6.1 Over zeeën en oceanen

6. Tijd van regenten en vorsten
 • Kenmerkende Aspecten:
 •  De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei van in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
 • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

6. Tijd van regenten en vorsten
 • Kenmerkende Aspecten:
 •  De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei van in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
 • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

Slide 1 - Slide

Groepsopdracht
Ga aan de hand van de volgende begrippen uit 6.1 (blz 106/107) een antwoord geven op de vraag:
Hoe kwam het dat Amsterdam het centrum van de wereldhandel werd?
Begrippen:
akkerbouw - veeteelt - Schelde -stijging grondwater - Oostzeegebied - 
stapelmarkt - graan - zuivelproducten - 
1585 - Antwerpen - pakhuizen


Slide 2 - Slide

6.1 Over zeeën en oceanen
 • Oorzaken van de economische bloei in de Nederlanden:
 • 1. Akkerbouw in kustgewesten steeds moeilijker door stijging grondwater >
 •    boeren schakelen over op veeteelt > boter, kaas en vlees
 •   Gevolg: hongersnood > graan moest geïmporteerd worden >
 •   Oostzeehandel nam toe: import graan en export van zuivelproducten + vis
 •   handel met Oostzeegebied: Moedernegotie genoemd
 • 2. 1585: 'Val van Antwerpen' > 
 •   ambachts- en kooplieden + bankiers vertrokken naar de Republiek >
 •   Amsterdam werd centrum van handelskapitalisme door stapelmarkt
 • 3. ontstaan van de wereldeconomie > handelscompagnieën VOC en WIC

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Handelscompagnieën
 • gefinancierd door kooplieden:
 • handel met Azië: (specerijen, zijde) winstgevend
 • Cornelis de Houtman belangrijk:
 • ontdekt de zeeroute naar Azië (1595-97) >
 • meerdere compagnieën opgericht >
 • concurrentie >
 • VOC opgericht  (1602) door:
 • Staten-Generaal (Van Oldebarnevelt)
 • belangrijk: 
 • - monopolierecht op de handel met Azië
 • - recht om oorlog te voeren
 • - kaperbrieven
monument gebroeders 
De Houtman in Gouda

Slide 5 - SlideDocumentaire over Batavia en de VOC (15 minuten)

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

WIC (1621 - 1792)
 • West-Indische Compagnie >
 • monopolie op handel met:
 • Amerika en West-Afrika 

 • Kaapvaart (o.a. Zilvervloot, 1628) 
 • Slavenhandel
 • door de VOC en WIC:
 • begin wereldeconomie

Slide 8 - Slide

0

Slide 9 - Video

handel in luxe artikelen, afkomstig uit Azië
handel in bulkgoederen, afkomstig uit de landen rondom de Oostzee

Slide 10 - Slide

0

Slide 11 - Video