Paragraaf 10.1, opgroeien

Planning
* Repetitie / SO
*Nieuwe manier van werken
* Studiewijzer
* Leerdoelen
* Theorie
* Zelfstandig werken

1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning
* Repetitie / SO
*Nieuwe manier van werken
* Studiewijzer
* Leerdoelen
* Theorie
* Zelfstandig werken

Slide 1 - Slide

Repetitie
* Resultaten
* Werken in drie groepen
* SO, paragraaf 10.1 en 10.2

Slide 2 - Slide

3 groepen
< 6,5    verplicht mee met de uitleg, vooraan
6,5 - 7,5    kiezen of ze meedoen met de uitleg
>7,5    zelfstandig werken

Studiewijzer opdrachten

Slide 3 - Slide

Zelfstandig werken
 Lees de paragrafen goed door
 Maak de opdrachten:
- Als je het antwoord niet gelijk weet, zoek het dan op met behulp van je boek of internet.
- Kom je er dan nog niet uit, stel een vraag in de les.
- Kijk de opdrachten goed na en verbeter foute antwoorden
- Leer de opdrachten ook voor de toets !

Slide 4 - Slide

Zelfstandig werken
 Leren van een paragraaf:
- Je weet van alle dikgedrukte woorden de definitie uit je hoofd
- Je kunt de onderdelen van de bronnen terug vinden
- Je kunt een uitleg geven waarin je de geleerde woorden gebruikt
- Je kunt je kennis gebruiken bij opdrachten die anders zijn dan in het werkboek
- Je kunt antwoord geven op de leerdoelen van de paragraaf

Slide 5 - Slide

Leerdoelen
Je kunt met behulp van voorbeelden uitleggen wat lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is.
Je kunt in je eigen woorden uitleggen waardoor je in de puberteit verandert.
- Je kent de definitie van hormonen en weet waar ze gemaakt worden.
- Je kunt omschrijven wat de hypofyse is.
- Je kunt de werking van hormoonklieren uitleggen en hierbij de verschillende stappen onderscheiden.
• Je kunt in je eigen woorden uitleggen hoe je lichaam groeit.
- Je kunt de verschillende fases van een celdeling benoemen.
- Je kunt omschrijven wat groeischijven zijn.
- Je weet de plekken te benoemen waar deze groeischijven zich bevinden.
- Je kunt uitleggen waarom je in de puberteit een groeispurt krijgt.
- Je kunt uitleggen welk proces er voor zorgt dat je stopt met groeien.
- Je weet de verschillen tussen de groeispurt van jongens en meisjes te benoemen.

Slide 6 - Slide

Leerdoelen

• Je kunt in je eigen woorden uitleggen hoe je lichaam groeit.
- Je kunt de verschillende fases van een celdeling benoemen.
- Je kunt omschrijven wat groeischijven zijn.
- Je weet de plekken te benoemen waar deze groeischijven zich bevinden.
- Je kunt uitleggen waarom je in de puberteit een groeispurt krijgt.
- Je kunt uitleggen welk proces er voor zorgt dat je stopt met groeien.
- Je weet de verschillen tussen de groeispurt van jongens en meisjes te benoemen.

Slide 7 - Slide

Huiswerk
Woensdag 6 november
Maken opdrachten, zie studiewijzer
Leren: paragraaf 10.1

Slide 8 - Slide

Levenfasen
Veranderingen zijn ontwikkeling

Slide 9 - Slide

lichamelijke ontwikkeling

Slide 10 - Mind map

geestelijke ontwikkeling

Slide 11 - Mind map

Maken 
Opdracht 3, 5

Slide 12 - Slide

Hormonen
Hormonen zijn regelstoffen die berichten doorgeven aan organen

Worden gemaakt in hormoonklieren

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Werking van hormoonklieren

Slide 15 - Slide

Maken
opdracht 7 en 9

Slide 16 - Slide

1* Wat is celdeling en celgroei ?
2* Wat zijn groeischijven ?
4* Wat is verbenen ?
5* Waar groeien de botten in je arm/been het hardst ?
6* Wanneer stop je met groeien ?
timer
4:00

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Opdrachten maken
Zie studiewijzer
timer
10:00

Slide 19 - Slide

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke verandering ?
Tanden wisselen
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling

Slide 20 - Quiz

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke ontwikkeling?

Jasper leert lopen.
A
lichamelijke ontwikkleing
B
geestelijke ontwikkeling

Slide 21 - Quiz

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke ontwikkeling?

De baby herkent zijn oma.
A
geestelijk
B
lichamelijk

Slide 22 - Quiz

Welke veranderingen horen bij het ouder worden na het 50ste levensjaar?
timer
1:00
A
Er komt minder elastine in de huid.
B
Kraakbeen verdwijnt uit de botten.
C
Spieren worden sterker.
D
Vrouwen menstrueren nog regelmatig

Slide 23 - Quiz

Hormonen zijn:
A
Regelstoffen
B
Voedingsbestanddelen
C
Geslachtskenmerken
D
hormoonklieren

Slide 24 - Quiz

De hypofyse produceert
A
Testosteron
B
Oestrogenen
C
Hormonen die werking teelballen, eierstokken en groei regelen
D
Zaadcellen en eicellen

Slide 25 - Quiz

Wat is de goede volgorde van de celdeling?
A
Celdeling - kerndeling - celgroei
B
celgroei- kerndeling - celdeling
C
Kerndeling - celgroei - celdeling
D
Kerndeling - celdeling - celgroei

Slide 26 - Quiz

Hoe komt het dat je lichaam een groeispurt doormaakt in de puberteit?
A
De hypofyse maakt groeihormoon waardoor je overal celdeling krijgt.
B
De hypofyse maakt groeihormoon waardoor je celdeling in je botten krijgt.
C
De hypofyse maakt groeihormoon waardoor je celdeling in de groeischijven van je botten krijgt.

Slide 27 - Quiz