Voorlichting en instructie

Voorlichtingsplan
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Voorlichtingsplan

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen:

  • Je kunt de aandachtspunten en de achtergronden van gedrag benoemen die meespelen bij voorlichting en advies geven.
  • Je kunt de kenmerken en doelen van voorlichting en advies beschrijven. 
  • Je kunt bij het geven van voorlichting en advies rekening houden met factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het gedrag van mensen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting geven:

Voorlichting geven betekent dat je de zorgvrager informatie geeft over specifieke onderwerpen. De voorlichting helpt de zorgvrager om beter voor zichzelf te zorgen, doordat hij beter geïnformeerd is en bewuster keuzes kan maken. Voorlichting kan een zorgvrager ook helpen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld zijn ziekte of behandeling.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is advies?
Als verpleegkundige adviseer je zorgvragers over de veranderingen in hun leven. Door goede adviezen kan de zorgvrager vaak dingen zelf blijven doen en is hij minder afhankelijk van anderen. Daarnaast kunnen adviezen ervoor zorgen dat de gezondheidstoestand van de zorgvrager stabiel blijft. Adviseren betekent dat je deskundige suggesties en raad geeft.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Goede voorlichting voldoet aan de volgende kenmerken:

  • duidelijk doel
  • tweerichtingsverkeer
  •  zorgvrager centraal
  • herhaling

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Doelen van voorlichting en advies gaan over: 

Kennis, gedrag en houding.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Voorlichtingsplan
1. verzamelen van gegevens: gezondheidskundige analyse
2. bepalen van gedragsfactoren: gedragsanalyse
3. opstellen van plan van aanpak: samen met zorgvrager doelen opstellen
4. uitvoeren van de voorlichting en/of het advies
5. evalueren

Slide 8 - Slide

Zie info in It's Learning.
Schrijf een voorlichtingsplan
Casus: Mevrouw De Vries, een patiënte met COPD

Mevrouw De Vries is een 65-jarige vrouw die al meer dan 20 jaar rookt. Ze heeft onlangs last gekregen van aanhoudende hoestbuien, kortademigheid en overmatige slijmproductie. Ze heeft de diagnose COPD gekregen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Consortium
  • BPV        W1 = O1 t/m O4  + T1
                        W5= O3b t/m O4   + T1 en T2

  • School   W5 = O1 en O2

Slide 10 - Slide

This item has no instructions