1.3 Iran in de atlas

1.3 Iran in de atlas

hoe weet je waar je bent?
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.3 Iran in de atlas

hoe weet je waar je bent?

Slide 1 - Slide

 Leerdoelen               par. 3
 • Je kunt uitleggen hoe je de aarde indeelt in een graadnet met breedtecirkels en lengtecirkels.
 •  Je kunt uitleggen hoe je met dit graadnet de absolute ligging van een plaats opzoekt.
 • Je kunt beschrijven waar in Australië de bevolkingsdichtheid groot is en waar klein en waarom dat zo is.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Aardas
Evenaar
Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond
noordpool
zuidpool

Slide 4 - Slide

Breedteligging 
 • De aardbol is verdeeld in breedtecirkels.
 • Ze zijn genummerd van 0 tot 90 graden.
 • Het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond zijn allebei verdeeld in 90º 
 • De evenaar is 0º 
 • De noordpool en de zuidpool zijn 90º = ze liggen 90 graden van de evenaar af.

Slide 5 - Slide

Wij zijn nu op het .....?
A
Noordelijk halfrond
B
Zuidelijk halfrond

Slide 6 - Quiz


A
Deze foto is genomen op 90º
B
Deze foto is genomen op 0º

Slide 7 - Quiz

Australie ligt op het
A
Noordelijk halfrond
B
Zuidelijk halfrond

Slide 8 - Quiz

Breedteligging
Breedteligging = afstand van een plaats tot aan de evenaar in graden 

 • evenaar = 0⁰
 • Noordpool en Zuidpool 90⁰
 • noordelijk halfrond: noorderbreedte (N.B.)
 • zuidelijk halfrond: zuiderbreedte (Z.B.)

Slide 9 - Slide

Breedteligging
Breedtecirkel = verbindt plaatsen op dezelfde breedteligging met elkaar

 • Evenaar 0 ⁰
 • Kreeftskeerkring 23½ ⁰ N.B.
 • Steenbokskeerkring 23½ ⁰ Z.B.

Slide 10 - Slide

Op welke breedte ligt plaats P?
A
Noorderbreedte
B
Zuiderbreedte

Slide 11 - Quiz

Lengteligging
De nulmeridiaan loopt vanaf de Noordpool, via Greenwich bij Londen, naar de Zuidpool.

 • oostelijk halfrond 
 • westelijk halfrond

Slide 12 - Slide

Lengteligging
Lengteligging = afstand van een plaats tot de nulmeridiaan in graden (⁰)

 • oostelijk halfrond: oosterlengte (O.L.)
 • westelijk halfrond: westerlengte (W.L.)

Slide 13 - Slide

Lengteligging
Lengtecirkel (meridiaan) = verbindt plaatsen op dezelfde lengteligging met elkaar.

Doortellen tot 180⁰ oosterlengte en 180⁰ westerlengte.

Slide 14 - Slide

Wij zijn nu op...?
A
Westerlengte
B
Oosterlengte

Slide 15 - Quiz

Op welke lengte ligt plaats P?
A
Oosterlengte
B
Westerlengte

Slide 16 - Quiz

Coördinaten
Met het graadnet van breedtecirkels en lengtecirkels kun je precies zeggen waar een plaats ligt.

Iedere plaats op aarde heeft een unieke absolute ligging.

De coördinaten van Sydney zijn:
 33⁰ Z.B. en 151⁰ O.L.

Slide 17 - Slide

😳 moeilijk? 
dan leg ik het nog een keer uit....🤓

Slide 18 - Slide

 Leerdoelen               par. 3
 • Je kunt uitleggen hoe je de aarde indeelt in een graadnet met breedtecirkels en lengtecirkels.
 •  Je kunt uitleggen hoe je met dit graadnet de absolute ligging van een plaats opzoekt.
 • Je kunt beschrijven waar in Iran de bevolkingsdichtheid groot is en waar klein en waarom dat zo is.

Slide 19 - Slide

Vragen?

Slide 20 - Slide

Tot de volgende keer!

Slide 21 - Slide