het verband in deze tekst?

Of je nu sport, tv kijkt of achter de computer zit: doordat je ‘s avonds lichamelijk of geestelijk te lang actief blijft, verschuift je ritme naar de nacht.

Slide 16 - Open question

Nathan, Elize & Esther -> Socrative HEK03
Kijk- & Luistertoets oefenen -> Woots
Blok 1,2,3 Lezen -> theorie leren

Slide 17 - Slide