G2 Unité 3 leerdoelen week 9 en 10 - zinsbouw

Deze Week (week 9 en 10)
Franse Zinnen Maken
+
Blok Ecrire
1 / 32
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Je leert de Franse woordvolgorde

Instructions

Bekijk de les en ga aan de slag met de oefeningen (zie de planner op Itslearning)

Items in this lesson

Deze Week (week 9 en 10)
Franse Zinnen Maken
+
Blok Ecrire

Slide 1 - Slide

Grammaire II (week 4)
Uiterlijk 14 maart is alles ingehaald van Unité 3

Slide 2 - Slide

Lesplan week 9 + 10: 

Leerdoelen: 
je weet de regels over de Franse zinsbouw en kunt Franse zinnen maken
Je kunt mensen beschrijven aan de hand van hun uiterlijk (blok Ecrire)

Leerwerk:
  • Herhalen apprendre 1 tm 6
  • Leren apprendre 7 en 8

Maakwerk:
Nadat je deze les hebt bestudeerd maak je de test in Itslearning (zie instructies in de weekmap 9)
Je maakt ook blok Ecrire in Edition
Alles uiterlijk af op 14 maartSlide 3 - Slide

Hoe Schrijf/Maak Je Een Franse Zin?
Comment écrire/faire une phrase en français

Slide 4 - Slide

We bekijken eerst de Nederlandse zinsbouw
zie hoe wel/geen tijds/plaatsbepaling vooraan in de zin invloed heeft op de verdere opbouw

Slide 5 - Slide


De Nederlandse zin zonder tijds/plaatsbepaling aan het begin
+
gezegde
onderwerp (wie)
+
+
lijdend vwp
(wat)
+
werkwoorden
meewerkend vwp
1)    ik                              geef                          een kado                                                       aan mijn moeder

2)  ik                                 ga                             een kado                          geven                aan mijn moeder
OF
      ik                               ga                               een kado                                                       aan mijn moeder             geven
         

als er geen tijds/plaatsbepaling vooraan staat beginnen we, net als in het Frans, ook met het onderwerp!
bij zin 2 en 3 zie je dat "ga" + "geven" uit elkaar zijn getrokken. 
In het Frans houden we de werkwoorden zoveel mogelijk bij elkaar!
De rode blokjes zijn vaste elementen
De blauwe blokjes komen 
eventueel voor in de zin

Slide 6 - Slide


Een Nederlandse zin beginnend met tijds/plaatsbepaling 

Tijdsbepaling
of
Plaatsbepaling
+
gezegde
onderwerp/
persoon (wie)
+
+
+
lijdend vwp (wat)
+
werkwoorden
meewerkend vwp
1) Morgen                       geef                            ik                              een kado                       aan mijn moeder

2)Vandaag                       ga                              ik                              tv kijken                                                      bij mijn tante
3) Over 10 min.             gaan                          wij                               ons huiswerk  maken                            in de keuken


evt.
Plaatsbepaling
Na tijds/plaatsbepaling volgt in het Nederlands het gezegde en niet het onderwerp/persoon.
In het Frans volgt na een tijds/plaatsbepaling wél eerst het onderwerp/persoon
De rode blokjes zijn vaste elementen De blauwe blokjes komen  eventueel voor in de zin

Slide 7 - Slide

We bekijken nu de
Franse zinsbouw
of er nu wel/geen tijds/plaatsbepaling vooraan in de zin staat maakt verder niet uit. Je begint sowieso met het onderwerp/persoon

Slide 8 - Slide


Een Franse zin heeft vaak de volgende volgorde :

eventueel tijds/plaatsbepaling
+
Wie (onderwerp)
de werkwoorden
hou je bij elkaar
+
+
+
Wat
(lijdend vwp)
eventueel
aan/met wie?
(meew. vwp)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
+
1) (Demain )                         je                                  donne                    un cadeau                à ma mère

2) (Aujourd'hui )                 je                          vais regarder               la télévision                                          chez ma tante
3) (Dans 10 minutes)       nous                       allons faire                  nos devoirs                                           dans la cuisine


evt. bijwoord (bijv. snel, regelmatig, altijd, misschien)
Of er nu wel of geen tijds of plaatsbepaling vooraan in de zin staat, het heeft voor de rest geen invloed op de zinsbouw. Je begint dan ook weer met het onderwerp/de persoon.

Slide 9 - Slide

De ontkennende zin in het Frans

Slide 10 - Slide

+
Wie (onderwerp)
 werkwoord
+
+
+
Wat
(lijdend vwp)
eventueel
aan/met wie?
(meew. vwp)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
+
1) (Demain)                           je                       promène                                le chien               (avec ma mère)   (dans le parc)
                                                                         
 
evt. bijwoord
(vaak, altijd, regelmatig)

ne


pas
pas encore
plus
jamais
plus jamais
eventueel
tijds/plaatsbepaling
Het werkwoord staat tussen ne en de ontkenning in

Slide 11 - Slide

+
Wie (onderwerp)
de werkwoorden
+
+
+
Wat
(lijdend vwp)
eventueel
aan/met wie?
(meew. vwp)
eventueel
tijds/
plaatsbepaling+

2) (Aujourd'hui)                 je                  vais                               regarder      la télévision                                 (chez ma tante)
3) (Dans 10 minutes)       nous            allons                           faire             nos devoirs                                    (dans la cuisine)


evt. bijwoord
(vaak, altijd, regelmatig)


ne
n'
pas
pas encore
plus
jamais
aucun

eventueel
tijds/plaatsbepaling
Het werkwoord staat tussen ne en de ontkenning in

  1) (Maintenant)                  je                 veux                               promener      le chien            (avec ma mère)   (dans le parc)

Slide 12 - Slide

De vragende zin in het Frans
Er zijn 3 manieren om een zin vragend te maken
Est-ce que tu es content? (met 'est-ce que')
Tu es content? (persoon eerst, dan ww)
Es-tu content? (ww eerst, dan persoon)

Slide 13 - Slide

+
Wie (onderwerp)
de werkwoorden
+
+
+
Wat
(lijdend vwp)
eventueel
aan/met wie?
(meew. vwp)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
+
1) (Demain)                           tu                           donnes                           un cadeau         (à ta mère?)

2) (Aujourd'hui)                   tu                    vas regarder                         la télévision                                      (chez ta tante?)
3) (Dans 10 minutes)       nous                 allons faire                           nos devoirs                                        (dans la cuisine?)


evt. bijwoord
(vaak, altijd, regelmatig)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
Est-ce que...
Beginnend met 'est-ce que'

Slide 14 - Slide

+
Wie (onderwerp)
de werkwoorden
+
+
+
Wat
(lijdend vwp)
eventueel
aan/met wie?
(meew. vwp)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
+
1) (Demain)                           Tu                           donnes                              un cadeau                (à ta mère?)

2) (Aujourd'hui)                   Elle                va regarder                         la télévision                                           (chez sa tante?)
3) (Dans 10 minutes)       Nous                 allons faire                           nos devoirs                                         (dans la cuisine?)


evt. bijwoord
(vaak, altijd, regelmatig)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
Zonder 'est-ce que'

Slide 15 - Slide

Gezegde
onderwerp (wie)
+
+
+
Wat
(lijdend vwp)
eventueel
aan/met wie?
(meew. vwp)
eventueel
tijds/plaatsbepaling
+
1)                   Donnes                      tu                                   un cadeau                (à ta mère?)

2                    Vas                              tu                                 regarder                      (la télévision)                 (chez ta tante?)
3                    Allons                         nous                              faire                           (nos devoirs)                    (dans la cuisine?)


evt. bijwoord
(vaak, altijd, regelmatig)
 Beginnend met werkwoord/gezegde - zoals in het Nederlands

Slide 16 - Slide

OEFENING BAART KUNST

Slide 17 - Slide

zinnen uit apprendre U2
Laten we ze eens nader bekijken

Slide 18 - Slide

Je viens de commencer le piano
Je + viens de commencer + le piano

(onderwerp + werkwoordelijk gezegde + lijdend voorwerp)
zojuist begonnen

Slide 19 - Slide

On se voit à trois heures et quart devant l'entrée du collège
On + se voit + à trois heures et quart + devant l'entrée du collège

(onderwerp + werkwoord + tijdsbepaling + plaatsbepaling)

Slide 20 - Slide

C'est quoi, ton sport préféré
et il faut quel matériel
Het eerste gedeelte kun je ook zo zeggen
ton sport préféré, c'est quoi?

il faut + werkwoord= je moet/men moet/we moeten/er moet/ 
il faut quel matériel? - welk materiaal is er nodig

Slide 21 - Slide

on propose d'échanger des recettes


onderwerp + werkwoorden + lijdend vwpOn + propose d'échanger + des recettes

Slide 22 - Slide

où est-ce qu'on peut se rencontrer?
vraagwoord + onderwerp + werkwoorden est-ce que komt dus tussen òu en 'on' te staan
Je kunt ook zeggen:
on peut se rencontrer où?
onderwerp + werkwoorden + vraagwoord

Slide 23 - Slide

j'ai arrêté la guitare, parce que je n'aimais plus
j' + ai arrêté + la guitare
onderwerp + werkwoorden + lijdend voorwerp


parce que + je + n'aimais plus


let op: in het Frans zeg je 'ik heb gestopt'

Slide 24 - Slide

Zet de woorden op volgorde
Mets les mots en ordre

Slide 25 - Slide

Oefening zet de woorden op volgorde
1. je / au / parents/ restaurant / avec / demain / vais / mes


Demain, je vais au restaurant avec mes parents

Morgen - ga -  ik - naar het restaurant - met mijn ouders 

Slide 26 - Slide

2.  collège / nos / faisons / nous / souvent / devoirs / au

au collège, nous -  faisons - souvent - nos devoirs (au collège)

op school, maken - wij - vaak - ons huiswerk  OF
wij maken vaak ons huiswerk op school

Slide 27 - Slide

3. aussi / trois / voudrais / pommes / je / madame/ acheter


Madame, je - voudrais acheter - aussi - trois pommes

mevrouw - ik - zou ook graag willen kopen - 3 appels

Slide 28 - Slide

Oefening zet de woorden op volgorde
4. la / vous / est-ce que / allez / à / soir / fête / vendredi ?


Est-ce que - vous - allez - à la fête - vendredi soir

gaan jullie/gaat u - (vrijdagavond) - naar het feest - (vrijdagavond?)
Est-ce que - vous - allez - à la fête - vendredi soir?

Gaan jullie/gaat u - naar het feest - vrijdagavond?

Slide 29 - Slide

Oefening zet de woorden op volgorde
5. un / français / regardé / télé / film / hier / à / j'ai / la


Hier - j'ai regardé - un film français - à la télé

gisteren - heb ik gekeken - naar een Franse film - op tv
(gisteren heb ik naar een Franse film gekeken op tv)

Slide 30 - Slide

Oefening zet de woorden op volgorde
6. à - donné - tu - cadeau - un - as - Jean

Tu - as - donné - un - cadeau - à - Jean

Jij hebt Jean een cadeau gegeven

Slide 31 - Slide

Questions?

Slide 32 - Slide