Begeleidende vaardigheden p3 les 2

Psychosociale begeleiding P3
Thema zorgpad: Begeleiden in de zorg
Zorgpad: 1. Psychosociale begeleiding
Deze periode wordt afgesloten met een kennistoets
1 / 17
next
Slide 1: Slide
begeleidende vaardighedenHBOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Psychosociale begeleiding P3
Thema zorgpad: Begeleiden in de zorg
Zorgpad: 1. Psychosociale begeleiding
Deze periode wordt afgesloten met een kennistoets

Slide 1 - Slide

Opbouw periode 3 
Les 1 Kennismaken met opdracht doorstroommodule / Camned
Les 2 t/m 8 theorie die aan het eind afgesloten wordt door een kennistoets
Camned uren voorbereiden op uitvoeren Camned opdracht en laten beoordelen door een medestudent
Les 9 Oefenen voor de toets 


Slide 2 - Slide

Opbouw van de lessen
  • Ruimte om vragen te stellen
  • Stuk theorie die getoetst wordt aan het einde van de periode
  • Werken aan opdrachten en / of oefenen met gesprekken voeren

Slide 3 - Slide

Waar is de theorie te vinden?
Thema zorgpad: Begeleiden in de zorg
Zorgpad: 1. Psychosociale begeleiding

Slide 4 - Slide

Waar denk jij aan bij psychosociale zelfredzaamheid?

Slide 5 - Mind map

Antwoord
Psychosociale zelfredzaamheid gaat over zelfredzaamheid in dagelijkse situaties waarbij zowel psychische als sociale aspecten een rol spelen. 
Met andere woorden kan iemand zichzelf redden in de maatschappij. 


Tip: NPO kijk 'je zal het maar hebben' uitzending Marvin en Dion
https://www.npo3.nl/je-zal-het-maar-hebben/02-03-2021/BV_101404710

Slide 6 - Slide

Noem een doelgroep die niet psychosociaal zelfredzaam is?

Slide 7 - Open question

Denk aan:
Ouderen mensen 
Mensen met een verstandelijke beperking
Met een psychiatrische stoornis 

Slide 8 - Slide

Waar of niet waar
Het jouw taak als verzorgende/ verpleegkundige zorgvragers te stimuleren zo veel mogelijk zelf te doen ook als het veel moeite kost voor de zorgvrager?
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quiz

Als je iemand stimuleert in zijn mogelijkheden noemen we dit ook
A
Zelfredzaam
B
Hospitalisatie
C
Disfunctioneel
D
Empowerment

Slide 10 - Quiz

Waardoor kan jouw zorgvrager uit de casus zich minder waardig voelen?

Slide 11 - Mind map

voorbeeld antwoord
Hij moet de zorg aan een ander overlaten
Hij is gehospitaliseerd
Hij is afhankelijk van anderen
Hij moet hulp vragen

Slide 12 - Slide

Weet jij een voorbeeld waarin de maatschappij geen of weinig rekening houdt met de zelfstandigheid van een zorgvrager?Denk aan: wat er bijv. gebeurd als jij aan het wandelen bent met iemand een rolstoel.

Slide 13 - Open question

Samenredzaamheid
Samenredzaamheid is de zelfredzaamheid van een zorgvrager met behulp van het sociale netwerk te vergroten.
Je gaat in de Camned uren aan de slag met het maken van een ecogram voor de persoon uit jouw casus.

De opdracht van het ecogram kan je vinden in teams -> begeleidende vaardigheden -> bestanden.

Slide 14 - Slide

Ecogram
Om de persoon uit je casus beter te begeleiden kan je gebruik maken van een ecogram. Dit systeem zorgt dat je inzicht krijgt in het netwerk van de zorgvrager.
Jullie gaan in groepjes het persoonlijke netwerk (denk aan familie en vrienden) vanuit je casus in beeld brengen. In teams bij opdrachten staat hoe een ecogram werkt en hoe je er één kan maken. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wat nu?
  • Je gaat tijdens het Camneduur samen in een groepje kijken of de opdracht betreft het doorstroomportfolio duidelijk is? Help elkaar hierbij of stel een vraag.
  • Je gaat een start maken met een het ecogram. Dit doe je samen met de mensen die dezelfde casus hebben. Bewaar hem goed we gaan hem volgende les verder uitbreiden.
      Werk bijv. samen in mindmaster  https://www.mindmeister.com/

Slide 17 - Slide