China 2.2

Planning
 • Leerdoelen
 • Terugblik + vragen HW
 • Uitleg 2.2
 • Werkvorm
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Planning
 • Leerdoelen
 • Terugblik + vragen HW
 • Uitleg 2.2
 • Werkvorm

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 •  Welke contacten tussen
     China en Europa tussen
     1800-1900?
 • Hoe was de situatie in
    China tussen 1800-1900?

Slide 2 - Slide

Herhaling 2.1
 • Portugezen en Spanjaarden naar China: gevechten, handel
 • Eeuw der vernedering
 • Mantsjoerije als krachtige staat, namen over van Chinese
    cultuur
 • Tot 1800: stabiliteit
 • Chinees isolement → technologisch isolement. Europa de
    leiding.

Slide 3 - Slide

Huiswerk
2.1 China - 5, 6, 7 gemaakt. 
Gaan we bespreken
Slide 4 - Slide

Opium, o opium
 • 19e eeuw: honger, opstanden, geen modernisering
 • Britten gaan opium China binnen smokkelen
 • Raakt verboden, corruptie staat het toe
 • Keizer grijpt in en vernietigt kisten opium
 • Eerste Opiumoorlog. Chinezen kansloos (wetenschappelijke revolutie én industriële revolutie).

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qingdynastie
Verdrag van Nanking (1842)
 • Hongkong permanente basis Engeland
 • Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
 • Extraterriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 7 - Slide

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
 • Nieuwe verdragshavens 
 • Toegang voor alle Europese landen 
 • Yangtze-rivier vrij toegankelijk
 • Christendom toelaten

Slide 8 - Slide

Delen China in handen buitenland:
 • Rusland
 • Frankrijk
 • Engeland
   
 • Nemen ook overheidstaken over   

Slide 9 - Slide

 • 2 verloren oorlogen  (opiumoorlogen)
 • Ongelijke verdragen
 • Aanwezigheid buitenlandse mogendheden (verdragshavens, Hongkong, bezettingen)
 • Interne opstanden 

Kort samengevat: de gebeurtenissen voor 1860

Slide 10 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
= De (voorzichtige) modernisering van China opgezet door confucianistische elite.
Doel: Westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen


 • Militair
 • Educatie (voorzichtig)
 • (Beperkte) industrialisatie 

Slide 11 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
= De (voorzichtige) modernisering van China opgezet door confucianistische elite.
Doel: Westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen


 • Militair
 • Educatie (voorzichtig)
 • (Beperkte) industrialisatie 
Mislukt!!
 • Geen mentaliteitsverandering in samenleving
 • Landbouw bleef boventoon voeren
 • Corruptie en tegenwerking

Slide 12 - Slide

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
 • Schadevergoeding
 • Korea o.i.v. Japan
 • Taiwan bij Japan
China verliest respect in de wereld....

Slide 13 - Slide

Openstelling China + gevolgen
Handel neemt toe tussen Europa en China
Opium belangrijkste importproduct
Kwart bevolking verslaafd in 1900!
Status in China
 • Steeds meer buitenlandse invloed en aanwezigheid in China
 • Opstanden, hongersnood (veel te veel mensen)
 • Besef: macht kan alleen door westers voorbeeld te volgen (moderniseren).

Slide 14 - Slide

Bokseropstand (1900-1901)
 • Conservatieve Chinezen tegen modernisering
 • Steun van keizerin Cixi
 • Gebruikt geld voor schepen voor paleisen
 • Anti-westers gevoelens, wantrouwen tegen zendelingen
 • Tegen hervormingen

Internationale troepenmacht slaat opstand neer
Tijd van misoogsten en overstromingen

Slide 15 - Slide

Werkvorm Bokseropstand
In tweetallen

Slide 16 - Slide

Huiswerk
 • Lees §2.2 uit boekje China
 • Maak §2.2, 3 t/m 6

 • Voorbereidingen toetsweek tips:
 • TIP: JORT → China 
 • Politieke stromingen, kenmerkende aspecten
 • Bij vragen: mail gerust!

Slide 17 - Slide

Leg eens in eigen woorden (!) uit..
 • Welke contacten tussen
   China en Europa tussen
   1800-1900?
 • Hoe was de situatie in
   China tussen 1800-1900?

Slide 18 - Slide