Groepsdynamica

1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waar denken jullie aan als jullie het woord groepsdynamica horen?

Slide 2 - Open question

Groepsdynamica
"is een term voor het gedrag en de psychologische processen die plaats vinden binnen een sociale groep"

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Groep fases van Tuckman 
1. Forming| Afwachtend, verkennende houding 
2. Storming| posities worden ingenomen, discussies
3. Norming| "regels" worden vastgesteld binnen de groep
4. Performing| er ontstaat een gemeenschappelijk doel
5. Adjourning| Het proces wordt afgesloten 

Slide 8 - Slide

In welke fase denk jij dat de klas nu zit en waarom?

Slide 9 - Open question

Groepsnormen 
"Een manier waarop een groep samenhangend wordt, is door de ontwikkeling van groepsnormen, dat wil zeggen de normen voor gedrag en de houding waaraan de groep zich houdt"
 Regels 
- onbesproken regels 

Slide 10 - Slide

Wat houdt conformisme in?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Slide

Invloed op groepsproces
Als begeleider/verpleegkundige

Slide 16 - Slide

Zorg voor een goede sfeer
Sfeer binnen een leefgroep = leefklimaat 
Wordt ervaren met zintuigen 
Materiële zaken en personen maken samen de sfeer 

1. Gebeurtenissen
2. De reactie van cliënten op de gebeurtenis
3. Jouw reactie op de gebeurtenis en op de reactie van de cliënten

Slide 17 - Slide

Betrokkenheid stimuleren
  • Zelf het goede voorbeeld geven
  • Cliënten attenderen op interesses of ervaringen van elkaar
  • Groepsactiviteiten organiseren 

Slide 18 - Slide

Individuele aandacht geven 
Nooit alleen aandacht aan groep als geheel 
Ga uit van behoefte van individuele cliënt 

Slide 19 - Slide

Omgaan met conformisme
In elke groep is er druk om te conformeren 
Conformisme verhoogt de groepscohesie 

Als verpleegkundige is het goed om te observeren. Welke groepsleden passen zich aan? Gebeurt dat vrijwillig? 

Slide 20 - Slide

Overzicht behouden
Wat speelt er in de groep ? Wat doe ik als begeleider/verpleegkundige ?
Grijp ik op de juiste manier in ?

Tips: Hanteer duidelijke regels
Grijp in als cliënt zich niet aan regels houdt
Aandacht op positief gedrag
Houd ogen en oren open
Snel schakelen (opmerken/ handelen) 

Slide 21 - Slide

Waar kan het netwerk van een cliënt uit bestaan?

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Slide

Wat kan een cliënt zelf doen om zijn netwerk te vergroten of onderhouden?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide