6.3 Samenleven

6.3 Samenleven
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

6.3 Samenleven

Slide 1 - Slide
Belangrijke begrippen vorige les!
                     ecologie
                      milieu
            (a)biotische factoren
                      individu
                    populatie
          levensgemeenschap
                  ecosysteem
                 voedselketen
                  voedselweb
                  producent
                 consument
                   reducent
      biologisch afbreekbaar
   niet biologisch afbreekbaar

Slide 2 - Slide

6.3 Samenleven
Lesdoelen: 
- Je kunt uitleggen wat een biologisch evenwicht is
- Je kunt uitleggen hoe soorten afhankelijk zijn van elkaar voor voedsel, een schuilplaats en voortplanting

In een ecosysteem is de populatiegrootte van 'n bepaalde soort wisselend. Bij (on)gunstige omstandigheden groter (kleiner).

Slide 3 - Slide

Evenwicht
Populatie grootte: is het aantal organismen in een populatie.
Populatie grootte is afhankelijk van Biotische factoren  en a-Biotische factoren 

De populatiegrootte schommelt om een evenwichtswaarde: biologisch evenwichtSlide 4 - Slide

Populatiegrootte 


Biologisch evenwicht 

Slide 5 - Slide

biologisch evenwicht: er is evenwicht tussen organismen
De populatiegrootte schommelt om een evenwichtswaarde heen.
Biologisch evenwicht konijnen - vossen

Slide 6 - Slide

1ste jaar

Slide 7 - Slide

2de jaar

Slide 8 - Slide

3de jaar

Slide 9 - Slide

4de jaar

Slide 10 - Slide

Samenleven
Relaties in en tussen populaties: 
Concurrentie
   competitie partner, plek voedsel 
- Samenwerken/ afspraken maken:
  jagen (leeuwen), verdedigen (vissen) 
  mieren (taakverdeling kolonie).
                                                                           
Stokstaartje houdt de wacht.

Slide 11 - Slide

Relaties binnen populatie
- Rangorde
- Territorium
- Paarvorming

Slide 12 - Slide

Relaties binnen populatie

- Rangorde: Eén dier is dan de baas.
- Territorium: Gebied waar één dier leeft, of een groep dieren van dezelfde soort. Andere soortgenoten mogen er niet in. 
-Paarvorming:
individuen van een soort moeten samenwerken om zich voort te planten.


Slide 13 - Slide

Relaties tussen soorten
Symbiose: langdurige relatie tussen individuen van  
                        verschillende soorten.
Parasitisme: 1 individu voordeel, ander nadeel.
Het Individu (parasiet) leeft op of in een individu van een ander soort (gastheer).  Parasiet: dier, plant of schimmel.

Slide 14 - Slide

Parasitisme
Parasiet -  Gastheer
Teek
Zombieschimmel
Warkruid (geen bladgroen)

Slide 15 - Slide

6.4 Natuurbeheer

Slide 16 - Slide

leerdoelen


- je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
 - je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 17 - Slide

De mens is afhankelijk van zijn omgeving


Waarvoor gebruiken wij onze omgeving?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

De mens en zijn omgeving
  • Mensen zijn afhankelijk van hun omgeving.
  • Mensen halen voedsel,
    water, zuurstof, grondstoffen en energie uit het milieu, en ze gebruiken de natuur voor recreatie.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Invloed van de mens
  • Door het uitputten van het milieu verdwijnen leefgebieden van dieren.
  • Diersoorten hebben weinig of geen gebied meer om te leven en worden bedreigd.  Ze kunnen zelfs uitsterven 
  • De variatie in de natuur neemt zo ook af = weinig biodiversiteit.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Voor 49.000 dollar loop je tien dagen door de savanne van Zimbabwe, op zoek naar een mooie, grote leeuw. Om die dan vakkundig af te schieten en ermee op de foto te gaan.

Slide 29 - Slide

Herintroductie
  • Zo proberen we dier- of plantensoorten terug te brengen in de natuur.
  • Bv. ooievaars, deze zijn nu niet meer bedreigd.

Slide 30 - Slide

Natuurbeheer
  • Maatregelen om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.

Slide 31 - Slide
Belangrijke begrippen voor deze les
Biologisch Evenwicht
populatiegrootte
Samenwerken
 concurrentie
Rangorde 
Territorium 
Paarvorming
Symbiose
 parasitisme 
biodiversiteit
bedreigd
herintroductie
natuurbeheer

Slide 32 - Slide