Plural

Plural
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Plural

Slide 1 - Slide

Meervoudsvorm
Gebruik: Om meervoud aan te geven. 
Vorm: ww+s

Let op!! Je schrijft de -s altijd vast aan het woord

Maar.... er zijn natuurlijk uitzonderingen. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Samenvatting:
Algemeen+s
 • Dog - Dogs
 • Teacher - teachers

eindigt op:  f(e) --> f=ves
 • Leaf - Leaves
 • Wife - WivesMedeklinker + Y --> y=ies
 • Party - Parties
  Klinker + Y --> ys
 • Boy - Boys
O --> oes 
 • Tomato - Tomatoes 
Sis klink (s/sh/ch) --> +es
 • Coach - Coaches
 • Box - Boxes

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

1 glass - 2 .....

Slide 11 - Open question

1 tweezer - 2 .......

Slide 12 - Open question

1 dish - 2 ......

Slide 13 - Open question

1 hero - 2 .......

Slide 14 - Open question

1 country- 2

Slide 15 - Open question

1 apple - 2 .....

Slide 16 - Open question

Wat betekent Plural?

Slide 17 - Open question

Hoe maak je ook al weer de plural?

Slide 18 - Open question

Wat is geen uitzondering?
A
klinker + y = ies
B
sisklank = es
C
f/fe = ves
D
o = oes

Slide 19 - Quiz

Meervoud van:
phone
A
phonez
B
phones
C
phonees
D
phone

Slide 20 - Quiz

Meervoud van:
wolf
A
wolves
B
wolfs
C
wolvs
D
wolfes

Slide 21 - Quiz

Meervoud van:
child
A
childs
B
childes
C
childern
D
children

Slide 22 - Quiz

Meervoud van:
pizza
A
pizza's
B
pizzas
C
pizza'z
D
pizzaz

Slide 23 - Quiz

A pair of ...
Sommige woorden zijn altijd in het Engels in het meervoud.
Het zijn vaak voorwerpen die uit 2 losse delen bestaan zoals:
- glasses
- jeans 
Daar zetten we dus a pair of voor. 

Slide 24 - Slide

Choose the correct answer:
A pair of ...
A
chewing gum
B
paper
C
sciccors

Slide 25 - Quiz

What is wrong?
A pair of ...
A
shoes
B
socks
C
trousers
D
dress

Slide 26 - Quiz

Woorden die veranderen
Woorden die alleen meervoud zijn
woman
tooth
jeans
child
siccors
man

Slide 27 - Drag question