Basis taalverwerving

Sessie 1: Basis taalverwerving
Hoe leer je als volwassene een tweede taal? 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Sessie 1: Basis taalverwerving
Hoe leer je als volwassene een tweede taal? 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom deze sessies? 
  • Gedeelde visie => taalverwerving
  • Kennisdeling & samenwerking
  

Slide 2 - Slide

We vinden het belangrijk om binnen het Huis een gedeelde visie te hebben over taalverwerving. Hoe werkt taalverwerving precies en hoe kunnen wij dat als Huis het best ondersteunen?  Een vorming waarin we ons verhaal vertellen - maar waarbij we ook echt goed willen luisteren naar jullie opmerkingen en hoe jullie dat kunnen verbinden met jullie werk - is voor ons de eerste stap. 
Praktische afspraken
  • camera en microfoon  uit 
  • vragen en opmerkingen
  • interactief > lessonup.app

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat wil je graag leren in deze sessie?

Slide 4 - Open question

Welke vragen heb je over taalverwerving?Welke verwachtingen heb je? 
Programma sessie 1
14u- 14u45: 5 bouwstenen voor taalverwerving
PAUZE 
15u15 -15u45:  Individuele opdracht: Best Practice
15u45- 16u45: Wat zegt onderzoek ons wel en (nog) niet? 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Introductie: ex-cursisten en buren, 
Khadija & Christelle

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Benoem één belangrijke actie om Nederlands te leren:

Slide 7 - Open question

Kijk ook naar wat de anderen schrijven en probeer aan te vullen. 

Probeer specifiek te zijn. Niet naar de les gaan, maar woorden oefenen. 
Wisselwerking tussen 5 bouwstenen
1) Input
2) Interactie 
3) Instructie
4) Feedback 
5) Strategieën

 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Bouwsteen 1: Betekenisvolle input
Betekenisvolle input
Véél input => ook buiten de les 
Focus op betekenis
Aangepast niveau

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Bouwsteen 2 : Betekenisvolle interactie
Betekenisvolle interactie
Spreekkansen nodig om te leren spreken 
Sprekers botsen op limieten => leermomenten

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bouwsteen 3: Expliciete instructie
Instructie over woordenschat, uitspraak en grammatica

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Bouwsteen 4: Feedback
Feedback op inhoud én vorm

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Bouwsteen 5: Strategieën
Strategieën om de bouwstenen te benutten
Wat doe je als een gesprek vastloopt? Wat vraag je? Hoe kan je een oefenkans vragen? 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Conclusie: wisselwerking tussen 5 bouwstenen

=> Verschillen in profielen
=> De rol van motivatie
=> Welke acties hadden jullie benoemd? 

Slide 14 - Slide

Bij welke bouwstenen passen die? Wat kwam niet aan bod? 
Korte reactie : Is dit nieuw? Wat verrast je? 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

PAUZE & Opdracht
PAUZE (30 minuten)
De opdracht zit zo meteen in je  inbox (45 minuten) 


PAUZE (30')
Daarna: Een opdracht die je zo meteen in je inbox vindt
(30') 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

VIME Project
1) Wat vinden jullie van dit project? 

2) Welke bouwstenen heb je herkend? 

Slide 17 - Slide

Benieuwd naar de antwoorden. Stuur ze ons zeker door. 

Vraag 1 uit jullie opdracht overlopen we nu. Vraag 2 en 3 bespreken we tijdens de volgende sessie.


Wat zegt onderzoek wel en (nog) niet ?  

  • 5 bouwstenen => breed & algemeen kader
  • Wat als we meer in detail gaan? 
  • Empirisch onderzoek => stukje van de puzzel 
  • Nog veel openstaande vragen!

Slide 18 - Slide

In het laatste deel willen we iets meer in detail gaan. Wat betekent dat nu concreet voor een aantal aspecten van taalverwerving? Bv. voor uitspraak, grammatica. Hoe leren mensen dat nu echt? 

Meeste wetenschappers zijn het eens over het brede kader. Dit vertalen naar empirisch onderzoek betekent steeds dat je heel specifieke onderzoeksvragen moet stellen over één aspect van taalverwerving. De resultaten die daaruit komen gelden niet noodzakelijk voor andere componenten of voor andere populaties. 
=> Er zijn nog veel vragen onbeantwoord taalverwerving en tweede taalverwerving. 
Openstaande vragen: Welke onderdelen leer je impliciet? Welke leer je expliciet? 
Verschillen in output bij dezelfde leerder? Hoe vertaal je dit naar een lescontex
Wat is het relatieve gewicht bv. feedback vs expliciete constructie
Een klant (bv. A2) kan zich vlot uitdrukken in het NL. Wat draagt hiertoe het meeste bij?
A
Goede uitspraak
B
Weinig fouten op grammatica
C
Gebruikt relevante standaardzinnen

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

De melodie van het Nederlands
=> Verstaanbaarheid op:
- zinsniveau: zinsaccent en intonatie
- woordniveau: woordaccent
- klankniveau: nieuwe klanken
=> Hoe leer je dit?  

Slide 20 - Slide

Hoe oefen je dit? Verbinden met het verhaal van de 5 bouwstenenWijzen op het belang van input en output => maar dit zal niet voldoende zijn. Lesgever of coach moet je eerst laten luisteren, herhalen => zie belang van expliciete instructie 
Veel gebruikte zinnen 
=> Wat is het? 
'Hoe spreken we af? '
'Wat is er?' 
'Hoe zeg je dat in het Nederlands?'
 => Hoe oefen je dit? 

Betekenisvolle drill

Slide 21 - Slide

Iedereen weet => woordenschat moet leren als je een taal leert. 
Onderzoekers wijzen erop dat het belangrijk is om niet alleen woorden te leren, maar ook semi-vaste uitdrukkingen. Een groot deel van onze taal bestaat uit die uitdrukkingen. 

Belangrijk! Die zinnetjes moeten automatisch komen. Ze zijn niet het resultaat van begrijpen van zinsconstructie.   Zinnetjes waar ze snel op kunnen terugvallen. 

Spelen ook een belangrijke rol bij strategieën.  Hoe zeg je dat? Ik bedoel dat? 

cognitieve psychologie...
Grammatica
=> Ervaringen uit het Canadese immersie-onderwijs
=> Twee modellen: 
Leren - Oefenen - Praktijk
Eerst een communicatieve opdracht => inpikken op vragen

Slide 22 - Slide

Inversie 
vs 
gebruik van er


Lessen én oefenen is samen NL leren.
Conclusie: ex-cursisten en buren, 
Khadija & Christelle

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Programma volgende sessie
=> Terugkoppeling  sessie 1 en resultaten opdracht
=> Digitaal taalleren. Hoe kan je deze bouwstenen digitaal vertalen? 

Wat krijg je nog van ons? 
-  Verslag van de vorming
-  Korte evaluatie 
-  Suggesties om meer te lezen over taalverwerving 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions