Hechtingsstoornissen


                                                                            Hechtingsstoornissen
1 / 12
next
Slide 1: Slide
CommunicatieHBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson


                                                                            Hechtingsstoornissen

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
1. Voorkennis activeren
2. Theorie
3. Opdracht
4. Afsluiting

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het eind van de les:
 1. Kan ik uitleggen hoe een hechtingsstoornis ontstaat.
 2. Kan ik bij elk type twee tips benoemen die ik als docent zou kunnen inzetten.
 3. Kan ik beargumenteren waarom ik voor deze tips heb gekozen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Hoe vaak komt het voor?
 • 25 tot 30% van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate hechtingsproblemen
 • Slechts 1% heeft een hechtingsstoornis

Slide 5 - Slide

Welke kinderen lopen risico?
 • Adoptie kinderen/ pleegkinderen
 • Ongewenste kinderen
 • Verwaarloosde, mishandelde kinderen
 • Kinderen uit gebroken gezinnen
 • Kinderen van ouders die zelf niet goed gehecht zijn
 • Kinderen van ouders met psychische problemenSlide 6 - Slide

Twee verschillende typen
Geremde en ongeremde type

Slide 7 - Slide

Geremde type
 • Vermijden van fysiek contact
 • Een sterke drang naar onafhankelijkheid
 • Wantrouwend
 • Gespannen, nerveuze indruk
 • Weinig belangstelling voor leren en de toekomst


Slide 8 - Slide

Ongeremde type
 • Zoekt steeds vertrouwen

 • Hecht zich te snel en te sterk aan mensen
 • Lichamelijk aanhankelijk

 • Vraagt veel negatieve aandacht
 • Reageert niet goed op straf

Slide 9 - Slide

De opdracht
Ga in tweetallen op zoek naar concrete tips voor het geremde en het ongeremde type (7 min).

Nummer 1 de rol van schrijver
Nummer 2 de rol van opzoekerSlide 10 - Slide

Tips

Slide 11 - Mind map

Evaluatie en terugkoppeling

Slide 12 - Slide