Konflikthåndtering hudpleien Vg3

Kap. 4 Konflikthåndtering
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Health & Social CareVocational Education

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Kap. 4 Konflikthåndtering

Slide 1 - Slide

Kompetansemål:
  • Bruke ulike strategier for konflikthåndtering
  • Kommunisere med brukere med ulik bakgrunn
  • Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelse.

Slide 2 - Slide

Når du er ferdig med kapittelet skal du kunne:

  • Hva menes med en konflikt
  • ulike former for konflikter
  • kjenneskap til ulike strategier for konflikthåndtering og hva det innebærer.
  • Vite hvordan man reagerer og hva som skjer med oss når vi er i en konflikt.
  • Kjenne til hvordan du kan bidra til å ta hensyn til andre i en konflikt, med ulike måter å kommunisere på.

Slide 3 - Slide

Hva er en konflikt?

Slide 4 - Open question

Nevn fire ulike typer konflikter:

Slide 5 - Open question

Hva er en rollekonflikt?

Slide 6 - Open question

Hva er en verdikonflikt?

Slide 7 - Open question

Hva er en personkonflikt?

Slide 8 - Open question

Hvordan reagerer du når du er i en konflikt?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Ulike strategier:
Jobbe to og to:
Ida og Marita: Jeg - språket
Pernille og Åsel: Sjiraffspråket
Selina og Nora: Fem-trinnsmodellen
Gry: Hvordan vise interesse gjennom kroppsspråk

Lag en beskrivelse på 1 A4 ark som kan kopieres opp til A3.

Slide 14 - Slide