Overal 3 havo 5.4 Milieu

5.4 Milieu
1 / 26
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

5.4 Milieu

Slide 1 - Slide

Afvalproducten van fossiele brandstoffen
Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide (CO2) en roet vrij.
CO2 zorgt voor opwarming van de aarde, het broeikaseffect.

Van het allerfijnste roet , fijnstof komt er jaarlijks 50 miljoen kilogram in de lucht terecht

Slide 2 - Slide

Afvalproducten van fossiele brandstoffen
In bovenstaande figuur zie je hoe zich de fijnstof concentratie
 de komende jaren ontwikkeld

Slide 3 - Slide

Fijnstof
Door kortstondige blootstelling aan fijnstof overlijden er in Nederland jaarlijks enkele duizenden mensen vroegtijdig.
Fijnstof heeft effect op hart en longfuncties.

Maatregelen om fijnstof tegen te gaan:
-Alle bussen moeten voorzien zijn van een roetfilter of op     waterstof/elektriciteit rijden.
oude scooters (2 takt) worden verboden.
Auto's moeten voldoen aan bepaalde uitstoot normen.

Slide 4 - Slide

Welke stoffen komen vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen
A
zuurstof en koolstofdioxide
B
koolstofdioxide en roet
C
roet en zuurstof
D
geen van deze antwoorden

Slide 5 - Quiz

Welke maatregel zorgt niet voor minder fijnstof
A
verbieden oude scooters
B
elektrische auto's
C
elektrische fiets in plaats van een gewone fiets
D
bussen met roet filter

Slide 6 - Quiz

In Nederland zal de komende 20 jaar de hoeveelheid fijnstof in de lucht
A
afnemen
B
toenemen
C
gelijk blijven
D
verdwijnen

Slide 7 - Quiz

Thermische verontreiniging
Andere nadelen van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn:


-Bij de verbranding kunnen giftige stoffen vrijkomen.
-Energiecentrales worden gekoeld met rivierwater waardoor de        temperatuur van het water stijgt. Dit noem je thermische                verontreiniging. 
  Vissterfte is hiervan een gevolg.

Slide 8 - Slide

Risico's
Aan de winning van  fossiele brandstoffen zitten ook risico's


Bij de winning van aardolie onstaan er door lekkages, water en land vervuiling waardoor vissen, vogels en algen vergiftigen.
Bij de winning van gas verzakt de grond waardoor aardbevingen ontstaan.

Slide 9 - Slide

Thermische verontreiniging
Aan de winning van  fossiele brandstoffen zitten ook risico's


 Bij de winning van aardolie onstaan er door lekkages water en land vervuiling waardoor vissen, vogels en algen vergiftigen.
Bij de winning van gas verzakt de grond waardoor aardbevingen ontstaan.

Slide 10 - Slide

voor en nadelen kernenergie
voordelen:
- geringe CO2 uitstoot
- grote hoeveelheid energie die vrij komt
- goedkoop in gebruik

Slide 11 - Slide

voor en nadelen kernenergie
  Nadelen:
- Radioactief afval
-radioactieve vervuiling.
- ontploffen van kerncentrale. 
  (meltdown)

Slide 12 - Slide

voordelen van kernenergie ten opzichte van fossiele brandstoffen zijn
A
minder gebruik van fossiele brandstoffen en is veiliger
B
minder radioactief afval en minder CO2 uitstoot
C
Is goedkoper en veiliger
D
minder gebruik van fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot

Slide 13 - Quiz

Een nadeel van kernenergie is
A
luchtverontreiniging
B
watervervuiling
C
radioactief afval
D
CO2 uitstoot

Slide 14 - Quiz

Thermische verontreiniging is
A
opwarming van de aarde
B
plastic vervuiling
C
opwarming van de rivieren
D
Luchtvervuiling

Slide 15 - Quiz

Risico's bij de winning van fossiele brandstoffen zijn
A
aardbevingen en fijnstof
B
vervuiling van land en lucht
C
aardbevingen en watervervuiling
D
fijnstof en CO2

Slide 16 - Quiz

voor en nadelen hernieuwbare energiebronnen
  voordelen:
- Geringe uitstoot van CO2
- Gering gebruik van (fossiele) grondstoffen. 

Slide 17 - Slide

voor en nadelen hernieuwbare energiebronnen
  nadelen:
- Vogels worden door de wieken van windmolens              gedood.
- Horizon vervuiling door windmolens
- gebruik van agressiebve chemicalien bij de productie     van zonnepanelen.
- Windmolens en zonnepanelen in aanschaf duur

Slide 18 - Slide

Het duurzaam maken van energie
Beperken van energiegebruik.
isoleren van huizen, thermostaat lager zetten, gordijnen dicht.
Duurzame (hernieuwbare) energiebronnen gebruiken
Fossiele grondstoffen raken op
Efficiënter en/of schoner omzetten van fossiele brandstofffen.
Energiezuinige apparaten gebruiken.

Slide 19 - Slide

de drie P's
De duurzame wereld
In een duurzame wereld zijn mensen 
(people), de planeet (planet) en de economie (profit) met elkaar in balans.

Er wordt ook wel over de drie P's gesproken.

Slide 20 - Slide

Waarom zijn windmolens goed voor het milieu?
A
Ze hebben geen CO2 uitstoot en de wind is nooit op.
B
Windmolens hebben een hoog rendement.
C
Windmolens kosten niet zo veel geld.
D
Windmolens zijn diervriendelijk

Slide 21 - Quiz

De duurzame wereld zoekt een balans tussen
A
mens, dier en plant
B
mens, economie en welvaart
C
mens, aarde en economie
D
aarde, mens en welvaart

Slide 22 - Quiz

De drie P's voor duurzaamheid zijn
A
Power, People en Price
B
People, Proper en Price
C
Power, Planet en People
D
People, Profit en Planet

Slide 23 - Quiz

Je wil aan het milieu denken en koopt een product met energielabel A. Dit is:
A
zeer milieuzuinig
B
juist helemaal niet zuinig en vervuilend
C
half om half
D
geen van genoemde antwoorden

Slide 24 - Quiz

Wat is een voordeel van windenergie boven de chemische energie van een verbranding
A
Windenergie is goedkoper
B
Windenergie is altijd te gebruiken (ieder moment dat het nodig is)
C
Windenergie geeft meer energie
D
Windenergie is beter voor het milieu

Slide 25 - Quiz

huiswerk
lees paragraaf 5.4 Milieu digitaal.
maak de vragen van 5.4 digitaal

Slide 26 - Slide