Hoofdstuk 4

Hoe word je wie je bent?
Samenlevingen - hoofdstuk 4
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Hoe word je wie je bent?
Samenlevingen - hoofdstuk 4

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 1. Aan het einde van de les weet je wat socialisatie is en waar deze plaatsvind. 

 2. Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe nature/nurture kenmerken jou hebben gemaakt hoe je bent.a 

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
 1. Cultuur
 2. Socialisatie 
 3. Aangeboren/aangeleerd 
 4. Zelf aan het werk 

Slide 3 - Slide

Cultuur
 • Cultuur: 

 • Alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen. 

Slide 4 - Slide

Socialisatie 
 • Socialisatie:
   
 • Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.

 • Zorgt ervoor dat je je gedraagt naar de cultuur van de groep waarin je opgroeit.

Slide 5 - Slide

Waar vind socialisatie plaats?

Slide 6 - Mind map

Waar vindt socialisatie plaats?
Bijvoorbeeld: 
 • In het gezin
 • Op school
 • Door je vrienden
 • Op sportclubs 
 • Op je werk
 • Door je geloof 
 • Door media 
 • Door de overheid

Slide 7 - Slide

Noem een goede eigenschap
van jezelf

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video


Aangeboren: ADHD 
Aangeleerd: Vloeken/schelden

Slide 10 - Slide

Denk terug aan je ingevulde eigenschap. Is deze eigenschap aangeboren of aangeleerd?
A
Aangeleerd
B
Aangeboren

Slide 11 - Quiz

Nature-aanhangers en nurture-aanhangers
De nadruk ligt op aangeboren kenmerken
De nadruk ligt op aangeleerde kenmerken
Aangeboren >
Nature
Aangeleerd>
Nurture

Slide 12 - Slide

Noem voorbeelden van jou
eigenschappen die zijn
aangeboren

Slide 13 - Mind map

Wat denk jij? Is gedrag vooral aangeboren of aangeleerd? Waarom denk je dat?

Slide 14 - Open question

Nature-nurture debat in de klas


Straks volgen er enkele situaties van mensen. Denk bij jezelf na of dit nature of nurture is en waarom

Slide 15 - Slide

Het spreken van taal; is dit aangeboren of aangeleerd?
Nature
Nurture

Slide 16 - Poll

Er is een jongen die ontzettend goed kan drummen. Is zijn ritmegevoel aangeboren of aangeleerd
Nature
Nurture

Slide 17 - Poll

Stel je bent een ontzettend talent geworden in de sport die jij doet. Is dat gekomen doordat het aangeboren of aangeleerd is?
Nature
Nurture

Slide 18 - Poll

Crimineel gedrag is nature of nurture?
Nature
Nurture

Slide 19 - Poll

Seksuele voorkeur is nature.
Waar
Niet waar

Slide 20 - Poll

https://vimeo.com/112819941/702d08f617 

Slide 21 - Slide

Zelf aan het werk
Wikiwijs samenlevingen hoofdstuk 1 t/m 4 af! (als het goed is hoef je alleen nog maar hoofdstuk 4). 

Klaar? NP3 

Slide 22 - Slide