Kooktraject en smelttraject

1 / 19
next
Slide 1: Video
Middelbare school

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Wat is het kookpunt van een stof?

Slide 2 - Open question

Doelen
Aan het einde van de paragraaf kun je:
- Uitleggen wat het kookpunt van een stof is
- Uitleggen wat het smeltpunt van een stof is
- Aan de hand van het kookpunt of smeltpunt bepalen welke fase een stof heeft
- Uitleggen wat een kooktraject/smelttraject is
- Grafiek tekenen van een stof die je verwarmt of afkoelt
- Uitleggen aan de hand van een grafiek of je een zuivere stof of mengsel hebt.

Slide 3 - Slide

Doelen
Vandaag
- Uitleggen wat een kooktraject/smelttraject is
- Grafiek tekenen van een stof die je verwarmt of afkoelt
- Uitleggen aan de hand van een grafiek of je een zuivere stof of mengsel hebt.

Slide 4 - Slide

Wat is het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel?

Slide 5 - Open question

Noem twee soorten mengsels.

Slide 6 - Open question

4

Slide 7 - Video

07:29
Welke fase is de stof bij tijdstip 0?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 8 - Quiz

07:56
Welke fase wordt er bedoeld bij de tweede pijl?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 9 - Quiz

08:20
Geef de algemene naam voor de fase-overgang van vast naar vloeibaar

Slide 10 - Open question

09:54
Waarom blijft de temperatuur tijdens het kookpunt of smeltpunt gelijk?

Slide 11 - Open question

Smelt- en kooktraject
Bij een mengsel heb je niet 1
temperatuur waarbij de fase
verandert. De faseverandering
vindt plaats tussen twee temp-
eraturen in. Dit noemen we
een smelt of kooktraject.

Slide 12 - Slide

Zuivere stof: smeltPUNT en kookPUNT.
Mengsels: smeltTRAJECT en kookTRAJECT

Slide 13 - Slide

Kookpunt
Smeltpunt
Kooktraject
Smelttraject

Slide 14 - Drag question

Je kunt aan de hand van een smeltdiagram uitleggen wat het kooktraject van een mengsel is.
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 15 - Slide

Welke diagram laat een kooktraject zien?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 16 - Quiz

Welke diagram laat een stolpunt zien?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 17 - Quiz

Is dit een grafiek van een zuivere stof of een mengsel?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 18 - Quiz

bij welke temperatuur begint en eindigt het kooktraject?
A
20 C en 100 C
B
55 C en 95C
C
20 C en 65 C
D
55 C en 65 C

Slide 19 - Quiz