H1 Landschappen p4 Waar blijft alle zand, grind en klei?

1.4 Waar blijft alle grind, zand en klei?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

1.4 Waar blijft alle grind, zand en klei?

Slide 1 - Slide

1.4 Waar blijft alle zand, grind en klei?
Programma:
 • Kahoot
 • Uitleg 1.4
 • Maken atlasopdrachten 1.4: 2 en 3

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 1. Je weet hoe een rivier het landschap afbreekt en weer opbouwt.
 2. Je weet hoe een zee landschap afbreekt en opbouwt.
 3. Je weet hoe sedimentgesteente wordt gevormd en je kunt dit herkennen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Ontstaan sedimentgesteente
 • sediment wordt afgezet
 • laagje bovenop laagje
 • door de druk van al die lagen gaan de onderste lagen samenklitten.
 • het wordt hard: gesteente.
 • zand --> zandsteen, klei --> schalie, schelpen--> kalksteen
 • te herkennen aan de laagjes en fossielen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Opbouw en afbraak landschap
Op welke manieren zorgt een rivier:
 • voor de afbraak van een landschap?
 • voor de opbouw van een landschap?

Noteer in je schrift.
 • En hoe doet de zee dat?
Noteer.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Opbouw en afbraak landschap
Op welke manieren zorgt een rivier:
 • voor de afbraak van een landschap?
  Erosie --> V-dal. 
  Rivieren brengen het verweringsmateriaal naar de zee en schuren het landschap uit --> bochten, meanders.
 • voor de opbouw van een landschap?
  - bij de monding hoopt materiaal zich op --> delta

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Processen in een rivier
 • erosie
 • sedimentatie

Stroomsnelheid van belang:
- grind sedimenteert bij hoge stroomsnelheid, 
- zand bij lagere snelheid 
- klei bij stilstaand water.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Opbouw en afbraak landschap
Op welke manieren zorgt de zee:
 •  voor de opbouw van een landschap?
  - sedimentatie voor de kust --> zandbanken --> strand
 • voor de afbraak van een landschap?
  - D.m.v. erosie --> estuarium: door getijden uitgeschuurde riviermonding.
  - afbraakkust (krijtkliffen in Engeland)

Slide 16 - Slide

Estuarium

Slide 17 - Slide

Opdrachten
Maak van 1.4 atlasopdrachten 2 en 3

Klaar? Dan maak je je huiswerk: 1.4 rest van de opdrachten.

Slide 18 - Slide

Leerdoelen
 1. Je weet wat sedimentatie is.
 2. Je weet wat de relatie is tussen verwering, erosie en sedimentatie
 3. Je weet hoe een rivier het landschap afbreekt en weer opbouwt.

Slide 19 - Slide