4.1 Waarnemen Vita

Waarnemen: les 1
1 / 42
next
Slide 1: Slide
Nask / BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Waarnemen: les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aan het eind van 4.1 kun je...
 • de 5 belangrijkste zintuigen noemen en vertellen wat je er mee waarneemt.
 • de onderdelen van het zenuwstelsel noemen met hun functies.
 • het verschil noemen tussen een bewuste reactie en een reflex.
 • vertellen wat gewenning en drempelwaarde betekent. 
 • uitleggen wat een sensor doet en een voorbeeld noemen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Vandaag
 1. Inloggen in LessonUp
 2. Voorkennis activeren
 3. Eerste deel bespreken 4.1 met een filmpje en vragen
 4. Zelfstandig werken
 5. Afsluiting

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Inloggen LessonUp
 • Ga naar de link in de chat
 • Vul de gegevens in en je zit in onze digitale klas in LessonUp

Slide 4 - Slide

Let op! Zorg dat je eigen link er in zet, voor je eigen klas. Dus maak eerst een klas aan. Je kunt de link ook delen via teams in de chat. Is nog makkelijker. 
Laat leerlingen niet inloggen via de pin, want dan kun je ze niet volgen.
timer
1:00
Wat is volgens jou:
waarnemen?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Zintuigen
Horen, zien, ruiken, voelen, proeven --> zijn vormen van waarnemen
1
Je neemt waar met zintuigen. Deze reageren op prikkels (licht, geluid, aanraking, kou, warmte, pijn, geur, smaak)
2

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen: hoe doe je dat?
In de zintuigen zitten zintuigcellen, hier vang je prikkels mee op.
1
Impulsen zijn seintjes die ontstaan in zintuigcellen en doorgestuurd worden via zenuwen naar de hersenen
2

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen: hoe doe je dat?
Je hersenen verwerken de impulsen.
1

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Een zintuig is een orgaan dat reageert op invloeden uit het milieu.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

timer
1:00
Welke prikkels kun je op
de tribune waarnemen?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Wat is een prikkel?
A
een invloed uit je omgeving
B
als je duwt met een naald
C
een elektrisch seintje

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een impuls?
A
een invloed uit je omgeving
B
een elektrisch seintje
C
het ritme van de muziek
D
iets dat je voelt

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Over de hersenen zeggen twee leerlingen het volgende.
Wesley: 'De hersenen zijn gevoelig voor prikkels.'
Tim: 'In de hersenen word je je van de waarneming bewust.'
Wie heeft gelijk?
A
Wesley
B
Tim
C
Beiden
D
Geen van beiden

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Lees 4.1
Maak opdracht 1 op de site van Vita

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Noem 2 dingen die je vandaag geleerd hebt.
timer
1:00

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Afsluiting
Maak voor de volgende keer opdracht 1.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen: les 2

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Vandaag
 1. Terugblik: huiswerk opdracht 1 
 2. Inloggen in LessonUp
 3. Tweede deel bespreken 4.1 met filmpjes en vragen
 4. Zelfstandig werken
 5. Afsluiting

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
 • Huiswerk: Opdracht 1 maken 
 • Check of iedereen dit gemaakt heeft.
 • Wie heeft vragen over het huiswerk?
 • Zijn er vragen over de vorige les?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Inloggen LessonUp
 • Als het goed is zit je in de klas van LessonUp en krijg je nu een uitnodiging om deel te nemen aan de les. 

Slide 21 - Slide

Mocht iemand vorige keer absent zijn, dan nog toevoegen. Je kunt de klascode dan in de chat van teams kopiëren.
Wat weet je nog over de vorige les?
timer
1:00

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Waarnemen en techniek
Sensor: kan reageren op licht, geluid, druk, geur, beweging en zit in sommige technische apparaten. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Reactie op prikkels
Drempelwaarde: minimale sterkte die nodig is om een prikkel waar te nemen.
1
Gewenning: zintuigen nemen een prikkel minder bewust of niet meer waar.
2

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Is de prikkeldrempel bij gewenning hoger of lager geworden?
A
hoger
B
lager

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Zenuwstelsel en bewuste reactie
Je ziet, ruikt een dropje. Zintuigen zetten de prikkels om in impulsen. Deze gaan via zenuwen, ruggenmerg naar hersenen. Hersenen verwerken impulsen. Je wordt je bewust van het dropje. De hersenen sturen via impulsen naar de spieren. Je pakt het dropje --> bewuste reactie

3
Speelt ook rol bij de reactie op een waarneming

2
Zenuwstelsel = hersenen, ruggenmerg en zenuwen

1

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Reflex
Een snelle onbewuste reactie
1
Voorbeeld; Hand onder heet water (prikkel = heet water), deze trek je meteen terug (impuls gaat via ruggenmerg direct naar de spieren). Je voelt de pijn pas later (als de impuls de hersenen heeft bereikt).

2

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions

Bekijk de afbeelding.
Is dit een bewuste reactie
of een reflex?
A
Bewuste reactie
B
Reflex

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Vragen met de spinner
 1. Je komt een stinkende ruimte binnen. Na een tijdje merk je niet dat de lucht vies is. Dit verschijnsel heet .........
 2. Je zintuigen nemen een prikkel alleen waar als deze sterk genoeg is. De minimale sterkte die nodig is, heet de ...........

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Lees 4.1
Maak de opdrachten 2, 3 en 4 op de site van Vita
(Wordt huiswerk als het niet af is)

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Hoe vind je het om les te krijgen via LessonUp?
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

This item has no instructions

Afsluiting
Maak voor de volgende keer opdrachten 2, 3 en 4.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen: les 3

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Vandaag
 1. Terugblik: huiswerk gemaakt opdrachten 2, 3 en 4
 2. Zelfstandig werken: puzzel maken
 3. Afsluiting

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
 • Huiswerk: Opdracht 2,3,4 maken 
 • Check of iedereen dit gemaakt heeft.
 • Wie heeft vragen over het huiswerk?
 • Zijn vragen over de vorige les?

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Kruiswoordpuzzel maken
 • Je gaat een kruiswoordpuzzel maken
 • Ga naar de site: https://www.schoolplaten.com/crosswordgenerator.php
 • Bedenk een titel, vul bij de subtitel je eigen naam in.
 • Zoek in basisstof 1 15 woorden/begrippen op en vul deze in met de omschrijving

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Vervolg kruiswoordpuzzel maken
 • Als je klaar bent, druk je op het knopje submit. De kruiswoordpuzzel wordt dan gemaakt.
 • Klik op het knopje verbergen, zodat de antwoorden niet zichtbaar zijn.
 • Download de puzzel een keer met en een keer zonder antwoorden.
 • Zoek nu "verkenner" op de computer
 • Op de verkenner en zoek het mapje "downloads" op. In dit mapje staan de puzzels. Kopieer beide puzzels naar je eigen Onedrive en naar het mapje "kruiswoordpuzzels waarnemen" in Teams.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Noem 2 dingen die je vandaag geleerd hebt.
timer
1:00

Slide 40 - Open question

This item has no instructions

Aan het eind van 4.1 kun je...
 • de 5 belangrijkste zintuigen noemen en vertellen wat je er mee waarneemt
 • de onderdelen van het zenuwstelsel noemen met hun functies
 • het verschil noemen tussen een bewuste reactie en een reflex
 • vertellen wat gewenning en drempelwaarde betekent. 
 • uitleggen wat een sensor doet en een voorbeeld noemen

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Hoe goed denk jij de leerdoelen van 4.1 nu te kennen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll

This item has no instructions