Voorbereiding 'Eindexamen VMBO KB' (2HV)

Welkom!
Leesvaardigheid 2HV


Pak je spullen erbij: Pen - Schrift
1 / 12
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Welkom!
Leesvaardigheid 2HV


Pak je spullen erbij: Pen - Schrift

Slide 1 - Slide

Wat weet ik al over het eindexamen Nederlands?

Slide 2 - Open question

Wat zou ik willen weten over het eindexamen Nederlands?

Slide 3 - Open question

Lesdoelen
Aan het einde van de les...
 • ...weet ik hoe een leesexamen VMBO KB in elkaar zit. 
 • ...ken ik de zes verschillende leesstrategieën. 
 • ...ken ik de vier verschillende tekstsoorten met bijbehorende tekstdoelen- en vormen. 
 • ...ken ik de acht verschillende tekstverbanden en signaalwoorden. 
 • ...weet ik hoe ik kan vinden waar een verwijswoord naar verwijst.


Slide 4 - Slide

Hoe ziet het leesexamen eruit?

Slide 5 - Slide

De samenvattingsopdracht en de schrijfopdracht hoef je niet te maken!
Bij sommige vragen moet je even in de uitwerkbijlage kijken voor de antwoordopties.

Slide 6 - Slide

Wat ben ik te weten gekomen over het eindexamen Nederlands?

Slide 7 - Open question

Wat gaan we doen?
 • We gaan in exportgroepjes werken.
 • Iedereen uit je groepje krijgt een nummer (1 t/m 4). Elk nummer is gekoppeld aan een theorie onderdeel van leesvaardigheid.
 • Je gaat individueel de theorie uitzoeken en dit samenvatten in je schrift. Vervolgens leg je het onderdeel uit aan je groepje.

Slide 8 - Slide

Expertgroepjes
Wat
Je wordt 'Expert' van jouw onderdeel.
Hoe
Je gaat individueel de theorie kort samenvatten in je schrift. 
Hulp
Docent - Stencils - Examen
Tijd
20 minuten (2x 10 minuten)
Uitkomst
Je legt jouw onderdeel uit aan je groepje en laat het voorbeeld zien.
Klaar?
Je zoekt een vraag in het oefenexamen waar je jouw theorie voor nodig hebt.
timer
10:00

Slide 9 - Slide

Rollen
1. Leesstrategieën
2. Tekstsoorten, -doelen en -vormen
3. Tekstverbanden en signaalwoorden (H1 -> 1 t/m 8)
4. Verwijswoorden

Slide 10 - Slide

Lesdoelen
 • Ik weet hoe een leesexamen VMBO KB in elkaar zit. 
 • Ik ken de zes verschillende leesstrategieën. 
 • Ik ken de vier verschillende tekstsoorten met bijbehorende tekstdoelen- en vormen. 
 • Ik ken de acht verschillende tekstverbanden en signaalwoorden. 
 • Ik weet hoe ik kan vinden waar een verwijswoord naar verwijst.

Slide 11 - Slide

Huiswerk
Leesexamen 2018 tijdvak 1

Woensdag krijg je de tijd in de les om hieraan te werken!

Slide 12 - Slide