GVO deel 1

GVO   Les 1 BBL
1 / 32
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

GVO   Les 1 BBL

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Komende twee weken:
 • DEZE WEEK:
 • Preventie
 • gezondheidsgedrag
 • gedragsverandering
 • Het ASE model
VOLGENDE WEEK:
 • Voorlichting, advies en instructie
 • Veiligheid en hygiëne binnen de instelling
 • Zelfredzaamheid en zelfmanagement
 • Voorlichting en het beïnvloeden van personen en groepen
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en instanties

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

GEZONDHEIDSGEDRAG

Gedragingen die je gezondheid in stand houden of bevorderen

= je kunt het ook leefstijl noemen

Wat houdt je gezondheid in stand?
 • leeftijd
 •  vermogen om stress aan te kunnen
 •  wisselende omstandigheden
 •  omgeving waarin je verkeert
 •  sociale omgevingSlide 4 - Slide

This item has no instructions

Lichamelijke gezondheid

 • Gezond lichaam
 • Goede hygiëne
 • volwaardige voeding 
 • invloed van de leefstijl

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Psychische gezondheid
 • Onzekerheid
 • Verdriet
 • Angst
 • Minderwaardigheidsgevoel 
 • goed in je vel zitten

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Sociaal welbevinden
 • Vrienden
 • liefdesrelatie
 • netwerk 
 • werk en inkomen
 • woonomgeving

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Definitie gezondheid
een toestand van geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of een handicap.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Wat is nu preventie?
 • voorkomen van problemen door vroegtijdig in te grijpen
het in stand houden van de gezondheid op geestelijk, lichamelijk of sociaal gebied

   gezondheidsbevordering 
   ziektepreventie
  een goede gezondheid vasthouden
Doelen
preventie

Slide 10 - Slide

Preventie en de rol van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO) hebben te maken met gezondheid en gezondheidsgedrag.
Het uitgangspunt bij preventie en GVO is dat het gedrag dat mensen vertonen hun gezondheid beïnvloedt.
Om preventie en GVO goed uit te kunnen voeren, is het nodig om te snappen hoe complex het gedrag is waar preventie en GVO zichop richten en hoe een cliënt tot gedragsverandering komt.Preventie betekent niets meer en niets minder dan voorkomen. Voorkomen van ongewenste situaties voor de cliënt, op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied.
Ziekte, eenzaamheid, verslaving of criminaliteit zijn voorbeelden van ongewenste situaties voor de cliënt. Maar voorkomen is slechts een deel van de inhoud van preventie.
Preventie heeft ook tot doelgezondheid te verbeteren en goede gezondheid vast te houden.


Aspecten preventie
Ziektepreventie : vaccinatie, screening en gerichte medicatie.
Maatregelen om ziekten en gezondheidsproblemen te voorkomen of in een vroeg stadium te signaleren.

Gezondheidsbeschermingwet- en regelgeving en het handhaven daarvan minder blootstelling aan gezondheidsbedreigende factoren.
Gezondheidsbevorderinggezondheidsvoorlichting of advies op maat bevorderen een gezonde leefstijl
Ook kan een goede sociale en fysieke omgeving gezond gedrag en gezondheid stimuleren.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Geef een voorbeeld van
preventie

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

primaire preventie

zorgen voor hygiëne

veilig gedrag

vaccinaties


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Secundaire preventie

opsporen van en vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen.

observeren en rapporteren

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Tertiaire preventie

richt op mensen met een stoornis of ziekte.

maatregelen en en voorlichting geven om verergering te voorkomen.

kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Gedrag is complex
Preventie en gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO) hebben te maken met gezondheid en gezondheidsgedrag.
Het uitgangspunt is dat het gedrag dat mensen vertonen hun gezondheid beïnvloedt.
Je gaat je dus richten op gedragsverandering

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Hoe doe je dat dan?
HET ASE  MODEL
Eigenlijk net zoiets als de PES maar dan voor gedrag.
Je moet oorzaken en symptomen kennen om een goed interventie in te zetten
Met het ASE-model (Damoiseaux en KOK) kun je gedrag verklaren en analyseren. En je kunt zien hoe je gedrag kunt beïnvloeden

Slide 17 - Slide

ASE is een afkorting van attitude, sociale invloed en effectiviteit.
Volgens het model zijn dit drie belangrijke factoren die van invloed zijn op gezondheidsgedrag.
Het zijn factoren die zich zowel in de mens als in de omgeving bevinden.
Op grond van deze factoren komt iemand tot gezondheidsgedrag. Iemand is zich doorgaans niet van al die factoren bewust.
De factoren worden ook wel gedragsdeterminanten genoemd.

A = Attitude
 •  Je houding tov bepaald gedrag  
 •  Houding ontstaat door afweging van de voor- en nadelen 
    van gedrag
 • Afwegingen komen niet altijd voort uit logisch redeneren en
   een verstandelijke afweging
 • maar ook uit gewoonten en irrationele overtuigingen
 • Een attitude merk je aan gedrag

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Sociale invloeden (norm of druk)

SUBJECTIEVE NORM
Verwachtingen van gedrag van je omgeving en de mate waarin je je geneigd bent dit aan te trekken
SOCIALE STEUN OF DRUK
Directe invloed van anderen, negatieve invloed op het gewenste gedrag = sociale druk) als anderen helpen is het sociale steun
GEDRAG VAN ANDEREN
Overnemen van houding en gedrag van anderen door het observeren van hun gedrag

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Eigen effectiviteit
De inschatting die iemand maakt van zijn eigen vermogen om het gedrag te veranderen

3 Niveau's:
1. inschatting van de nodige vaardigheden
2.de inschatting van je gedrag in verschillende situaties, bijv.de mogelijkheid om gedrag te kunnen blijven vertonen in situaties van spanning;

3. de mate van zelfvertrouwen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Externe variabelen
Leeftijd, sekse, demografische kenmerken als geloofsovertuiging, sociaal economische status en psychologische kenmerken als persoonlijkheids- en persoonskenmerken beïnvloeden de attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit.

Slide 22 - Slide

Bijvoorbeeld: mensen zullen zich laten vaccineren, screenen of een doktersadvies opvolgen wanneer:
ze denken dat zij bevattelijk zijn voor een bepaald gezondheidsrisico,
dit gezondheidsrisico ernstige gevolgen heeft,
het aanbevolen gedrag effectief is om de kans op gezondheidsproblemen te verminderen, en
de voordelen van het aanbevolen gedrag groter zijn dan de mogelijke nadelen.
Gedragsintentie 
Samen bepalen de externe variabelen en de determinanten attitude, sociale invloeden en eigen effectiviteit de intentie van een persoon om het gedrag te vertonen.

In welke mate de persoon daadwerkelijk het gedrag zal vertonen, is afhankelijk van de praktische vaardigheden waarover iemand beschikt om het gedrag te realiseren en van eventuele barrières. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Fasen doorlopen van gedragsverandering

 1. geen besef van het probleem,
 2. niet betrokken bij het probleem,
 3. beslissen over de actie,
 4. besloten tot geen actie,
 5. besloten tot actie,
 6. actie en
 7. gedragsbehoud.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Barrières

 • Kunnen de relatie tussen  intentie en gedrag beïnvloeden
 • er zijn 3 factoren van invloed:
  1. Een positieve intentie die in een negatieve verandert
  2. De zorgvrager koppelt voorwaarden aan het gedrag
  3. Onvoorziene niet beïnvloedbare externe omstandigheden

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Preventie

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Hielprik voor baby's is een voorbeeld van
A
secundaire preventie
B
primaire preventie
C
tertiaire preventie

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 28 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 29 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 
Gezond eten en condoom of pilgebruik zijn voorbeelden van Secundaire preventie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions