Bedrijfsplan week 2

Bedrijfsplan
Omschrijving van de organisatie
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BedrijfsplanMBOStudiejaar 3

This lesson contains 33 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Bedrijfsplan
Omschrijving van de organisatie

Slide 1 - Slide

Agenda
Week 1: Omschrijving van de organisatie
Week 2: Omschrijving van de organisatie 2
Week 3: Imago-onderzoek
Week 4: Imago-onderzoek 2
Week 5: Analyse van de omgeving en concurrentie
Week 6: Analyse van commerciële beleid
Week 7: Analyse van financiële beleid
Week 8: SWOT-analyse

Slide 2 - Slide

Doelen van de les
Aan het einde van de les..

.. Kan je jezelf beschrijven als manager retail.
.. kan jij je organisatie beschrijven.
... weet jij het verschil tussen een missie en visie.

Slide 3 - Slide

Examenopdracht
Voor deze examenopdracht stel je een bedrijfsplan en een activiteitenplan op.

Je geeft een presentatie over het product en voert een verantwoordingsgesprek.

Slide 4 - Slide

Periode 3 & 4
In periode 3 maak je het bedrijfsplan (H1 t/m 5).

In periode 4 maak je het activiteitenplan en start je bij je stage met de uitvoering van het plan (H6 t/m7).

Vervolgens komt er een eindpresentatie en verantwoordingsgesprek. 

Slide 5 - Slide

Bedrijfsplan P3
Een ondernemingsplan is een plan waarin je informatie geeft over jouw bedrijf, idee, de markt en ondernemerskwaliteiten.

In het bedrijfsplan doe je een uitvoerige analyse van je stagebedrijf.

Slide 6 - Slide

Opstellen van bedrijfsplan
H1: Omschrijving van de organisatie

H2: Imago-onderzoek
H3: Analyse van de omgeving en concurrentie (externe analyse)
H4: Analyse van commercieel en financieel beleid (interne analyse)
H5: SWOT-analyseSlide 7 - Slide

H1: Omschrijving van de organisatie
Beschrijf jezelf als manager retail:

- Wat zijn je sterke punten en ontwikkelingspunten
- Wat wil je bereiken, wat vind je leuk

Let op! Geef een realistische beschrijving + onderbouwing

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Beschrijf de volgende onderdelen van de organisatie
- organisatiestructuur, organisatiecultuur en de plaats van het bedrijf en de organisatie. 
- de missie en visie van de organisatie.
- op welke wijze aandacht wordt besteed aan duurzaam ondernemen.
- op welke wijze aandacht wordt besteed aan innovatief ondernemen.

Slide 10 - Slide

Organisatiestructuur
Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht.

Slide 11 - Slide

Vier varianten organisatiestructuur

lijnorganisatie

lijn-staf organisatie

projectorganisatie

matrixorganisatie

Slide 12 - Slide

Lijnorganisatie & lijn-staforganisatie
Lijnorganisatie
Een lijnorganisatie kom je vaak tegen bij betrekkelijk kleine bedrijven, waar de werkzaamheden eenvoudig te organiseren zijn.
Lijn-staforganisatie

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Organisatiecultuur
In elke organisatie is sprake van een vrij vaste manier waarop de medewerkers met elkaar, met de regels en met klanten omgaan. 

De normen en waarden van een organisatie

Slide 15 - Slide

Vier varianten organisatie cultuur

Machtsgerichte cultuur

rolgerichte cultuur

taakgerichte cultuur

persoonsgerichte cultuur

Slide 16 - Slide

Machtsgerichte cultuur
Kom je vaak voor bij kleine bedrijven. De ondernemer/ manager is de baas. Hij neemt de beslissingen. Ook bij medewerkers speelt macht een rol. Hoe dichter bij de baas, hoe meer macht. 

Hierarchie is belangrijkst.

Slide 17 - Slide

Rolgerichte cultuur
Hoort bij grote, bureaucratische organisaties. Alles werkt volgens regels en procedures. Je moet je aan de regels houden. Mensen zijn minder belangrijk dan de rol of functie die zij vervullen. 

Slide 18 - Slide

Taakgerichte cultuur
Het resultaat staat boven alles, boven de regels en boven de hierarchie. Je komt dit vaak voor bij project-of matrixorganisaties. Je moet samen een taak verrichten en daar moet alles voor wijken. 

Slide 19 - Slide

Persoonsgerichte cultuur
De individu staat op de voorgrond. De organisatie is er voor de medewerkers en niet omgekeerd. Persoonlijke ontplooiing is belangrijk. Lid zijn van het management geeft geen hogere status. 

Slide 20 - Slide

Missie en visie
De missie en visie maken duidelijk waar een organisatie voor staat en welke kant ze op wil. 

Kort door de bocht is een visie waar een bedrijf voor staat en een missie wat je als bedrijf wil bereiken. Het formuleren van een visie en missie geeft richting aan een bedrijf, het is de focus en de basis voor de te bepalen bedrijfsdoelen.

Slide 21 - Slide

Les Commercieel Beleid

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Beschrijf het bedrijf waar je bedrijfsplan over gaat

- De branche en specialisatie van jouw bedrijf
- doelgroep
- de winkelformule
- de lokale situatie van jouw bedrijf
- de ruimte die er vanuit het hoofdkantoor of de ondernemer is voor lokale marketing en hoe dit wordt ingevuld 

Slide 24 - Slide

Branche
Een branche wordt ook wel een bedrijfstak of (economische) sector genoemd. Het is een naam voor alle bedrijven die werken in een bepaalde groep van diensten en producten.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link

Doelgroep
Een doelgroep is eenvoudig gezegd een groep mensen die je met een bepaalde boodschap wilt bereiken. 

De mensen die binnen een gekozen doelgroep vallen hebben vaak gemeenschappelijke overeenkomsten of kenmerken die passen bij een bedrijf, product of dienst.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Les commercieel beleid 1
Periode 1 Les 6

Slide 30 - Slide

Winkelformule
Een winkelformule is de manier hoe een bepaalde winkel of winkelketen zijn producten aanbiedt aan de klant, de uiteindelijke consument. 

De winkelformule bestaat uit drie onderdelen. De doelgroep, een groep mensen met specifieke kenmerken, wensen en behoeften waar de winkel zich op richt.

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Les commercieel beleid 1
Periode 1 Les 6

Slide 33 - Slide