H1.3 les 5 Zuivere stoffen en mengsels

H1 Stoffen en materialen
Les 5 
Zuivere stoffen en mengsels

NOVA 3V H1.3
1 / 29
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H1 Stoffen en materialen
Les 5 
Zuivere stoffen en mengsels

NOVA 3V H1.3

Slide 1 - Slide

Leerdoelen: je kunt...
 • met het deeltjesmodel uitleggen wat het verschil is tussen een zuivere stof en een mengsel
 • met het deeltjesmodel uitleggen wat homogene en heterogene mengsels zijn
 • uit de temperatuurverandering tijdens fase-overgang afleiden of een stof zuiver is of een mengsel (kookpunt/kooktraject, stolpunt/stoltraject)
 • zes typen mengsels benoemen, voorbeelden geven
 • EXTRA: de functie van een emulgator beschrijven

Slide 2 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, (bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium)
 • Een mengsel is een combinatie van twee of meer zuivere stoffen, met meerdere soorten moleculen.


 • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 3 - Slide

Zuivere stof/ mengsel

Slide 4 - Slide

Scheiden
macro:
Mengsels kun je ook scheiden in de afzonderlijke stoffen. 

micro: 
Je gaat dan de moleculen sorteren.

Slide 5 - Slide

Zuivere stof
bij een zuivere stof heb je een: smeltpunt/stolpunt of kookpunt
--> tijdens de fase-overgang blijft de temperatuur constant
NOTEER

Slide 6 - Slide

Mengsel

Stoltraject
Mengsel
bij een mengsel heb je een:
smelttraject/
stoltraject of kooktraject
--> tijdens de fase-overgang is de temperatuur niet constant
NOTEER

Slide 7 - Slide

Bekijk de grafiek hier naast goed. Wat is het stolpunt van deze stof?
A
400 graden
B
250 graden
C
100 graden
D
Kun je niet zeggen

Slide 8 - Quiz

extra uitleg
op de volgende dia vind je in de gedeelde les een filmpje waarin de grafieken van een smelt/kookpunt en een smelt/kooktraject nog eens worden uitgelegd

Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

Soorten mengsels
Op de volgende dia's krijg je uitleg over zes verschillende soorten mengsels. Maak een tabel in je schrift en vul in:

enzovoort voor alle zes de soorten mengsels
nr.
naam
gemengde stoffen
helder of troebel
homogeen of heterogeen
1
2

Slide 11 - Slide

oplosmiddel met opgeloste vaste stof, vloeistof of gas
1. OPLOSSING
= helder

Slide 12 - Slide

een oplossing is een homogeen mengsel
macroniveau: je kunt de stoffen niet meer afzonderlijk zien
microniveau: alle moleculen los door elkaar 

Slide 13 - Slide

Vaste stof in een vloeistof


2. SUSPENSIE

= troebel

Slide 14 - Slide

een suspensie is een heterogeen mengsel
macroniveau: je kunt de afzonderlijke stoffen in het mengsel zien
microniveau: moleculen zijn niet los, maar als groepjes gemengd

Slide 15 - Slide

3. Emulsie
= troebel (als je ze mengt)


Slide 16 - Slide

macroniveau: druppels van de ene vloeistof zweven in de andere vloeistof. 
microniveau: elke druppel bestaat uit heel veel moleculen.
een emulsie is een heterogeen mengsel

Slide 17 - Slide

nog meer soorten mengsels...


4. gasmengsel      5. nevel (mist)         6. rook
 
gas + gas
homogeen
fijn verdeelde vloeistof in gas
heterogeen
fijn verdeelde vaste stof in gas
heterogeen

Slide 18 - Slide

Soorten mengsels
enzovoort voor alle zes de soorten mengsels
nr.
naam
gemengde stoffen
helder of troebel
homogeen of heterogeen
1
oplossing
vloeistof +
vaste stof of vloeistof of gas
helder
homogeen
2
suspensie
vloeistof + vaste stof
troebel
heterogeen
3
emulsie
vloeistof + vloeistof
troebel (na schudden)
heterogeen

Slide 19 - Slide

Soorten mengsels
enzovoort voor alle zes de soorten mengsels
nr.
naam
gemengde stoffen
helder of troebel
homogeen of heterogeen
4
gasmengsel
gas + gas
helder
homogeen
5
nevel
fijn verdeelde vloeistof  in gas
niet helder
heterogeen
6
rook
fijn verdeelde vast stof in gas
niet helder
heterogeen

Slide 20 - Slide

ontmengen
emulsie
emulgator
EXTRA
Op de volgende dia's wordt uitgelegd wat een emulgator is en wat het verschil is tussen mengen en een chemische reactie
(zie gedeelde les)

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

uitleg op microniveau
Bij een fase-overgang van een zuivere stof verandert de afstand en de beweging (snelheid) van de moleculen
Bij mengen van twee zuivere stoffen bewegen twee soorten moleculen door elkaar heen 
Bij een chemische reactie verdwijnen de moleculen van de beginstoffen en ontstaan nieuwe moleculen die er eerst nog niet waren (hier komen we later nog op terug).

Op de volgende dia zie je dit met molecuultekeningen weergegeven. 

Slide 23 - Slide


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 24 - Slide

Welk soort mengsel is dit?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 25 - Quiz

Welk mengsel is altijd helder?
A
Suspensie
B
Oplossing
C
Emulsie
D
Emulgator

Slide 26 - Quiz

Water gemengd met zand is een
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Oplossing

Slide 27 - Quiz

Hoe heet het mengsel van een vloeistof in een gas?
A
schuim
B
rook
C
oplossing
D
nevel

Slide 28 - Quiz

Eigen werk
 • Lees blz 22 t/m 27 goed door
 • Leer de verklaring van smelt/kook-diagrammen
   van zuivere stoffen en mengsels op microniveau
 • Leer de blauwe begrippen op blz 54+55 of
   ONLINE met de flitskaarten van H1.3 (online)
 • Maak H1.3 opgave 1, 3, 6 en 7

Slide 29 - Slide