1.2 Brits kolonialisme in India (1765- 1885)

Pak je boek HC
Ga lezen par 1.2
maken opdrachten 1.2
blz. 26:  1 t/m 4
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Pak je boek HC
Ga lezen par 1.2
maken opdrachten 1.2
blz. 26:  1 t/m 4

Slide 1 - Slide

Schrijf in je schrift:
 3 dingen op (meer mag ook) die belangrijk zijn voor de kolonisatie van de Britten in Amerika!
(begrippen, namen, jaartallen, verdragen, zinnen..)

Slide 2 - Slide

Het Britse Rijk 
1765 - 1885

Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse rijk?

Slide 3 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je uitleggen:
  • hoe Brits-Indië ontstond
  • hoe Brits-Indië werd bestuurd
  • hoe het Indiase nationalisme opkwam
  • hoe de economie van Brits-Indië zich ontwikkelde

Slide 4 - Slide

Kenmerkende Aspecten
  • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
  • Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans- Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.
  • De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.
  • De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
  • De opkomst van emancipatiebwegingen.

Slide 5 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië

16e eeuw -> Portugezen als eerste Europeanen factorijen gesticht in India.
In 1600 hadden de Engelsen de East India Company (EIC) opgericht voor de handel met Azië. De EIC richtte zich op India, niet om te heersen maar om handel te drijven.

Stichten factorij in Madras (oostkust) later ook in Bombay (westkust).
Bombay was een Portugese factorij, maar Karel (Charles) II kreeg deze
factorij als bruidsschat bij zijn huwelijk met dochter Portugese
koning. 

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Overheersing van India
Economie India: Hoogontwikkelde landbouwstedelijke samenlevingen.
Cultuur: meerderheid hindoeïsme, minderheid moslim.
Politiek: honderden rijkjes verenigd onder één groot rijk onder Islamitische keizer, de mogol.
Europeanen kregen toestemming om factorijen te stichten. 
18e eeuw verzwakt gezag van mogols en rijk valt uiteen. EIC breidt macht uit.
In 1756 viel een van de vorsten van Bengalen de Britten aan. De oorlog werd in 1765 beëindigd met het verdrag van Allahabad.  Door het verdrag van Allahabad kreeg de EIC de macht in Bengalen. Dit was het begin van het Britse rijk in India.

 

Slide 8 - Slide

Britse heerschappij in India 1775-1890

Slide 9 - Slide

Uitbreiding macht
EIC breidde haar gezag uit. Veel vorsten sloten een verdrag 
-> behielden de troon, maar verloren zelfstandigheid.

Politiek: EIC regeerde in naam van mogol. 
Maar na opstand Indiase soldaten 1857 tegen Britten
 -> Brits-Indië onder direct gezag Britse regering. 
Koning Victoria werd Keizerin van India.

Slide 10 - Slide

Het bestuur in Brits-Indië
Rampzalig voor inheemse bevolking:
- hongersnood
- uitgeperst door inheemse belastinginners. 
 1784 Generaal Cornwallis gaat voor Britse regering orde op zaken stellen. 
Hierdoor ontstond betrouwbaar ambtenarencorps (goed salaris/geen handel drijven) Kleine groep Britten regeerde over miljoen Indiërs (weinig migratie)
Royal Navy en Brits-Indische leger (Indian Army) hebben grote rol bij controle over Britse rijk en beschermen handel.
Tot 1857 meer Indiase soldaten dan Britse soldaten maar na opstand omdat Indiase soldaten zich moesten bekeren tot het Christendom, werd Britse aandeel in leger vergroot.

Slide 11 - Slide

Verwestersen India
Na opstand werden religies, gewoonten en gebruiken van de bevolking gerespecteerd.
Verwestersen door economische veranderingen en het verengelsen van de Elite.
(bijkomend effect, meer invloed op kolonie)
- Spoorwegennetwerk
- verbeterd contact door aanleg Sueskanaal 1869
- snellere zeereizen door stalen stoomschepen
- taal, onderwijs en rechtssysteem naar Engels model ingevoerd.
- studenten die in GB examen deden in Latijn, Grieks en Engelse literatuur konden lid worden van het koloniale ambtelijke elitekorps.

Slide 12 - Slide

De economie van Brits-Indië
De heerschappij over India gaf GB politiek en militair aanzien, maar was voor de Britten vooral economisch van belang:
- belastingopbrengsten was grote inkomstenbron.
- plantages voor grondstof, ruwe katoen en jute
- plantages voor thee
-afzetgebied voor Britse textielindustrie.
Vanaf de jaren 1850 werd de Indiase regio Assam de grootste theeleverancier ter wereld.
Eerst was India zelf groot exporteur van textiel, maar ze konden niet op tegen de Britse fabrieksindustrie en de verbetering van het transport. Vanaf 1900 nog maar 2%  vanuit India en verarmd India.

Slide 13 - Slide

Opkomst van het Indiase nationalisme.
Britse nationalisten vonden dat ze recht hadden op hun wereldrijk. Ze hadden een sterk superioriteitsgevoel. 
Indiërs konden toetreden tot de koloniale ambtenarij, maar dit gebeurde weinig. Om meer kansen te krijgen, stichtten hoogopgeleide verwesterde Indiërs het Indian National Congress: Nationalistische Partij India (vanaf 1885)
 Hoogopgeleide Indiërs richten in 1885 het Indian National Congres op.
-> Wilden gelijke kansen binnen het Britse bestuur krijgen.
Britten gaven deze Congrespartij geen kans, wilden niet dat zwakkere volken en rassen op gelijk niveau met Britten stonden.
Gevolg:  Nationalisme van Congrespartij werd radicaler, Indiase leiders wilden niet meer met Britten samenwerken (al voor WOI)

Slide 14 - Slide

Begrippen uit deze les:
East India Company: (EIC) Britse handelscompagnie in Azië
verdrag van Allahabad: verdrag waardoor de EIC de macht kreeg in Bengalen (1765)

Slide 15 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 16 - Open question


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 17 - Open question

Directe oorzaak of aanleiding
Indirecte oorzaken
Gevolg
V.S. wordt onafhankelijk van Engeland
Suikerplantages op Jamaica en Barbados zijn niet meer winstgevend
Mogolvorsten verliezen macht aan de lokale vorsten
Verhouding tussen Engeland en India veranderd. Engeland gaat India koloniseren.
Verdrag van Allahabad
Engeland wil meer grip krijgen op binnenlandse handel in India

Slide 18 - Drag question