Thema 3 organen en cellen klas 1

Biologie klas 1 km
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Biologie klas 1 km

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
  • Hoe gaan de lessen biologie komende 2 weken eruitzien? 
  • Herhaling basisstof 1 t/m 5 
  • Kahoot

Slide 2 - Slide

Lesopzet 
- Starten in teams (camera = aan) 
- Herhaling vorige les (meestal in Lessonup)
- Uitleg van de lesstof (maximaal 20-25 min.) 
- Online aan de slag met de opdrachten (vragen stellen via chat van Teams)  

Slide 3 - Slide

Wat kan je je nog herinneren van thema 3 organen en cellen?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

Welke organen die niet in het filmpje genoemd waren ken je nog meer?

Slide 6 - Open question

timer
1:00
Noem zoveel
onderdelen
van een microscoop.

Slide 7 - Mind map

wat is een preparaat?
A
objectglaasje onder de microscoop
B
dekglaasje onder de microscoop
C
dekglaasje en objectglaasje onder de microscoop
D
oculair op de microscoop

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Video

Kirsten krijgt de opdracht een preparaat van een weefsel te bekijken.
Welk van deze preparaten moet Kirsten dan bekijken?
A
preparaat 1
B
preparaat 2
C
preparaat 3
D
preparaat 4

Slide 10 - Quiz

Welke onderdelen van een plantencel ken je nog?

Slide 11 - Open question

plantencel vs. dierencel

Slide 12 - Slide

- Dieren hebben veel verschillende ________
- Cellen van mensen hebben                                                 ____________ kenmerken als cellen van dieren.
-De __________  regelt alles wat er in de cel gebeurt.
-Een dierlijke cel bestaat voor een groot deel 
uit _____
-Om de cellen van dieren ligt een _________
Dezelfde 
Celmembraan 
Celplasma
Celkern 
Cellen 

Slide 13 - Drag question

Ter afsluiting gaan we een kahoot spelen! 

Slide 14 - Slide

Afsluiting! 
Hebben jullie nog vragen?

Het huiswerk dat je af moet hebben voordat de volgende online les is: 
opdracht 17, 18 en 21 van basisstof 5, thema 3 online 

Slide 15 - Slide

Lesplanning 
- herhalingsopdracht cellen 
- doorlezen basisstof 6 en basisstof 7 
- zelfstandig werken 


Lesdoel: 
Na deze les weet je wat celdeling is en weet je welke organen bij het spierstelsel, ademhalingsstelsel en zenuwstelsel horen. 


Let op: maandag 18 januari proefwerk thema 3 

Slide 16 - Slide

Dierlijke cellen
Plantaardige cellen
Bladgroenkorrel
Celkern
Celwand
Celmembraan
Celplasma
Vacuole

Slide 17 - Drag question

Basisstof 6 - Celdeling
Pak blz. 82 in je tekstboek voor je! 

Slide 18 - Slide

Celdeling

Slide 19 - Slide

In de celkern
  • In de celkern liggen chromosomen
  • DNA komt van je ouders: erfelijke eigenschappen

Slide 20 - Slide


Stelling:
Planten doen niet aan celdeling
A
juist
B
onjuist

Slide 21 - Quiz

/ Plastiden

Slide 22 - Slide

Opdrachten 
Maken: 
opdracht 22  (basisstof 6, thema 3 online) 
Maak de oefentoets van thema 3 online! 

Dit moet je af hebben voordat de volgende online les begint. 

Vragen? Stuur een bericht via teams chat! 

Slide 23 - Slide

Lesplanning 
- herhalingsopdrachten thema 3 
- zelfstandig aan het werk --> D-toets makenLesdoel: 
In deze les herhalen we nogmaals onderdelen van het hoofdstuk. Je maakt de D-toets ter voorbereiding op de toets van vrijdag. 


Let op: maandag 18 januari proefwerk thema 3 

Slide 24 - Slide

Een groep cellen met dezelfde vorm en functie
A
Organen
B
Orgaanstelsels
C
Weefsels
D
Cellen

Slide 25 - Quiz

Organisme
cel
Organenstelsel
orgaan

Slide 26 - Drag question

Het oculair van een microscoop vergroot 10×. Het objectief van deze microscoop vergroot 10×. Wat is de totale vergroting van deze microscoop?

Slide 27 - Open question

Bij celdeling is de juiste volgorde:
A
celdeling - plasmagroei - kerndeling
B
plasmagroei - kerndeling - celdeling
C
kerndeling - celdeling - plasmagroei

Slide 28 - Quiz

Sleep de namen van de onderdelen van de microscoop naar de juiste plek.
Oculair
Grote schroef
Revolver
Objectief

Slide 29 - Drag question

zelfstandig aan de slag
Maken: 
D-toets 
tekstboek: blz. 87 t/m 90
werkboek: blz. 78
Vragen? 
stuur een bericht via Teams chat
Klaar? 
maak een foto van je werkboek en mail mij deze (via magister of via Teams) 

Slide 30 - Slide