ROBOTICA: MBOT

mBOT
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Future MediaMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

mBOT

Slide 1 - Slide

Planning van vandaag: 
  • Terugblik
  • Wat is de mBOT?
  • Klassikale oefenvragen
  • Oefenen in twee-/drietallen
  • Klassenuitdaging!
  • Opruimen en afsluiten

Slide 2 - Slide

Terugblik

Waarom is leren programmeren belangrijk in deze tijd?
Wat kunnen robots zoal van ons overnemen?
Hoe hebben we vorige week geoefend met programmeren?

Slide 3 - Slide

Doel van vandaag:


Al samenwerkend en op je eigen tempo de basisvaardigheden van het programmeren (uit de vorige lessen) toepassen op de Mbot.


Natuurlijk gaan we voorzichtig om met materiaal

Slide 4 - Slide

mBot

De mBot kan rijden, geluid maken, heeft verschillende kleuren lampjes, kan lijnen op de grond volgen en heeft zelfs sensoren. Hiermee kun je bijvoorbeeld voorkomen dat de mBot ergens tegenaan rijdt. 

Waar zou zo'n robot voor gebruikt kunnen worden?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

mBlock
Om de mBot te kunnen programmeren gebruiken we het programma mBlock Blockly op de Ipad. Dit programma is gebaseerd op Scratch

Door verschillende blokken onder elkaar te zetten schrijf je een programma. 

Je moet in zo'n programma precies 'vertellen' wat de mBot moet doen.
Slide 7 - Slide

mBlock

Slide 8 - Slide

Oefening 1
De mBot moet 3 seconden naar voren rijden en daarna 2 seconden de rode lampjes laten schijnen.
A
B
C
D

Slide 9 - Quiz

Oefening 2 
De mBot moet eerst naar voren rijden, dan de blauwe lampjes aanzetten, daarna de rode lampjes aanzetten en vervolgens naar achter rijden. 

Zet de blokken op de volgende dia in de juiste volgorde.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Drag question

Oefening 3
De mBot heeft een ultrasone sensor. 
Wat denk je dat er gebeurt als je het onderstaande programma gebruikt? Vul je antwoord in op de volgende dia.

Slide 12 - Slide

Wat doet de mBot als het programma op de vorige dia in werking is?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Aan de slag!
EERST: (40 minuten)
In tweetallen oefenen met de Mblock Blockly app
Mbot aan > koppelen aan de Ipad. 
De opdrachten worden steeds lastiger, hoe ver komen jullie?

DAARNA: (15 minuten)
Klassenuitdaging! Testen of het lukt!

Opruimen
Experts

Slide 15 - Slide

Klassenuitdaging!
Iedereen programmeert het volgende schema:

Slide 16 - Slide

Testen!

Als je dit goed hebt geprogrammeerd, kunnen de Mbots  nu allemaal door het lokaal rijden zonder dat ze elkaar raken!


Let's try

Slide 17 - Slide

Opruimen
  • Ipads in de kist, aan de oplader
  • Let op, in de juiste kist
  • Mbot in de doos, op bureau
  • Ga rustig op je plek zitten 
timer
5:00

Slide 18 - Slide

Terugblik:
Hoe vonden we het werken met Mbot?
Waar lagen de moeilijkheden?

Volgende week:
Aan de slag met robot Dash 

Slide 19 - Slide