methodisch werken

Methodisch werken
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Methodisch werken

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 
Na de les

 • Kan je vertellen hoe je gegevens verzamelt
 • Kan je vertellen welke methoden er zijn om gegevens te verzamelen.
 • Heb je kennis van observeren, analyseren en methodisch werken met een zorg(leef)plan om zorg en begeleiding te bieden.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 4 - Quiz

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 5 - Quiz

Methodisch werken is  
een vaste, doordachte manier van werken om een doel te bereiken.

Slide 6 - Slide

Kenmerken van methodisch werken
 • Doelgericht gericht op ondersteuningsdoelen
 • Planmatig werken volgens afgesproken stappen en werkwijze, meestal via een protocol
 • Procesmatig een vaste openvolging van stappen
 • Bewust dus voortdurend nadenken en keuzes maken in je ondersteuning

Het is een voortdurend proces.

Slide 7 - Slide


Een cyclisch proces ?

Slide 8 - Slide

Fasen in methodisch werken
Fase 1 Voorbereiden
Stap 1: informatie verzamelen, anamnese voeren
Stap 2: Wensen, behoeften en problemen vaststellen
Stap 3: Doelen formuleren
Stap 4: Activiteiten vaststellen en plannen
Fase 2 Uitvoering
Stap 5: Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

Fase 3 Afrondingsfase
Stap 6: Evalueren, reflecteren op het eigen handelen en zo nodig bijstellen van de zorg

Slide 9 - Slide

Stap 1 gegevens verzamelen

Anamnese ?
observeren
Verschil subjectief en objectief?
wat is subjectief en objectief?

Slide 10 - Slide

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorgvrager wilt en nodig heeft.

Slide 11 - Slide

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

welke systeem kunnen we hiervoor gebruiken? 

Slide 12 - Slide

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
Aan de hand van de geformuleerde doelen, bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager en naasten. 

Slide 13 - Slide

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning

Het plan uitvoeren.
Rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 14 - Slide

Stap 6 evalueren en bijstellen
Evalueren, reflecteren op het eigen handelen en zo nodig bijstellen van de zorg.

Slide 15 - Slide

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • de verwachtingen zijn duidelijk;
 • evalueren van eigen  handelingen 
 • onnodige interventies/herhalingen worden voorkomen.
 • je krijgt een betere beeld van je zorgvrager
 • evt toepassen bij andere zorgvragers  

Slide 16 - Slide

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quiz

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 19 - Quiz

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alle stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 20 - Quiz

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekend dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager/naasten
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 21 - Quiz

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 22 - Quiz

Wat is stap 3 van methodisch werken?
A
Evalueren
B
Doelen vaststellen
C
De anamnese
D
Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Slide 23 - Quiz

Welke voordelen ken je van methodisch werken

Slide 24 - Open question

Vragen?Wat hebben we geleerd??

Slide 25 - Slide