AK - Systeem Aarde 8.3 - Klimaatverandering en broeikaseffect

   Systeem Aarde 8
   
8.3    Klimaatverandering 
             en broeikaseffect
      
       
1 / 10
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

   Systeem Aarde 8
   
8.3    Klimaatverandering 
             en broeikaseffect
      
       

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • het begrip (versterkt) broeikaseffect omschrijven. Je gebruikt daarbij de begrippen: atmosfeer, temperatuur en koolstofdioxide.
 • minimaal drie gevolgen van het broeikaseffect noemen.
 • uitleggen waarom het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot het broeikaseffect.
 • uitleggen dat klimaatverandering geen nieuw verschijnsel is, maar dat de aarde al verschillende klimaatveranderingen heeft doorgemaakt in de afgelopen miljoenen jaren.
 • uitleggen dat de studie van klimaatveranderingen in het verleden leidt tot betere voorspellingen over de toekomst.
 • uitleggen dat klimaatverandering natuurlijke oorzaken heeft, maar dat ook menselijke activiteiten van invloed op klimaatverandering zijn.
 • enkele factoren opnoemen die klimaatverandering veroorzaken.
 • uitleggen dat de gevolgen van klimaatveranderingen tot massale uitsterving van dieren en planten kunnen leiden.

Slide 2 - Slide

Klimaatverandering
Je spreekt van een klimaatverandering als het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode verandert. De verandering is het best te zien doordat de gemiddelde temperatuur stijgt of daalt.

Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Er zijn perioden geweest dat grote delen van de aarde bedekt waren door landijs en er zijn warmere perioden geweest.


Slide 3 - Slide

Klimaatverandering
Klimaatveranderingen hangen in de eerste plaats samen met de veranderingen in de afstand van de aarde tot de zon en de zonneactiviteit. Als de aarde zich een periode verder van de zon bevindt of als de zonneactiviteit afneemt, daalt de temperatuur op aarde, en omgekeerd.

Slide 4 - Slide

Broeikasgassen
De afgelopen 100 jaar is de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak gestegen. Volgens onderzoekers is de mens verantwoordelijk voor deze temperatuurverandering. Dat de temperatuur stijgt komt namelijk door een toename van de hoeveelheid broeikasgassen (vooral CO2) in de atmosfeer.
Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Broeikaseffect
Broeikasgassen zijn onmisbaar voor het leven op aarde, maar door een teveel aan broeikasgassen houdt de atmosfeer extra warmte vast waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dat er veel CO2 in de atmosfeer komt, heeft te maken met het vele gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen.


De stijging van de temperatuur door de toename van broeikasgassen wordt het (versterkt) broeikaseffect genoemd.


Slide 7 - SlideEen kleine stijging van de temperatuur aan het aardoppervlak kan grote gevolgen hebben.
Veranderingen in het klimaat kunnen de volgende problemen opleveren voor mensen, dieren en planten:

 • stijging van de zeespiegel met als gevolg een toename van het aantal overstromingen.
 • bedreiging natuur: als het klimaat warmer wordt zullen bepaalde diersoorten uitsterven.
   • voedseltekorten: de opwarming van de aarde kan sommige gebieden geschikter maken voor landbouw, maar op andere plaatsen zal het juist zo droog worden dat de oogsten mislukken.
 • bedreiging volksgezondheid: door een klimaatverandering kunnen ziektes die nu maar op een klein gebied op aarde voorkomen zich gemakkelijker verspreiden.
Gevolgen van klimaatverandering

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Oefenen 
Maak  les: Klimaatverandering
 • Stap  1 t/m 5
 • Eindopdracht A: Toets

Maak les: Broeikaseffect
Stap 1 en 2

Leren voor proefwerk:

Slide 10 - Slide