Uitleg verschil wwg en nwg

Verschil
werkwoordelijk & naamwoordelijk gezegde
1 / 10
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 10 slides, with text slides.

Items in this lesson

Verschil
werkwoordelijk & naamwoordelijk gezegde

Slide 1 - Slide

Werkwoordelijk gezegde =

  • Zegt wat iemand DOET.


  • Drukt een HANDELING uit.

Hij heeft de bakkersopleiding gedaan.
Naamwoordelijk gezegde =

  • Zegt wat iemand IS.


  • Drukt een TOESTAND uit.

Hij is bakker geworden.

Slide 2 - Slide

Voorbeelden wwg
Alle werkwoorden samen.
Maakt duidelijk wat er in de zin wordt gedaan.

Petra leest een boek.                                                               LEZEN
Vader is onmiddelijk gekomen.                                          IS GEKOMEN
Anwar heeft zitten wachten.                                                HEEFT                                                                                                               ZITTEN WACHTEN

Slide 3 - Slide

Maar:
Het is niet altijd duidelijk wat er in de zin wordt gedaan. 
Er ontbreekt dan nog iets.

Ik ben moe.          Ben?
Mijn moeder heet Marleen.       Heet?
Youssof wordt toneelspeler.       Wordt?

Slide 4 - Slide

Naamwoordelijk gezegde
Woorden die op zichzelf niet veel betekenis hebben, daar hoort nog iets bij (een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord).

Ik ben moe.
Mijn moeder heet Marleen.
Youssof wordt toneelspeler.

Slide 5 - Slide

Naamwoordelijk gezegde =
Wanneer er naast de werkwoorden in de zin ook nog andere naamwoorden nodig zijn om het gezegde af te maken

Slide 6 - Slide

Naamwoordelijk gezegde
Bestaat dus uit twee stukken:
  • Het werkwoordelijk deel (alle werkwoorden in de zin)
  • Het naamwoordelijk deel (het naamwoord: een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord)

  • Het werkwoordelijk deel heeft altijd een koppelwerkwoord bij zich. Zonder een KWW kan er nooit een nwg in de zin zitten!

Slide 7 - Slide

Koppelwerkwoorden
Zijn worden blijven blijken lijken schijnen heten dunken voorkomen

Slide 8 - Slide

Naamwoordelijk deel:
Beroep
Eigenschap
Toestand

  • Een naamwoordelijk deel zegt altijd iets over het onderwerp.
  • Als er een nwg in de zin zit, kan er nooit een lv in de zin zitten.

Slide 9 - Slide

Naamwoordelijk gezegde
KOPPELWERKWOORD + (hulpwerkwoorden) + naamwoordelijk deel

Slide 10 - Slide