EHBsO lj 1 lw 3 bloedingen

Lesweek 3
Bloedingen
1 / 44
next
Slide 1: Slide
EHBsOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Lesweek 3
Bloedingen

Slide 1 - Slide

EHBsO bij een bloeding,
wat doe jij altijd?

Slide 2 - Mind map

KLEINE bloedingen:  
EHBO’er is eindbehandelaar 


 • Maak de wond goed schoon met water 
 • Desinfecteer de wond  
 • Dek de wond evt. steriel af met een steriel gaasje + hydrofiel zwachtel  
 • Bij straatvuil/beten = tetanusinjectie!  geldigheid: 10 jaar 

Slide 3 - Slide

Wat wordt bedoeld met desinfecteren?
A
schoonspoelen met water
B
zichtbaar vuil verwijderen
C
onzichtbaar vuil verwijderen
D
werken met handschoenen aan

Slide 4 - Quiz

Welk verbandmiddel kun je gebruiken bij een schaafwond?
A
B
C
D

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Materialen nodig voor vingerverband

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

hoofdwond 
 • vraag naar verschijnselen van hersenschudding
 • breng hechtstrips aan
 • dek de wond steriel af
 • raadpleeg een huisarts ivm hechting + hersenschudding

Slide 9 - Slide

Materialen nodig voor hoofdwond
gebruik van hechtstrips

Slide 10 - Slide

ERNSTIGE bloedingen:  
ARTS is eindbehandelaar 


 • Geef druk op de wond  
 • Dek de wond steriel af (snelverband, drukverband, traumazwachtel) 
 •  Houd het slachtoffer in de gaten i.v.m. gevaar op shock 

Slide 11 - Slide

ernstige bloeding
Zet de handelingen in de juist volgorde
steriel afdekken
drukverband aanleggen
druk op de wond
controleren op shock

Slide 12 - Drag question

Materiaal nodig voor wonddrukverband
gerold snelverband zit in papieren verpakking
In plaats van gerold snelverband mag je ook het gaasje en fixatiewindsel van het hoofd of vingerverband gebruiken

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Welke 2 vormen van bloedingen heb je?
A
met tetanus of zonder tetanus
B
klein of ernstig
C
arm of been
D
rood bloed of blauw bloed

Slide 15 - Quiz

Bij welke bloeding ben jij eindbehandelaar?
A
kleine bloeding
B
ernstige bloeding
C
beide

Slide 16 - Quiz

Desinfecteren =
A
spoelen met water
B
reinigen met jodium / sterilon / etc.
C
insmeren met zonnebrandcreme
D
tetanusvaccinatie

Slide 17 - Quiz

tetanus.....
A
...kan je van straatvuil krijgen
B
...is niet ernstig
C
...is gevaarlijk zonder vaccinatie
D
...hetzelfde als corona

Slide 18 - Quiz

een tetanusinjectie...
A
...is erg duur
B
...kun je krijgen bij een speciale tetanus-arts
C
...is alleen nodig als je jong bent
D
...kun je makkelijk bij de huisarts halen

Slide 19 - Quiz

bij een vingerverband gebruik je:
A
nietverklevend wondkompres + hydrofiel zwachtel
B
nietverklevend wondkompres + ideaal zwachtel
C
steriel gaasje + hydrofiel zwachtel
D
steriel gaasje + ideaal zwachtel

Slide 20 - Quiz

hoofdwond, je gebruikt:
A
niets, meteen naar de huisarts
B
ideaal zwachtel
C
hechtpleisters + hydrofiel zwachtel

Slide 21 - Quiz

Bij een ernstige bloeding leg je een wonddrukverband aan.
A
dit is juist
B
dit is onjuist

Slide 22 - Quiz

Voor een wonddrukverband gebruik je:
A
gerold snelverband + hydrofiel zwachtel
B
gerold snelverband + ideaal zwachtel
C
nietverklevend wondkompres + hydrofiel zwachtel
D
nietverklevend wondkompres + ideaal zwachtel

Slide 23 - Quiz

zijn er vragen?

Slide 24 - Mind map

Shock

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Wat is shock?
Door een te lage bloeddruk ontstaat shock. De EHBO'er kan voorkomen dat het erger wordt. Shock kan lijken op een flauwte, maar bij een flauwte komt het slachtoffer snel weer bij. Een shock kan direct na een ongeval optreden, maar ook enige uren daarna. 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

op een deken leggen
stop bloedverlies
vitale functies controleren

Slide 31 - Drag question

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Shock is...
A
levensbedreigend
B
niet-levensbedreigend

Slide 34 - Quiz

Bij shock...
A
is je circulatie in je lichaam te laag
B
heb je iets gebroken
C
heb je een energetisch trauma

Slide 35 - Quiz

In welke volgorde krijgt het lichaam geen bloed meer?
A
armen/benen-huid-lever/milt-nieren-hart/longen/hersenen
B
huid-armen/benen-lever/milt-nieren-hart/longen/hersenen
C
nieren-lever/milt-armen/benen-hart/longen/hersenen
D
huid-armen/benen-nieren-lever/milt-hart/longen/hersenen

Slide 36 - Quiz

Oorzaken shock kunnen zijn:
A
zien van geesten, uitwendige bloeding, insectensteek
B
pinda's, onderkoeling, uitwendige bloeding
C
hartfalen, brandwonden, botbreuk
D
hitte, koude, ingegroeide teennagel

Slide 37 - Quiz

Symptomen van shock zijn:
A
grauw/bleek of rood gezicht
B
eenmalig zweet
C
dorstig
D
hevige pijn

Slide 38 - Quiz

Wat doe je bij:
A
niks, is maar een schaafwond
B
schoonspoelen
C
schoonspoelen en desinfecteren
D
naar de huisarts sturen

Slide 39 - Quiz

Wat doe je bij:
A
schoonspoelen
B
desinfecteren
C
met hechtstrips werken
D
naar huisarts sturen

Slide 40 - Quiz

Wat doe je bij:
A
druk op de wond met schone doek
B
steriel afdekken
C
drukverband aanleggen
D
112 bellen

Slide 41 - Quiz

Wat doe je bij:
A
niks, direct naar arts
B
glas eruit trekken
C
rondom glas steriel verbinden
D
112 bellen

Slide 42 - Quiz

Wat doe je
als eerste bij:
A
afdekken met deken
B
112 bellen
C
vitale functies controleren
D
iets te drinken geven

Slide 43 - Quiz

VRAGEN?

Slide 44 - Mind map