Ik en de ander

ik en de ander
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

ik en de ander

Slide 1 - Slide

wat weet jij al van soc. emotionele ontwikkeling?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

op welke manier heb je op stage te maken met soc. emot. ontw?
Tekst
Tekst

Slide 4 - Open question

pedagogische interactievaardigheden
wat is sensitieve responsiviteit
wat helpteen kind tot het creëren van veiligheid?
wat is respect voor de autonomie?
hoe ga je met kinderen om
je hebt oog voor de behoeftes en gevoelens van kinderen.
structureren en grenzen stellen
de inbreng van kinderen en jongeren serieus nemen.

Slide 5 - Drag question

wat moeten jouw competenties zijn hiervoor?

Slide 6 - Mind map

noem programma's voor sociaal emotionele ontwikkeling

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

wat zorgt voor zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld?
A
een liedje in de kring zingen
B
een balspel waar jij een compliment krijgt
C
een balspel waarbij jij een compliment geeft
D
vertellen over het weekend

Slide 10 - Quiz

vind jij dat filosoferen ook kan helpen bij een positief zelfbeeld?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

hoe zou je in een groep 7/8 inlevingsvermogen kunnen ontwikkelen?

Slide 12 - Mind map

bedenk zoveel mogelijk manieren om je klas in groepjes te verdelen

Slide 13 - Open question

waar zie je samenwerken?
wat is geen samenwerken

Slide 14 - Drag question

waarom is een fijn groepsklimaat belangrijk?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

hoe vond jij deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll