19 maart uitleg

BBL HZW  Dienstverlening 

19 maart 2021 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
MBO

This lesson contains 25 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

BBL HZW  Dienstverlening 

19 maart 2021 

Slide 1 - Slide

BBL
 • Inhoud BPV boek
 • Curriculum 
 • Mogelijke Corona-aanpassingen
 • Keuzedelen
 • Vragen 

Slide 2 - Slide

Dienstverlening 3 profielen 
Medewerker facilitaire dienstverlening (Crebonr. 25499)
Helpende Zorg en Welzijn (Crebonr. 25498)
Medewerker sport en recreatie (Crebonr. 25500)

Slide 3 - Slide

Kwalificatiedossier Dienstverlening 

Basis werkprocessen voor alle profielen :
Wp 1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
Wp 2 Maakt ruimtes gebruiksklaar                

Wp 3 Treedt op als aanspreekpunt                

Wp 4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit        Wp 5 Assisteert bij voorraadbeheer                

Wp 6 Draagt bij aan een veilige situatie 

Slide 4 - Slide

Vervolg basis werkprocessen  Dienstverlening 
Wp 7 Voert eenvoudige onderhouds- en
            herstelwerkzaamheden uit

Wp 8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding

Wp 9 Evalueert de werkzaamheden 

Slide 5 - Slide

Profielwerkprocessen 
Profiel 2: Helpende Zorg en Welzijn 

P2-W1: Ondersteunt bij wonen en huishouden 
P2-W2: Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
P2-W3: Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve
                activiteiten 

Slide 6 - Slide

Nieuwe examens cohort 2020 
Examenplan Dienstverlening  

Slide 7 - Slide

Voorbeeld examen 
Examen werkproces 9 : Evalueert de werkzaamheden
examenvorm: examengesprek in BPV 

Slide 8 - Slide

Hoe kom ik in de digibib 
Flitskaart hoe je als werkbegeleider in de Digibib kan komen , wordt naar jullie gemaild 

Slide 9 - Slide

Verschil tussen begeleiden en beoordelen 

Slide 10 - Slide

Begeleiden 
• Helpen en ondersteunen
• Leren mogelijk maken
• Aanleren van vaardigheden
• Fouten maken mag
• Feedback geven
• Leerproces evalueren
• Interactie met student

Slide 11 - Slide

                    Beoordelen 
• Op gemak stellen en procedures bewaken
• Vaststellen of niveau behaald is
• Beoordelen van vaardigheden
• Fouten hebben invloed op het eindoordeel
• Aantekeningen maken voor eindoordeel
• Bepalen (eind)resultaat
• Neutraal kijken vanaf de zijlijn

Slide 12 - Slide

Begeleiden 
Beoordelen 
Ik geef feedback
Ik geef een oordeel 
De ontwikkeling van de stagiaire staat centraal 
De beoordeling van vaardigheden staat centraal 

Slide 13 - Drag question

Het examenproces : filmpje 
Voorbereiden examen 
Informeer de kandidaat 
Controleer de afnamecondities 
Stel student gerust 
Je maakt aantekeningen tijdens het examen
Vul beoordelingsformulier in
Samen met andere beoordelaar kom je tot een beoordeling Slide 14 - Slide

examenproces 
Filmpje examenproces 

https://praktijkbeoordelaar.nl/generiek


Slide 15 - Slide

examenproces 
Waar bestaat de voorbereiding  van een examen  uit? 
Sleepvraag 

Slide 16 - Slide

digitaal beoordelen 
BPV examen boek: voorbereiden op examens: student heeft de voorbereiding voorbereid en afspraken gemaakt  met beoordelaars  wanneer de examens afgenomen worden AANMELDINGSFORMULIER VOOR DEELNAME EXAMEN, handtekening van zowel BPV als SLB-er school Slide 17 - Slide

Digitaal beoordelen 
Aanvragen examens: door student, in bijzijn van SLB-er
student gaat naar de • selfservice desk• examenbureau• Zorg en Welzijn• Dienstverlening• Profiel Helpende Zorg en Welzijn
• Vult de naam en het emailadres in van je beoordelaar uit de BPV
• 1e gelegenheid • exameneenheid aanklikken en de examens 

Slide 18 - Slide

BBL 
BPV boeken 
currucum 

Slide 19 - Slide

BPV boeken 
 • 1e halve jaar: oefenen 9 basiswerkprocessen
 • 2e halve jaar:  oefenen 3 profielwerkprocessen
 • 3e halve jaar examineren : alle werkprocessen, combinatie van basis-wp en profiel- wp 
Slide 20 - Slide

Leerplan HZW BBL 

Slide 21 - Slide

Houdingsbeoordeling 
Driegesprek : student-BPV-School 

Slide 22 - Slide

Mogelijke Keuzedelen 
 • Assisteren bij sport en recreatie 
 • Zorg en technologie toepassen 
 • Helpende  Plus
 • Voeding en hospitality in zorg en welzijn  

Slide 23 - Slide

Evaluatie van deze bijeenkomst 
Vriendelijk verzoek om  u naar je mail te gaan en het evaluatieformulier  in te vullen 
Dank jullie wel 

Slide 24 - Slide

Vragen 

Slide 25 - Slide