De gemeente

De gemeente
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieLezen+3BasisschoolGroep 5-8

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

In welke gemeente woon jij? De gemeente regelt een heleboel. Wat mogen zij bepalen? En hoe werken zij samen? In deze les leer je er alles over.

Items in this lesson

De gemeente

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

.
Dit weet ik al!
Denkgesprek
Hoe word je burgemeester, denk je? 
Praat erover in je groepje.
timer
4:00
De spelregels
Bij een denkgesprek praat je samen met je klasgenoten over een vraagstuk. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom dat iedereen kan vertellen wat hij of zij denkt. Je hoeft elkaar dus niet te overtuigen van elkaars ideeën. Denk eerst zelf over de vraag na, praat er daarna over in je groepje. Komt iedereen aan het woord en kan iedereen zijn of haar ideeën bespreken? Dan zijn jullie goed bezig!

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Dit ga je leren
Wereldoriëntatie
Na deze les weet ik hoe de gemeente is opgebouwd en welke taken de gemeente uitvoert.
Woordenschat 
Na deze les weet ik wat de moeilijke woorden betekenen die met de gemeente te maken hebben.
Taal
Na deze les kan ik een debat voeren over de stelling: 
De gemeenteraad moet worden samengesteld door een loting uit alle volwassen inwoners!

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Verdiepende tekstLees samen de tekst hiernaast. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Woordenschat
de gemeente
de burgemeester
De voorzitter van de gemeenteraad en van het college van bestuur.
Hulpkaart
de gemeenteraad
 • Bepaalt de plannen voor de gemeente. 
 • Controleert het college van burgemeester en wethouders.
 • Luistert naar de inwoners. 
het college van burgemeester en wethouders (B&W)
 • De burgemeester en de wethouders samen. 
 • Voeren de besluiten van de gemeenteraad, de provincie en de regering uit.
 • Iedere wethouder heeft een eigen taak. Bijvoorbeeld: onderwijs, geld, sport of cultuur.

Slide 5 - Slide

Woordenschat
Bespreek de moeilijke woorden met uw leerlingen.
Wie kiest wie? Slepen maar!
het volk
het volk
de regering
de burgemeester
de gemeenteraad
de wethouders

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

..
.
WAAR 
of 
NIET WAAR?
De gemeente mag bepalen waar in de gemeente jij wel en geen vuurwerk mag afsteken.
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

..
.
WAAR 
of 
NIET WAAR?
Stel: jij wilt graag een speeltuin, in de buurt van de school. Wie bepaalt dan of er inderdaad een speeltuin gebouwd gaat worden?
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
A
de directeur van de school
B
jouw juf of meester
C
de gemeente
D
minister-president Mark Rutte

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
Verdeel de klas in drie groepen. Groep 1 is VOOR de stelling (de voorstanders), groep 2 is TEGEN de stelling (de tegenstanders) en groep 3 is de jury. Iedereen zit op een stoel. De leerkracht is de debatleider.
Alle kinderen die in de jury zitten laten weten of zij voor of tegen de stelling zijn door op het teken van de juf of meester een groen (voor de stelling) of rood kaartje (tegen de stelling) in de lucht te houden. De juf of meester schrijft op het bord hoeveel kinderen voor de stelling zijn (voorstanders) en hoeveel kinderen tegen de stelling zijn (tegenstanders). 
Uitleg

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
Uitleg
Het debat kan beginnen! Als je je mening wilt geven, ga je staan en zeg je: 'Ik wil graag reageren op het argument van (naam leerling). De leerkracht geeft beurten. Door argumenten te geven proberen de voorstanders de tegenstanders te overtuigen van hun mening. En de tegenstanders proberen de voorstanders natuurlijk te overtuigen van hun mening!
Na 10 minuten stopt het debat. De leerkracht vraagt de juryleden opnieuw te stemmen. Zijn er juryleden veranderd van mening? De groep die de meeste juryleden van mening heeft doen veranderen, wint het debat!
Kan iemand uit de jury uitleggen waarom hij of zij van mening is veranderd? Welke argumenten hebben hem of haar overtuigd?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
de stelling

De gemeenteraad moet worden samengesteld door een loting uit alle volwassen inwoners!
Debatteren maar!

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Terugkoppeling lesdoelen
Wereldoriëntatie en taal

 • Hoe is de gemeente opgebouwd?
 • Wat doet de gemeente? 
Taal
 • Wat vond jij het beste argument dat je tijdens het debat hebt gehoord?
 • Wie van je klasgenoten vind jij erg goed in debatteren? Waarom?

Slide 12 - Slide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Terugkoppeling eigen leervragen
 • Op welke vragen hebben jullie deze les antwoord gekregen? 
 • Welke vragen zijn nog onbeantwoord? 
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je toch achter het antwoord op deze vragen komt?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

              Tot de volgende keer!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions