TOL_TCDAG_2019

1 / 29
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

TAALVAARDIGHEID IS IN HOGE MATE BEPALEND              VOOR DE SCHOOLLOOPBAAN

Slide 2 - Slide

TRAJECT  TAALCOACHING

 • vorming taalontwikkelend lesgeven
 • startgesprek: concrete doelen bepalen
 • werken aan doelen:
 1. samen lessen voorbereiden
 2. samen aan cursusmateriaal werken
 3. hulpfiches ontwikkelen
 4. lessen bijwonen & feedback  
Ons boekje!

Slide 3 - Slide

Wie is wie?

Slide 4 - Slide

DOELEN VORMING

 • kennismaken met principes van taalontwikkelend lesgeven

 • ideeën geven en inspireren om zelf aan de slag te gaan

Slide 5 - Slide

taalontwikkelend
lesgeven

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

Context: functionele opdrachten, voorkennis

Interactie: feedback op taaluitingen, groeps- of duowerk

Taalsteun: schrijfkaders, woordenlijsten, sleutelschema's, leesstrategieën aanleren

Slide 8 - Slide

BOKASHI

Slide 9 - Slide

HOE HET OOK KAN...

Slide 10 - Slide

Bokashi?
Heeft iemand al van Bokashi gehoord?

Slide 11 - Slide

fermenteren

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

KERNWOORDEN BOKASHI

 • zuurstofarm  
 • organisch    
 • fermenteren

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

In De Dikke van Dale staan ongeveer 230 000 trefwoorden. Hoeveel % kent een Nederlandstalige?
A
10%
B
30%
C
50%
D
70%

Slide 17 - Quiz

Hoeveel nieuwe woorden kan je in 1 lesuur verwerven?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 18 - Quiz

Hoeveel woorden heb je nodig om sociaal zelfredzaam te zijn?
A
2000
B
5000
C
7000
D
11000

Slide 19 - Quiz

Hoeveel woorden kan een OKAN-leerling na 1 jaar OKAN productief gebruiken?
A
3000
B
5000
C
7000
D
10000

Slide 20 - Quiz

Hoeveel woorden moet je kennen om een vakspecifieke opleiding te kunnen volgen?
A
5000
B
7000
C
11000
D
15000

Slide 21 - Quiz

EEN VAKTEKST
 • dagelijkse spreektaal (DAT)
 • schooltaal (CAT)
 • vaktermen (CAT)

DAT= Dagelijkse algemene taalvaardigheid
CAT= Cognitief academische taalvaardigheid

Leerlingen moeten de overgang van spreektaal (DAT) naar schooltaal en vaktermen (CAT) kunnen maken om op school succesvol te zijn!

Slide 22 - Slide

Opdracht: de werking van magneten
 
 • Leerlingen maken de  overgang van DAT naar CAT via verschillende lesactiviteiten.
 • Hoe begin je de les? Hoe bereik je het einddoel? Leg de strookjes op volgorde. 


DAT= dagelijkse taal
CAT= schooltaal, vaktaal (cognitief academisch)

Slide 23 - Slide

De taaldoos

Slide 24 - Slide

HOE DENK JIJ EROVER?
 • Maak duo's
 • Lees de stelling
 • Kies de rode kaart als je het niet eens bent met de stelling
 • Kies de groene kaart als je het er wel mee eens bent
 • Jullie hebben 3 minuten
 • Let op! Jullie moeten een keuze maken

Slide 25 - Slide


In een groep met taalzwakke cursisten laat je de moeilijkste teksten best vallen. Beperk je tot de hoofdzaken.
timer
3:00

Slide 26 - Slide

Opdracht
 • Hoe breng je context, interactie en taalsteun in de les over dementie?
 • Kies één van de drie placemats.
 • Denken: denk kort in stilte na en noteer je ideeën (2 min).
 • Delen: brainstorm met je groepje en noteer de beste in het midden (5 min).
 • Uitwisselen: de groepjes geven klassikaal uitleg (5 min).
Lesdoel= omgaan met dementie

Slide 27 - Slide

Stuur tips naar jezelf!

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide