Duurzaam Ondernemen

Branche & Beroep 

Duurzaam Ondernemen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Branche & Beroep 

Duurzaam Ondernemen

Slide 1 - Slide

Planning van vandaag
Lesdoelen doornemen vorige en huidige les

Theorie Hoofdstuk 6 Branche en Beroep bespreken

Slide 2 - Slide

MVO

Slide 3 - Mind map

MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In de jaren ‘70 maakten mensen (Club van Rome) zich zorgen over de toekomst van de wereld, het milieu, de mens en de planeet 

 Natuurlijke hulpbronnen/grondstoffen (aardolie, aardgas) raakten meer en meer uitgeput 

 Grote zorg over milieuproblemen (global warming) 
 
 Groei wereldbevolking en middenklasse in ontwikkelingslanden (China/India) 

 Uitstoot van schadelijke gassen en vervuiling 

 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Welke foto is duurzaam ondernemen?
A
Foto 1
B
Foto 2
C
Foto 1
D
Foto 2

Slide 6 - Quiz

Kun je een voorbeeld noemen van duurzaam handelen?

Slide 7 - Mind map

Duurzaam handelen

 Met zorg omgaan met de planeet, het milieu en de mensen 
 • Je gebruikt je omgeving / een gebied zo dat de natuurlijke voorraden niet op raken. 

 • Stel je kapt bomen -> deze ook weer aanplanten
 • Afval scheiden-> papier recyclen
 • lichten uit doen als je niet in de ruimte bent
 • waterverbruik beperken
 • electro auto
 • zonnepanelen
 • consuminderen (minder kopen)

Slide 8 - Slide

Duurzaam toerisme
Het is belangrijk dat ook bedrijven binnen toerisme niet alleen aan winst denken, maar ook aan:

 • de lokale mensen
 • lokale economie
 • het milieu 
 • de natuur

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Organisatie gericht op duurzaam toerisme 

Slide 11 - Slide

Greenseats
https://www.youtube.com/watch?v=iZPav-XEOj0

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Wat is volgens jou nog meer duurzaam toerisme?

Slide 14 - Mind map

Wat denk jij?

Duurzame vakanties zijn duurder.


A
Eens
B
Oneens

Slide 15 - QuizWat denk jij?

Duurzaam toerisme is voor mensen die biologische producten kopen.

A
Eens
B
Oneens

Slide 16 - Quiz


Wat denk jij?

Duurzaam toerisme is alleen goed voor de inkomsten van de reisorganisatie.

A
Eens
B
Oneens

Slide 17 - Quiz

Waar staan de 3 P's in toerisme voor?

Slide 18 - Open question

De 3 P’s in toerisme

Voordelen en nadelen van de groei van toerisme in de wereld op 3 gebieden
Profit (winst) 
 • Voordelen: werkgelegenheid en inkomen ter plaatse, land wordt rijker door toerisme 
 • Nadelen: geld stroomt vaak terug naar het ‘westen’, ongelijkheid in het dorp, levensmiddelen worden duurder terplekke 
 Planet (aarde/natuur) 
 • Voordelen:  behoud van natuurparken door entreegelden 
 • Nadelen: vliegtuigen met hoge CO2 uitstoot, bedrijven die niet netjes met milieu ( afval, schoon drinkwater) omgaan 
People (mensen) 
 • Voordelen: jongeren vinden ook lokaal toeristisch werk, goed voor de streek 
 • Nadelen: toeristen die geen rekening houden met de lokale cultuur, tradities en werkwijze 

Slide 19 - Slide

Duurzaamheid in jouw droomvacature?
Hoe ga jij duurzaam te werk in jouw branche?

Ik geef je inspiratie...

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Aan de slag met 
Portfolio
Droomvacature

Slide 23 - Slide

Zoek een foto op internet dat voor jou duurzaam ondernemen in de toerisme vertegenwoordigt.

Slide 24 - Open question

Wat is duurzaam ondernemen?

Slide 25 - Mind map

Wat heb jij deze les geleerd?

Slide 26 - Slide

Huiswerk volgende les:

Lezen hoofdstuk 6

Slide 27 - Slide

Wat is een trend?

Slide 28 - Open question

Leerdoelen huidige les
 •  Je leert wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is 
 •  Je weet waarom MVO in het leven is geroepen 
 •  Je weet wat duurzaam toerisme inhoudt en waarom het belangrijk is 
 • Je weet waar de afkorting PPP voor staat 
 •  Je kunt uitleggen wat Profit, Planet en People betekent in deze context, je kunt een voordeel en nadeel noemen

Slide 29 - Slide

Leerdoelen vorige les
 • Je kunt de begrippen trend, ontwikkeling en hype    omschrijven en kunt verschillen en overeenkomsten noemen 
 • Je leert dat er trends zijn op verschillende gebieden  
 • Je weet wat een trendwatcher is
 • Je kunt benoemen welke organisatie zich bezighoud met trends en ontwikkelingen en wat het belang van trends en ontwikkelingen is

Slide 30 - Slide

Wat is een hype?

Slide 31 - Mind map

Hoe noem je iemand die de trends volgt?

Slide 32 - Mind map