Les 1: Cultuur is alles?!


CULTUURPeriode 1 - les 1
Cultuur is alles ?!
1 / 39
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


CULTUURPeriode 1 - les 1
Cultuur is alles ?!

Slide 1 - Slide

Begin met de vraag: waar hebben we het de vorige les over gehad? 

Laat leerlingen benoemen:
- samenleving/maatschappij
- sociale omgeving
- identiteit
- regels en wetten
- sociaal wezen
- etc.

Leerdoelen
Aan het eind van deze les...

...kan je uitleggen wat (dominantecultuur betekent. (R)
...kan je uitleggen wat waarden en normen zijn. (R)
...kan je kenmerken benoemen waaraan je een cultuur herkent. (T1)
...kan je op een foto herkennen en uitleggen om welke cultuur het gaat. (T2)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Cultuur is alles?!
Ja, want alles wat mensen maken en doen valt onder cultuur
Cultuur is dus een verzamelnaam voor alle normen, waarden en gewoonten die mensen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.
cultuur
Verzamelnaam voor alle normen, waarden en gewoonten die mensen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.
normen
Regels over hoe jij en anderen zich moeten gedragen.
waarden
Principes die je belangrijk vindt in het leven. Deze kan je meestal uitleggen in één woord: vrijheid, gezondheid, eerlijkheid, etc. 
gewoonten
Gedrag dat we dagelijks en automatisch doen, zonder dat je daarbij hoeft na te denken. Zoals; achteraan in de rij aansluiten.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn waarden?
Waarden zijn principes die mensen belangrijk vinden in hun leven. Je kan deze meestal in één woord omschrijven.
waarden
Dingen die je belangrijk en waardevol vindt in je leven. Deze kan je meestal in één woord omschrijven. (Zie ook volgende dia.)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Beleefdheid 
Eerlijkheid
Respect 
Gastvrijheid
Gelijkheid
Netheid
Trouw
Veiligheid
Voorzichtigheid
Vriendelijkheid
Vrijheid
Rechtvaardigheid
Betrokkenheid
Dankbaarheid
Zelfstandigheid
Plezier
Vernieuwing
Schoonheid
Erkenning
Humor

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Welke vijf waarden vind jij het belangrijkste?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn normen?
Normen zijn regels over hoe jij en anderen zich moeten gedragen. 
NORMEN HOREN ALTIJD BIJ EEN WAARDE!!!
normen
Regels over hoe mensen zich moeten gedragen. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waarde
Norm
Familie
"Je zorgt voor je ouders als ze dat zelf niet meer kunnen."
Status
"Ik vind het belangrijk om veel geld te verdienen."
Vrijheid
"Iedereen moet vrij zijn om te geloven wat hij/zij wil."
Gezondheid
"Ik sport drie keer per week om fit te blijven."
Discipline
"Ik zorg dat ik altijd mijn huiswerk heb gemaakt."

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welke norm hoort bij welke waarde?
Waarde
Norm
Veiligheid
Respect
Plezier
Gelijkheid
Liefde
Gastvrijheid
"Ik hou 1,5 meter afstand van mensen."
"Ik beledig mensen niet op social media."
"Ik heb recht op ontspanning."
"Mannen en vrouwen moeten hetzelfde verdienen."
"Ik mag trouwen met wie ik wil."
"Ik geef mijn gasten een koekje bij de koffie."

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Kenmerken van cultuur
De taal die we spreken, de kleren die we dragen, het eten dat we bereiden, hoe we ons huis inrichten en de muziek die er gespeeld wordt zijn allemaal kenmerken van een cultuur.
Een cultuur verschilt dus per plaats. Niet overal spreken mensen dezelfde taal, dragen ze dezelfde kleding, etc. 
cultuur
Verzamelnaam voor alle normen, waarden en gewoonten die mensen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.
kenmerken
Kenmerken zijn eigenschappen waaraan een persoon of voorwerp te herkennen zijn. 
Een kenmerk van een persoon is bijvoorbeeld een grote neus of een humoristisch karakter.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Leg uit dat cultuur niet overal ter wereld hetzelfde is.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Dominante cultuur
Een cultuur die alom aanwezig is noemen we een dominante cultuur. Je ziet het overal terug in de samenleving. De meeste mensen in die samenleving hebben dezelfde cultuur. 
dominante cultuur
Alle normen, waarden en gewoonten van de meeste mensen in een land. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

8

Slide 13 - Video

This item has no instructions

01:33
Welk vraagstuk staat in deze video centraal?
A
Wat is de Nederlandse identiteit?
B
Breken de dijken door?
C
Wat is de identiteit van je leven?
D
Hoe ging B-BRAVE uit elkaar?

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

01:48
Noem minimaal twee waarden die genoemd werden.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

03:29
Het invoeren van de sharia is een voorbeeld van een ...
A
waarde
B
norm

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

05:00
Welke waarde hoort bij 'geen afval op straat gooien'?
A
Rechtvaardigheid
B
Hygiëne
C
Milieubewust
D
Geduld

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

05:36
Dit tegeltje is een voorbeeld van een ...
A
waarde
B
norm

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

07:52
Welke waarden zijn volgens het CDA het belangrijkst?
A
Joods-christelijk en gelijkwaardigheid
B
Joods-christelijk en het volkslied
C
Gelijkwaardigheid en het volkslied
D
Positie van de vrouw en het volkslied

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

09:26
Welke waarde ontbrak in het land waar Gert-Jan Segers 7 jaar gewoond heeft?
A
Egypte
B
Gelijkwaardigheid
C
Humor
D
Vrijheid

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

15:00
Welke waarde vindt Arjan Lubach belangrijk in zijn programma?
A
Humor
B
Meer patatzakken op straat
C
Betrouwbaarheid
D
Liefde

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

Terugkoppeling aan de leerling: wat ervaar jij als typisch Nederlands?
> koppel dit aan de normen en waarden?
Dominante cultuur van Nederland
Sommige dingen zijn dus typisch voor de Nederlandse cultuur:
 • De kaas en de klompen;
 • De tulpen en de molens;
 • Hoe wijken gebouwd worden;
 • Het tijdstip waarop er gegeten wordt;
 • Het vieren van het Sinterklaasfeest;
 • Het hebben van vrijheid van meningsuiting;
 • En nog veel meer...

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Sociale cohesie
Sociale cohesie is dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. De Nederlandse cultuur verbindt de subculturen, door de dezelfde normen en waarden. Wij, Nederlanders, voelen ons dus met elkaar verbonden, omdat wij dezelfde dingen met elkaar delen. Zoals de taal, het eten, de kleding, etc. etc. etc.
sociale cohesie
Mensen voelen zich met elkaar verbonden. Cohesie = verbondenheid; Sociaal = tussen mensen.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Leg het begrip 'sociale cohesie' in je eigen woorden uit.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Op welke manier voel jij je verbonden met de Nederlandse cultuur?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Begrippen uit deze les
 • (dominante) cultuur
 • waarden
 • normen 
 • sociale cohesie

 • gewoonten
 • kenmerken

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Wat is een dominante cultuur?
A
De cultuur van de minste mensen in een land.
B
De cultuur van de meeste mensen in een land.
C
De cultuur van dominante mensen in een land.
D
De cultuur van Egypte.

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Eerlijkheid is een voorbeeld van een ...
A
waarde
B
norm

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Wat hoort niet bij cultuur?
A
Waarden
B
Geruchten
C
Gewoonten
D
Normen

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Een norm is ...
A
Een regel.
B
Iets wat jij belangrijk vindt.
C
Iets dat jij gewoon vindt.
D
normaal doen.

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Sociale cohesie is ...
A
Dat je online verbonden bent.
B
Dat je je aan de regels houdt.
C
Iets dat jij belangrijk vindt.
D
Dat mensen met elkaar verbonden zijn.

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Welke cultuur herken je op de afbeelding?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Welke cultuur herken je op de afbeelding?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Welke cultuur herken je op de afbeelding?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Welke cultuur herken je op de afbeelding?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Welke cultuur herken je op de afbeelding?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

Stel een vraag over de lesstof die je niet goed hebt begrepen.

Slide 39 - Open question

This item has no instructions