LE 26 les 4

LE 26 VPT les 4
Redeneerhulpmiddelen

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

LE 26 VPT les 4
Redeneerhulpmiddelen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
Leerdoelen
Theorie
Opdracht
Evaluatie

Huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je  redeneerhulpmiddelen inzetten bij een casus uit de GHZ

Aan het einde van de les kun je de richtlijn "signaleren van pijn" toepassen op een GHZ casus

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

les 2 en les 3
Klinisch redeneren in de GHZ en GGZ (VPT)
Psychische functies en de hierbij behorende stoornissen (A&P)

Les 3 was zelfstudie:
een signaleringsplan/ crisisinterventie 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Anatomie en pathologie
Somatische problemen die worden veroorzaakt door een psychosociaal ziektebeeld:
anorexia nervosa, boulimia nervosa, invloed van de media op de eetstoornissen. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Lesinhoud
ZorgPad:
Redeneerhulpmiddelen voor de gehandicaptenzorg, Oriënterende modellen in de gehandicaptenzorg, o.a.:
• Domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock en Verdugo (2002)
• Observatiehulplijsten bij: Richtlijn Signaleren van lichamelijke problemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking
• Richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Waarom gebruiken we redeneerhulpmiddelen?

Slide 7 - Open question

Bij het proces van klinisch redeneren gebruik je redeneerhulpmiddelen. Met een redeneerhulp kun je op een professionele manier een probleem analyseren, verduidelijken, indelen of oplossen.
Welk redeneer hulpmiddel gebruik jij al?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Opdracht
https://zelfredzaamheidsradar.nl/

Vul deze zelfstandig in voor de zorgvrager uit de uitgedeelde casus.
5 min
Daarna gaan we klassikaal vergelijken

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Redeneerhulpmiddel voor de GHZ
Acht domeinen van kwaliteit van bestaan in het model van Schalock en Verdugo (2002) 

DSM-5

Slide 10 - Slide

De volgende acht domeinen van kwaliteit van bestaan worden in het model van Schalock en Verdugo (2002) onderscheiden:
1. Emotioneel welbevinden
2. Lichamelijk welbevinden
3. Materieel welbevinden
4. Zelfbepaling
5. Persoonlijke ontwikkeling
6. Interpersoonlijke relaties
7. Deelname aan de samenleving
8. Rechten en belangen

Signaleren van pijn
https://www.free-learning.nl/modules/paic15/start.html
Een hulpmiddel om pijn te herkennen

Hoe signaleer jij pijn in GHZ?
Waarom is dit zo lastig? 
Hoe doe jij dit al? 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 2
Samenwerken
15min
ZorgPad ( stencils)
Met je buurman/vrouw overleggen en bespreken

Eerder klaar?
Start met je integrale opdracht

Slide 12 - Slide

Heb je eraan gedacht om observatiepunten voor overdag en voor 's nachts te formuleren?
Mogelijke observatiepunten:
- Hoe reageert de zorgvrager bij het ontwaken?
- Hoe reageert de zorgvrager bij de lichamelijke verzorging?
- Hoe reageert de zorgvrager bij het ontbijt?
- Hoeveel lichaamsbeweging krijgt de zorgvrager tussen het opstaan en het naar bed gaan (per dagdeel: ochtend, middag, avond).
- Hoeveel van die lichaamsbeweging is in de buitenlucht (per dagdeel: ochtend, middag, avond).
- Rust of slaapt de zorgvrager overdag (in de stoel, op de bank, in bed)?
Hoe laat eet de zorgvrager 's avonds de laatste maaltijd?
- Drinkt de zorgvrager alcohol?
- Wat drinkt de zorgvrager 's avonds?
- Tot hoe laat kijkt de zorgvrager 's avonds tv of naar een computerscherm?
- Heeft de zorgvrager een duidelijk ritueel voor het naar bed gaan?
- Hoe vaak is de zorgvrager 's nachts wakker?
- Hoe vaak gaat de zorgvrager 's nachts naar de wc?
- Hoe ziet het bed van de zorgvrager er 's ochtends uit?
Aan het einde van de les kun je redeneerhulpmiddelen inzetten bij een casus uit de GHZ
A
ja
B
nee
C
anders

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Aan het einde van de les kun je de richtlijn "signaleren van pijn" toepassen op een GHZ casus
A
ja
B
nee
C
ander

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Vooruitblik
ZorgPad: Klinisch redeneren in de GHZ, Klinisch redeneren in de GGZ.
Klinisch redeneren kaart (Lesmateriaal Sharepoint): stap 1 en 2 uitwerken a.d.h.v. casus. De casus is  afkomstig uit de eigen praktijk of van ZorgPad.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Hebben jullie feedback voor mij?
( tip/ top?)

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions