HKZ

Kwaliteitszorg
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 21 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Kwaliteit
Is de mate waarin een dienst, artikel of organisatie voldoet aan iemands verwachting

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

(gedrags)regels en wetgeving

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat is HKZ?
HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. 
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. 
Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt aan verbetering.

Slide 11 - Slide

HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
  • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
  • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
  • Doelgericht werken
  • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
  • Risicobeheersing
  • Omgaan met feedback

Slide 12 - Slide

Kwaliteitsbeleid

Slide 13 - Slide

Kwaliteitsplan
Is er een plan nodig om aan kwaliteit te werken in een bedrijf? JA!
 In het kwaliteitsplan staan zaken als:
- Hoe de organisatie omgaat met klachten;
- Hoe de organisatie de deskundigheid van het personeel denkt te bevorderen;
- Hoe de organisatie ervoor zorgt dat iedereen volgens de regels en vaste procedures werkt;
- Hoe de kwaliteit van het werk gemeten wordt.

Slide 14 - Slide

Wat is PDCA?
Het Plan-Do-Check-Act-cyclus is eenvoudig, maar krachtig. Het raamwerk dient voor het oplossen van problemen op alle niveaus van het bedrijf. Ook kan het onderdeel uitmaken van het volledige planningsproces op topmanagement-niveau.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Kwaliteit is in de wet vastgelegd
Kwaliteitswet Zorginstellingen  - zorgaanbieders moeten verantwoorde hulp en zorg aanbieden
IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg-  controle functie 
Wkkgz  - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (regelt klachtafhandeling bij zorg aanbieders)

Slide 18 - Slide

Wat wil de Rijksoverheid dat gebeurt in de Nederlandse Zorg? 

Slide 19 - Slide

Boek
Check op:
 ThiemeMeulenhoff

'Kwaliteit en deskundigheid'

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide