Periode 3: les 1 - 1 vwo

Welkom!
  • Tas op de grond
  • Boeken op tafel
  • Telefoon in de tas of eigen tas
1 / 38
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Welkom!
  • Tas op de grond
  • Boeken op tafel
  • Telefoon in de tas of eigen tas

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Pak je Chromebook: inloggen via Cool/Cloudwise in LessonUp

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

het weer = ?

Slide 7 - Mind map

het klimaat = ?

Slide 8 - Mind map

Wat is het verschil tussen het weer en het klimaat?

Slide 9 - Open question

Welke klimaten ken jij? Zoek een kenmerkende foto van dit klimaat op en voeg deze toe.

Slide 10 - Open question

Chromebook dicht

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Programma:

3.1 Klimaten wereldwijd
3.2 Temperatuurverschillen op aarde
3.3 Het verschil tussen zomer en winter
3.4 Water: te veel of te weinig
3.5 Nederland, een gematigd zeeklimaat
3.6 Weer en klimaat in Nederland
3.7 Depressies

H3. Klimaat

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Weer
klimaat

Slide 15 - Slide

 Aantekening: H3 Introductie
o
Weer = 
Het weer is de temperatuur, wind, neerslag op een bepaald moment op een bepaalde plaats.

- Weer is veranderlijk
- Weer is plaatselijk

Klimaat = 
Het gemiddelde weer over een periode van dertig jaar

Het klimaat is het gemiddelde weer. 

Klimaat kun je berekenen (bijvoorbeeld gemiddelde van het temperatuur)

Klimaat: het gemiddelde weer gemeten over een periode van 30 jaar in een groot gebied.  

Voorbeeld: woestijnklimaat, savanneklimaat, gematigd zeeklimaat

Slide 16 - Slide

Verwerken & verdiepen

Slide 17 - Slide

Aan de slag: (Zs)
1. Pak theorie- en werkboek
2. Maken werkboek bladzijde 68+69. Opdr 1 t/m 5. 
3. Klaar? Werken aan paragraaf plaatsbepaling: opdr 1,2,3 op blz 70 + 71.


timer
15:00

Slide 18 - Slide

Bespreken Introductie: weer.
Opdr 1 - 5

Slide 19 - Slide

Plaatsbepaling

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

1
3
2

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

• De lijn die precies in het midden tussen de noordpool en zuidpool loopt heet de evenaar.
• Deze lijn verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond.
• Het noordelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de noordpool.
• Het zuidelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de zuidpool.

Slide 24 - Slide

• Als een plaats op het noordelijk halfrond ligt, zeg je ook wel dat deze op noorderbreedte (NB) ligt.
• Als een plaats op het zuidelijk halfrond ligt, zeg je ook wel dat deze op zuiderbreedte (ZB) ligt.

Slide 25 - Slide

90 graden NB (Noorderbreedte)
90 graden ZB (Zuiderbreedte)
0 graden
Breedtecirkels of  Paralellen

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

• Lijnen die evenwijdig lopen aan de evenaar heten breedtecirkels of paralellen.
• De evenaar is de breedtecirkel van 0°.
• De noordpool ligt op 90° NB.
• De afstand van een plaats tot de evenaar noem je de geografische breedte.

Slide 28 - Slide

10 graden Zuiderbreedte
10 graden Zuiderbreedte
40 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte

Slide 29 - Slide

Greenwich
0-meridiaan
Lengtecirkel of Meridiaan

Slide 30 - Slide

• Lijnen die van de noordpool naar de zuidpool gaan heten lengtecirkels of meridianen.
• De nulmeridiaan loopt precies over het plaatsje Greenwich bij Londen.
• Het halfrond ten westen van de nulmeridiaan noemen we westelijk halfrond.
• Het halfrond ten oosten van de nulmeridiaan noemen we oostelijk halfrond.

Slide 31 - Slide

• De nulmeridiaan ligt op 0°.
• Je kunt 180° in oostelijke of 180° in westelijke lengte tellen.
• Plaatsen die op het oostelijk halfrond liggen liggen op O.L. (oosterlengte).
• Plaatsen die op het westelijk halfrond liggen liggen op W.L. (westerlengte).
• De afstand van een plaats tot de nulmeridiaan noemen we geografische lengte.

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?

Slide 34 - Slide

Geogafische breedte
Geografische lengte

Slide 35 - Slide

De plaatsbepalingen van Nederland (noordelijk halfrond) en Perth (zuidelijk halfrond) op een wereldkaart.

Slide 36 - Slide

Aan de slag: werk in tweetallen mag (Zf)
1. Pak theorie- en werkboek en een atlas.
2. Maken werkboek blz 70 + 71.
3. Klaar? Maken samenvatting paragraaf 3.1


timer
15:00

Slide 37 - Slide