21-22.v1.ped.mod2.college 8 didactische werkvormen en lesopbouw

Didactische werkvormen en lesopbouw

Oriëntatie op de pedagogiek
TMH module 1, college 8, 2021-2022
1 / 28
next
Slide 1: Slide
pedagogiekHBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactische werkvormen en lesopbouw

Oriëntatie op de pedagogiek
TMH module 1, college 8, 2021-2022

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Terugblik op college 7 
(pedagogen en hun visies)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wie zijn deze pedagogen en wat weet je over hun visie? (overleg in in je groepje)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Antwoord: Wie zijn deze pedagogen en wat weet je over hun visie? 
Luc Stevens
pedagogische    basis-
behoeften
-autonomie
-competentie
 -relatie
Vygotsky
Zone van naaste ontwikkeling
Helen Parkhurst
-Daltononderwijs
-zelfstandigheid 
-samenwerken
uitdagen met taken

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil
tussen missie en visie?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt 'leren door interactie met anderen, holistische aanpak'
A
Maria Montessori
B
Peter Petersen
C
Lev Vygotsky
D
Helen Parkhurst

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Welke pedagoog is de grondlegger van de kinderrechten?
A
Janus Korczak
B
Maria Montesorri
C
Peter Petersen
D
Luc Stevens

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat kenmerkt het onderwijs
volgens de pedagoog
Maria Montessori?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Pedagogiek versus Didactiek
 Pedagogisch handelen richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen; sociale omgang, zelfsturing, eigenaarschap, zelfinzicht etc.


Didactisch handelen richt zich meer op de cognitieve ontwikkeling , kennis van het brein en hoe je kinderen het beste iets kan aanleren.

Pedagogisch handelen kan niet zonder didactische kennis.
Deze les richten we ons op:

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Doel van college 8
 • Ik kan verschillende didactische werkvormen benoemen.
 • Ik kan benoemen uit welke onderdelen een les is opgebouwd.
 • Ik weet de invloed van goed klassenmanagement op mijn les.
 • Ik weet welke onderdelen in een goed doel staan. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Noem verschillende
didactische werkvormen.

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Waar leren de leerlingen 
het meeste van?
 
  
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen en zien
70% van wat we met anderen bespreken
80% van wat we evalueren en nabespreken
90% van wat we anderen uitleggen

Slide 12 - Slide

Instructievorm
Presentatie
Spreekbeurt
Demonstratie

Opdrachtvorm
Werken uit werkboek
Werkstuk maken
Zelfstudie
Werkbladen

Samenwerkingsvorm
Woordenweb
Flitsen (letters, tafels, jaartallen gebeurtenissen)
Wissel uit (overleggen)
Dobbelen (elke zijde van de dobbelsteen heeft een betekenis (bijvoorbeeld een getal, letter of woord)

Spelvorm
Memorie
Ganzenbord
Rollenspel
Effectieve
Leerstrategieën

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Didactische werkvormen
 • Instructievorm
 • Interactievorm 
 • Opdrachtvorm
 • Samenwerkingsvorm (coöperatief leren)
 • Spelvorm

Slide 14 - Slide

Je hebt kaartjes met onderstaande vormen erop geschreven.
opdracht: mix en ruil met de studenten, zij vertellen aan elkaar welke instructie vorm en wisselen het kaartje met elkaar en gaan naar een andere student etc.

Instructievorm
Presentatie
Spreekbeurt
Demonstratie

Opdrachtvorm
Werken uit werkboek
Werkstuk maken
Zelfstudie
Werkbladen

Samenwerkingsvorm
Woordenweb
Flitsen (letters, tafels, jaartallen gebeurtenissen)
Wissel uit (overleggen)
Dobbelen (elke zijde van de dobbelsteen heeft een betekenis (bijvoorbeeld een getal, letter of woord)

Spelvorm
Memorie
Ganzenbord
Rollenspel
Lesopbouw
-Inleiding: pakkende introductie​
-Wat wil je de kinderen leren (doel)?
-Didactische werkvormen; op welke manier gaan de leerlingen aan de slag?​
-Groeperingsvormen​
-Verwerking; op welke manier?​
-Differentiatie? ​
Aandachtspunten voor de voorbereiding en tijdens de uitvoering, klassenmanagement en pedagogisch tact​
Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat heeft pedagogisch tact
met de lesopbouw te maken?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

lesopbouw

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Activeren van voorkennis
-Waarom?
-Welke verschillende 
vormen kun je 
hiervoor gebruiken?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Controle van Begrip
 • Schrijf de fasen van een les op. 

Slide 19 - Slide

Pas controle van begrip toe bij de studenten.
willekeurig vragen, laten aanvullen door studenten, terugkeren naar de student die het niet compleet had etc.
Lesdoel

 • Concept (de hoofdgedachte= een zelfstandig naamwoord)​​
 • Vaardigheid (oplossen, herkennen, schrijven, berekenen, beschrijven = een werkwoord, de techniek)​​
 • Context (binnen welke context, in relatie tot)​​

Ik kan een vierkant herkennen tussen andere vormen”​​
"Ik kan horen of er een 'r' in het woord staat'

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Controle van Begrip
 • Wat betekent concept?
 • Wat verstaan we onder de vaardigheid?
 • Wat wordt er bedoeld met de context?

Benoem de bovenstaande onderdelen.
-Ik kan een persoonsvorm in de zin vinden.
-Ik kan een staartdeling maken.

Slide 21 - Slide

Pas controle van begrip toe bij de studenten.
willekeurig vragen, laten aanvullen door studenten, terugkeren naar de student die het niet compleet had etc.
Opdracht
 • Je overlegt in 2-tallen.

 • Kun je het concept, vaardigheid en context terugvinden in de doelen van deze les?

 • Hoe kun je de doelen verbeteren?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Terugblik op college 7 (pedagogen)

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Controle van Begrip
 • Schrijf nu de 4 stappen op van expliciete directe instructie.

Slide 25 - Slide

Pas controle van begrip toe bij de studenten.
willekeurig vragen, laten aanvullen door studenten, terugkeren naar de student die het niet compleet had etc.
Doel van college 8
 • Ik kan verschillende didactische werkvormen benoemen.
 • Ik kan benoemen uit welke onderdelen een les is opgebouwd.
 • Ik weet de invloed van goed klassenmanagement op mijn les.
 • Ik weet welke onderdelen in een goed doel staan.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Welke doelen zijn in deze les
behaald voor jou?

Slide 27 - Mind map

This item has no instructions

Bronnen: 'Meer dan Onderwijs' -hoofdstuk 1
Volgende keer
 • Voorbereiding eindopdracht.
 • Hoe maak je een vlog?Slide 28 - Slide

This item has no instructions