Gemeenteraadsverkiezingen

1 / 16
next
Slide 1: Slide
BurgerschapskundeBasisschoolGroep 8

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat weet ik al over
de gemeenteraadsverkiezingen?

Slide 2 - Mind map

Aan het eind van de les...
...  weet ik wat de gemeenteraad is.
... weet ik waar de gemeenteraad over beslist.
... weet ik hoe een stembureau eruit ziet.
... kan ik een debat voeren waarin ik mijn mening laat horen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Gemeente
Wethouders 
Burgemeester
gemeenteraad
- Aan het hoofd van de gemeenteraad
- Wordt benoemd door de koning en de ministers.
- Voeren uit wat de gemeenteraad bedenkt.

- Maken het beleid. 
Naast raadslid hebben de raadsleden ook gewoon een baan.

Slide 5 - Slide

Wat hoort niet bij de gemeente?
A
Burgemeester
B
Ministers
C
Wethouders
D
Gemeenteraad

Slide 6 - Quiz

Hoe noem je mensen in de gemeenteraad?
A
Gemeenteleden
B
Raadsleden
C
Wethouders

Slide 7 - Quiz

Raadslid kun je niet zijn naast een andere baan.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:
1.  Het beleid vaststellen in de gemeente.
2. Controleren van het werk van burgemeesters en wethouders. 
3. Luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden voor hun gemeente.
Een voorstel moet goedgekeurd worden door de gemeente
In de gemeenteraad zitten 9 tot 45 leden.

Slide 9 - Slide

De gemeenteraad bestaat altijd uit:
A
een oneven aantal raadsleden
B
een even aantal raadsleden
C
het maakt niet uit; oneven of even aantal raadsleden

Slide 10 - Quiz

Welke taak heeft de gemeenteraad niet:
A
Luisteren naar hun inwoners
B
Controleren of burgemeesters en wethouders hun werk goed doen
C
Het beleid van de gemeente vaststellen
D
Het beleid van Nederland vaststellen

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ieder jaar?

A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Stemmen kan alleen op een stembureau.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link